Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (2)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (2)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (2)Neurológia  (2)Pediatria  (2)Psychiatria  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnice Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.)

Nemocnice a polikliniky, a.s. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom (vrátane prevádzky v Banskej Štiavnici). Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35960884
E-mail:sekretariat@nemocnicazh.sk, lucia.minkova@svetzdravia.com, lucia.zvarova@svetzdravia.com
Web:zh.svetzdravia.com/, bs.svetzdravia.com/, rs.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,651,601,652,171,53
  Správanie lekárov na oddelení1,491,571,491,770,99
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,621,641,621,971,29
  Správanie sestier na oddelení1,571,431,561,901,27
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,511,431,511,801,11
  Starostlivosť sestier na oddelení1,611,291,591,871,06
  Kvalita ubytovania na oddelení1,771,641,762,311,34
  Kvalita stravy na oddelení2,012,292,032,481,31
  Kvalita upratovania na oddelení1,531,571,541,951,29
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,611,711,621,890,93
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,591,641,591,941,21
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,731,431,712,111,35
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,791,571,772,121,30
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,2 %2,9 %4,1 %3,6 %3,2 %-0,11
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti12,3 %*11,9 %12,0 %11,8 %-0,02
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,6 %6,7 %1,4 %2,4 %4,6 %0,55
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu15,0 %14,6 %15,5 %15,3 %12,8 %-0,17
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,8 %0,9 %3,1 %2,3 %2,0 %-0,25
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti5,5 %10,9 %6,1 %6,3 %5,4 %-0,33
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti24,0 %26,7 %25,2 %25,0 %36,8 %0,66
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 %0,17
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,2 %14,9 %4,0 %6,4 %6,5 %0,04
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,0 %17,3 %6,1 %13,1 %11,8 %-0,37
  Reoperovanosť1,8 %2,6 %2,3 %2,1 %2,7 %0,50
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,0 %4,0 %2,0 %2,0 %3,0 %0,53
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť54,6 %41,5 %52,5 %51,8 %58,5 %-0,52
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9150,975-0,32
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 3383 23212 69525 2659 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,66,66,15,8-0,12
  Točivosť pacienta10,6 %0,5 %6,2 %7,1 %8,2 %0,28
  Prijaté preklady1,6 %1,6 %2,1 %1,9 %2,2 %-0,03
  Odchádzajúce preklady2,2 %2,1 %4,3 %3,2 %3,0 %-0,13
  Plánovanosť9,8 %5,6 %32,1 %20,5 %26,9 %-0,37
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 0105313 4345 9752 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,016,10,76
  Počet lôžok668  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti434 666 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,9 %14,8 %0,43
  Tržby51 061 786  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 237 434  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 196 846  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,7 %4,2 %0,27
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti60,6 %51,8 %0,55
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií515 €762 €0,19
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,190,76-0,39
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,965,140,17