Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)

← návrat na úroveň zariadenia

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

odbornosť: Anestéziológia a intenzívna medicína

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44452519
Adresa:Hodská 38, 924 01 Galanta zobraziť na mape
E-mail:nspga@nemocnica-galanta.sk
Web:www.nemocnica-galanta.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková14,3 %53,8 %38,1 %37,4 %29,1 %-0,79
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**46,7 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***59,2 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch*25,0 %24,0 %37,0 %0,79
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %1,7 %1,7 %2,6 %0,52
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní0,0 %*1,2 %2,2 %3,8 %0,65
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní28,6 %*1,8 %4,9 %10,7 %0,80
  Reoperovanosť*0,0 %0,0 %3,8 %0,68
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %1,8 %1,4 %1,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1413171198186 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,14,54,35,50,67
  Točivosť pacienta23,1 %23,1 %134,8 %0,93
  Prijaté preklady0,0 %7,7 %5,8 %5,6 %4,6 %0,26
  Odchádzajúce preklady0,0 %7,7 %3,7 %4,5 %0,22
  Plánovanosť0,0 %0,0 %0,0 %0,5 %-0,32
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV11212315 
  Počet lôžok777  
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že bez údajov VšZP, a.s. je výpovedná hodnota indikátorov na portáli za naše zdravotnícke zariadenie skreslená, nakoľko vzhľadom na regionálne rozloženie poistenosti je takmer 80% hospitalizovaných pacientov poistených vo VšZP, a.s. V rámci indikátora - Spokojnosť pacientov - je tak hodnota jednotlivých ukazovateľov vypočítaná z počtu dotazníkov pacientov, ktoré nepredstavuje ani 1% z celkového počtu hospitalizovaných pacientov za rok. V záujme zabezpečenia trvalého zvyšovania kvality poskytovaných služieb si realizujeme v škále identických ukazovateľov interné prieskumy spokojnosti pacientov, ktoré nám poskytujú pozitívnejšie hodnoty oproti ukazovateľom na portáli a to na úrovni zverejnených priemerných hodnôt v danej kategórii zariadení v rámci SR. V záujme zvýšenia výpovednej hodnoty indikátorov a tým aj reálnej kvality zariadení by bolo vhodné : - zverejňovanie hodnôt ukazovateľov za všetky zdravotné poisťovne - jednoznačnejšie zadefinovanie štátnych (zákonných) indikátorov kvality a ostatných indikátorov kvality.