Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36339865
Adresa:SNP 26, 972 51 Handlová zobraziť na mape
E-mail:nemocnicahandlova@nemha.sk
Web:www.nemha.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,591,592,051,81
  Správanie lekárov na oddelení1,641,641,790,66
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,731,731,980,94
  Správanie sestier na oddelení1,361,361,972,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,641,641,830,84
  Starostlivosť sestier na oddelení1,181,181,942,84
  Kvalita ubytovania na oddelení1,821,822,361,29
  Kvalita stravy na oddelení1,641,642,512,86
  Kvalita upratovania na oddelení1,181,181,982,42
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,271,271,932,44
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,182,181,96-0,88
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,641,642,141,77
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,821,822,161,54
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková18,7 %9,8 %17,0 %3,0 %-4,84
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**0,0 %12,2 %1,58
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu21,7 %*20,7 %12,2 %-0,64
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,6 %0,0 %0,5 %0,2 %-1,75
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,9 %12,9 %6,3 %-2,41
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,5 %17,5 %11,3 %-1,60
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***3,1 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,6 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,5380,9023,28
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV192411 1481 3818 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)18,313,612,213,16,5-2,46
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %9,4 %1,70
  Prijaté preklady47,4 %24,4 %49,1 %48,2 %2,4 %5,27
  Odchádzajúce preklady4,2 %7,3 %4,1 %4,2 %2,7 %-0,89
  Plánovanosť34,4 %4,9 %23,4 %24,4 %12,5 %0,67
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV242002421 708 
  Počet lôžok626262  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám13,3 % 
  Tržby2 579 934  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-9 912  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku110 742  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,9 %4,0 %-0,02
  Krátkodobé záväzky773 817  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky41 011  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti26,5 %44,7 %-1,21
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií14,485,80-1,73