Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44444761
Adresa:Koreszkova 7, 909 01 Skalica zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nspskalica.sk
Web:www.nspskalica.sk
Prevádzkovateľ:Grafobal Group
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,84*2,712,152,05-0,39
  Správanie lekárov na oddelení1,68*2,411,921,79-0,57
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,85*2,622,111,98-0,45
  Správanie sestier na oddelení1,76*2,812,131,97-0,60
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,68*2,491,961,83-0,54
  Starostlivosť sestier na oddelení1,62*2,712,001,94-0,25
  Kvalita ubytovania na oddelení2,12*3,072,452,36-0,21
  Kvalita stravy na oddelení2,22*3,212,602,51-0,29
  Kvalita upratovania na oddelení1,82*2,432,031,98-0,17
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,79*2,542,061,93-0,47
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,73*2,642,041,96-0,32
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,99*2,892,282,14-0,52
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,86*2,662,152,160,03
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,8 %3,0 %5,4 %4,2 %3,0 %-0,44
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti12,9 %*10,3 %12,2 %12,2 %-0,00
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí6,5 %*6,0 %5,8 %4,8 %-0,22
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,3 %*10,9 %11,0 %12,2 %0,09
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %1,3 %0,9 %0,3 %-1,66
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %*0,0 %6,6 %0,29
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,9 %2,5 %2,8 %2,3 %2,0 %-0,02
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,2 %0,0 %5,0 %3,7 %5,8 %0,39
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti19,9 %15,0 %17,6 %18,2 %35,3 %0,89
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,05
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,2 %*3,8 %4,4 %6,3 %0,69
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,8 %18,4 %5,7 %10,3 %11,3 %0,24
  Reoperovanosť2,2 %1,2 %2,9 %2,5 %2,6 %0,02
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)7,9 %*1,4 %4,5 %3,1 %-0,29
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %0,6 % 
  Operovanosť76,6 %32,3 %62,4 %67,0 %56,9 %0,82
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8810,902-0,11
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 4215324 5949 5478 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,05,46,50,40
  Točivosť pacienta10,4 %2,1 %9,5 %9,4 %-0,00
  Prijaté preklady1,0 %1,5 %1,3 %1,2 %2,4 %-0,14
  Odchádzajúce preklady1,0 %1,5 %1,0 %2,7 %0,98
  Plánovanosť9,3 %14,1 %9,8 %12,5 %-0,15
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 2181499303 2971 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)18,115,8-0,83
  Počet lôžok318299299  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**212 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu**217 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 904 033 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám17,3 %13,3 %-0,14
  Tržby16 828 293  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení23 228  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 757 088  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje10,6 %4,0 %1,03
  Krátkodobé záväzky4 704 365  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky293 538  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti41,3 %44,7 %-0,22
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 047 €1 387 €0,15
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,050,86-0,14
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,245,800,11
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovcertifikát kvality ISO 9001 - opakovane obnovený
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamineurológia, ortopédia, urológia
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Čakacie doby na implantácie veľkých kĺbov sú od roku 2014 pre všetky poisťovne rovnaké a pohybujú sa na úrovni 3-4 mesiace.