Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (2)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36597376
Adresa:SNP 76, 075 01 Trebišov zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.tv@svetzdravia.com
Web:tv.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,611,572,301,952,050,40
  Správanie lekárov na oddelení1,501,501,751,631,790,70
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,551,532,001,771,990,79
  Správanie sestier na oddelení1,531,372,241,861,980,47
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,531,571,861,711,840,56
  Starostlivosť sestier na oddelení1,581,302,271,861,940,30
  Kvalita ubytovania na oddelení1,761,732,512,132,370,57
  Kvalita stravy na oddelení1,971,833,112,522,520,00
  Kvalita upratovania na oddelení1,631,472,401,981,990,02
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,471,502,181,841,930,36
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,501,532,211,871,970,41
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,471,602,562,052,150,35
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,821,872,562,202,16-0,17
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %1,3 %2,5 %2,0 %2,9 %0,31
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**13,4 %12,6 %12,2 %-0,05
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***0,0 %4,8 %0,98
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %13,9 %13,1 %12,9 %12,2 %-0,05
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %3,3 %2,2 %2,0 %2,0 %0,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti13,8 %12,7 %9,8 %10,5 %5,8 %-0,90
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti17,2 %10,9 %17,2 %16,6 %35,3 %0,97
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,62
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,5 %17,4 %5,5 %7,0 %6,3 %-0,26
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,0 %14,7 %8,8 %11,2 %11,3 %0,03
  Reoperovanosť2,9 %3,3 %3,9 %3,6 %2,6 %-0,15
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)5,2 %11,3 %1,5 %4,5 %3,1 %-0,41
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,3 %0,6 % 
  Operovanosť41,6 %16,7 %53,5 %43,7 %56,9 %-1,08
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8740,902-0,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 6712 3468 17513 1928 330 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,46,18,07,86,5-0,50
  Točivosť pacienta7,7 %1,2 %10,5 %8,2 %9,5 %0,24
  Prijaté preklady1,1 %1,2 %1,6 %1,5 %2,3 %-0,10
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,0 %3,1 %2,5 %2,7 %0,09
  Plánovanosť8,5 %19,4 %35,9 %27,4 %12,5 %0,86
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1772865882 0511 770 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,115,80,28
  Počet lôžok479461471  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti7 602 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby17 566 728  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení534 766  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku84 950  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,5 %4,0 %-0,08
  Krátkodobé záväzky3 711 754  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky34 657  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti45,6 %44,7 %0,06
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií758 €1 397 €0,29
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,760,870,09
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,525,840,87