Geriatria  (1)

← návrat na úroveň zariadenia

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

odbornosť: Geriatria

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44452519
Adresa:Hodská 38, 924 01 Galanta zobraziť na mape
E-mail:nspga@nemocnica-galanta.sk
Web:www.nemocnica-galanta.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,66*
  Správanie lekárov na oddelení**1,50*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,50*
  Správanie sestier na oddelení**1,67*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,67*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,50*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,82*
  Kvalita stravy na oddelení**1,42*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,92*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,67*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,50*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,83*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,92*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková15,4 %16,1 %20,3 %19,8 %12,4 %-1,29
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**15,9 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**25,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,8 %0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,39
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,3 %*2,6 %3,2 %4,2 %0,62
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,5 %*5,1 %6,3 %7,9 %0,61
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**1,2 %1,0 %2,7 %0,24
  Dekubity (preležaniny)0,0 %3,2 %0,7 %0,7 %0,1 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV136311 4181 585866 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,98,28,07,9-0,04
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %4,3 %0,70
  Prijaté preklady4,4 %3,2 %2,8 %2,9 %2,5 %0,18
  Odchádzajúce preklady2,2 %3,2 %2,4 %3,6 %0,62
  Plánovanosť0,7 %3,2 %1,2 %5,0 %-0,24
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00111 
  Počet lôžok295050  
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že bez údajov VšZP, a.s. je výpovedná hodnota indikátorov na portáli za naše zdravotnícke zariadenie skreslená, nakoľko vzhľadom na regionálne rozloženie poistenosti je takmer 80% hospitalizovaných pacientov poistených vo VšZP, a.s. V rámci indikátora - Spokojnosť pacientov - je tak hodnota jednotlivých ukazovateľov vypočítaná z počtu dotazníkov pacientov, ktoré nepredstavuje ani 1% z celkového počtu hospitalizovaných pacientov za rok. V záujme zabezpečenia trvalého zvyšovania kvality poskytovaných služieb si realizujeme v škále identických ukazovateľov interné prieskumy spokojnosti pacientov, ktoré nám poskytujú pozitívnejšie hodnoty oproti ukazovateľom na portáli a to na úrovni zverejnených priemerných hodnôt v danej kategórii zariadení v rámci SR. V záujme zvýšenia výpovednej hodnoty indikátorov a tým aj reálnej kvality zariadení by bolo vhodné : - zverejňovanie hodnôt ukazovateľov za všetky zdravotné poisťovne - jednoznačnejšie zadefinovanie štátnych (zákonných) indikátorov kvality a ostatných indikátorov kvality.