Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (2)Dermatovenerológia  (1)Doliečovacie  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (2)JIS neurochirurgická  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17336112
Adresa:Slovenská 11/A, 940 54 Nové Zámky zobraziť na mape
E-mail:email@nspnz.sk
Web:www.nspnz.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,871,722,512,082,110,19
  Správanie lekárov na oddelení1,751,552,141,861,85-0,12
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,861,812,432,072,04-0,16
  Správanie sestier na oddelení1,861,642,301,992,030,29
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,791,672,251,941,88-0,36
  Starostlivosť sestier na oddelení1,761,622,321,951,970,15
  Kvalita ubytovania na oddelení1,971,812,932,302,531,12
  Kvalita stravy na oddelení2,172,213,092,522,670,72
  Kvalita upratovania na oddelení1,761,432,552,002,090,45
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,821,572,291,951,94-0,10
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,941,792,562,152,00-0,88
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,891,792,722,182,17-0,06
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,861,792,482,082,150,62
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,6 %1,5 %4,0 %3,2 %2,6 %-1,19
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti14,1 %*12,2 %12,8 %9,3 %-1,27
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,2 %*2,2 %2,7 %3,7 %0,49
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu16,4 %9,1 %16,2 %15,8 %13,4 %-1,72
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***10,0 %3,6 %-1,63
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,7 %0,9 %2,0 %1,8 %1,9 %0,10
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti10,0 %*11,9 %11,3 %4,8 %-2,28
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti9,7 %*0,0 %2,9 %49,8 %1,85
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %1,05
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,8 %11,9 %2,7 %4,4 %6,7 %0,91
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,2 %12,1 %4,6 %8,4 %11,3 %0,85
  Reoperovanosť3,7 %1,8 %2,7 %3,1 %3,1 %0,09
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,9 %7,4 %2,8 %3,5 %3,2 %-0,27
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %1,2 % 
  Operovanosť76,5 %39,3 %76,8 %72,3 %72,4 %-0,01
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1111,121-0,09
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 4982 76711 38223 64731 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,06,07,67,17,0-0,19
  Točivosť pacienta11,9 %3,1 %8,5 %9,3 %9,2 %-0,03
  Prijaté preklady1,2 %0,9 %1,5 %1,3 %1,9 %-0,72
  Odchádzajúce preklady1,4 %1,9 %1,5 %1,5 %3,3 %1,79
  Plánovanosť14,0 %17,3 %20,8 %17,7 %22,2 %-0,65
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 4677982 8818 14611 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)19,417,0-0,96
  Počet lôžok708749707  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti6 836 974 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám19,4 %70,8 %1,64
  Tržby35 199 867  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-574 700  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku952 272  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,1 %-8,9 %0,99
  Krátkodobé záväzky11 330 455  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky16 279  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti70,7 %63,1 %0,57
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €794 €0,98
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,521,37
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,277,832,22