Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (2)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36597376
Adresa:SNP 76, 075 01 Trebišov zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.tv@svetzdravia.com
Web:tv.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,611,572,301,952,050,38
  Správanie lekárov na oddelení1,501,501,751,631,790,70
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,551,532,001,771,980,77
  Správanie sestier na oddelení1,531,372,241,861,970,44
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,531,571,861,711,830,55
  Starostlivosť sestier na oddelení1,581,302,271,861,940,27
  Kvalita ubytovania na oddelení1,761,732,512,132,360,54
  Kvalita stravy na oddelení1,971,833,112,522,51-0,04
  Kvalita upratovania na oddelení1,631,472,401,981,98-0,00
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,471,502,181,841,930,34
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,501,532,211,871,960,39
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,471,602,562,052,140,32
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,821,872,562,202,16-0,19
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %1,3 %2,5 %2,0 %3,0 %0,31
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**13,4 %12,6 %12,2 %-0,05
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***0,0 %4,8 %0,97
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %13,9 %13,1 %12,9 %12,2 %-0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %3,3 %2,2 %2,0 %2,0 %0,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti13,8 %12,7 %9,8 %10,5 %5,8 %-0,90
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti17,2 %10,9 %17,2 %16,6 %35,3 %0,97
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,63
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,5 %17,4 %5,5 %7,0 %6,3 %-0,26
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,0 %14,7 %8,8 %11,2 %11,3 %0,03
  Reoperovanosť2,9 %3,3 %3,9 %3,6 %2,6 %-0,15
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)5,2 %11,3 %1,5 %4,5 %3,1 %-0,31
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,3 %0,6 % 
  Operovanosť41,6 %16,7 %53,5 %43,7 %56,9 %-1,08
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8740,902-0,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 6712 3468 17513 1928 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,46,18,07,86,5-0,47
  Točivosť pacienta7,7 %1,2 %10,5 %8,2 %9,4 %0,23
  Prijaté preklady1,1 %1,2 %1,6 %1,5 %2,4 %-0,11
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,0 %3,1 %2,5 %2,7 %0,10
  Plánovanosť8,5 %19,4 %35,9 %27,4 %12,5 %0,83
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1772865882 0511 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,115,80,27
  Počet lôžok479461471  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti7 602 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby17 566 728  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení534 766  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku84 950  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,5 %4,0 %-0,08
  Krátkodobé záväzky3 711 754  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky34 657  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti45,6 %44,7 %0,06
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií758 €1 387 €0,29
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,760,860,08
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,525,800,85