Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS centrálnaJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS úrazováJIS urologickáNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPsychiatriaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44452519
Adresa:Hodská 38, 924 01 Galanta zobraziť na mape
E-mail:nspga@nemocnica-galanta.sk
Web:www.nemocnica-galanta.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,95*3,102,352,08-1,36
  Správanie lekárov na oddelení1,60*2,922,071,82-1,20
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,85*3,022,272,02-1,19
  Správanie sestier na oddelení1,73*3,072,211,99-1,04
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,68*2,942,101,86-1,23
  Starostlivosť sestier na oddelení1,74*3,072,211,96-1,10
  Kvalita ubytovania na oddelení2,76*3,553,032,44-1,58
  Kvalita stravy na oddelení2,52*3,452,822,57-1,04
  Kvalita upratovania na oddelení2,17*2,982,432,01-1,56
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,82*3,092,261,95-1,51
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,80*2,882,171,97-0,94
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,99*3,142,382,16-1,02
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,78*3,062,222,19-0,14
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,313,312,51-1,68
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,982,982,19-1,68
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**177 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %2,5 %5,2 %4,5 %3,2 %-0,54
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti15,0 %*15,4 %15,9 %12,3 %-0,56
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí9,1 %*6,6 %6,7 %4,7 %-0,42
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu15,3 %13,0 %13,5 %13,7 %13,6 %-0,00
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,4 %0,04
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,6 %0,9 %3,2 %2,7 %2,5 %-0,13
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,3 %7,6 %20,7 %16,3 %11,1 %-0,35
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti36,1 %46,8 %39,3 %42,8 %0,21
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,3 %0,7 %0,7 %0,8 %0,21
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,7 %17,6 %8,1 %9,4 %10,9 %0,44
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,8 %19,5 %12,1 %13,3 %14,4 %0,35
  Reoperovanosť13,3 %0,5 %3,3 %5,0 %4,1 %-0,48
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)7,7 %3,3 %3,6 %2,2 %-0,31
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,0 %0,5 % 
  Operovanosť63,2 %45,5 %56,5 %56,7 %59,1 %-0,17
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 0811 18210 58913 8528 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,45,56,40,35
  Točivosť pacienta6,5 %1,5 %4,8 %8,3 %0,64
  Prijaté preklady1,5 %1,3 %1,4 %1,4 %-0,01
  Odchádzajúce preklady1,2 %1,9 %1,4 %2,7 %0,84
  Plánovanosť15,3 %15,7 %15,5 %20,1 %-0,25
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV6742371 8592 7701 914 
  Počet lôžok438459  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 221 307 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám6,4 %15,2 %0,30
  Tržby14 282 307  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-37 468  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku240 495  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,4 %4,0 %-0,31
  Krátkodobé záväzky3 883 254  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky66 820  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti29,0 %38,7 %-0,68
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií4 945 €3 776 €-0,17
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,892,02-0,33
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií10,836,25-0,70
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovCertifikát bezpečnej nemocnice - 2014
Sprievodca pôrodnicami - 3. miesto - 2013
 Ďalšie úspechy či silné stránkyOcenenie Biele srdce
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamineurológia, ortopédia, traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo
 Zákroky s najväčšími odborníkmiPeriradikuloterapia pod CT kontrolou Zavedenie podtlakovej terapie hojenia rán Totálne endoprotézy bedra a kolena používaním najmodernejších implantátov Trepanobiopsia kostnej drene
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že bez údajov VšZP, a.s. je výpovedná hodnota indikátorov na portáli za naše zdravotnícke zariadenie skreslená, nakoľko vzhľadom na regionálne rozloženie poistenosti je takmer 80% hospitalizovaných pacientov poistených vo VšZP, a.s. V rámci indikátora - Spokojnosť pacientov - je tak hodnota jednotlivých ukazovateľov vypočítaná z počtu dotazníkov pacientov, ktoré nepredstavuje ani 1% z celkového počtu hospitalizovaných pacientov za rok. V záujme zabezpečenia trvalého zvyšovania kvality poskytovaných služieb si realizujeme v škále identických ukazovateľov interné prieskumy spokojnosti pacientov, ktoré nám poskytujú pozitívnejšie hodnoty oproti ukazovateľom na portáli a to na úrovni zverejnených priemerných hodnôt v danej kategórii zariadení v rámci SR. V záujme zvýšenia výpovednej hodnoty indikátorov a tým aj reálnej kvality zariadení by bolo vhodné : - zverejňovanie hodnôt ukazovateľov za všetky zdravotné poisťovne - jednoznačnejšie zadefinovanie štátnych (zákonných) indikátorov kvality a ostatných indikátorov kvality.