Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGynekológia a pôrodníctvoHrudníková chirurgiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS hrudníková chirurgiaJIS internáJIS metabolickáJIS úrazováKardiochirurgiaKlinická onkológiaMaxilofaciálna chirurgiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPaliatívna medicínaPediatriaPediatrická intenzívna medicínaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaRádiológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Nemocnice Žiar nad Hronom (s prevádzkou Banská Štiavnica) a Rimavská Sobota (Svet zdravia, a.s.)

Nemocnice a polikliniky, a.s. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom (vrátane prevádzky v Banskej Štiavnici). Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35960884
E-mail:sekretariat@nemocnicazh.sk, lucia.minkova@svetzdravia.com, lucia.zvarova@svetzdravia.com
Web:zh.svetzdravia.com/, bs.svetzdravia.com/, rs.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,841,382,752,232,08-0,75
  Správanie lekárov na oddelení1,661,172,582,051,82-1,11
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,821,172,702,192,02-0,79
  Správanie sestier na oddelení1,771,672,742,201,99-0,97
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,731,252,582,091,86-1,16
  Starostlivosť sestier na oddelení1,721,422,662,131,96-0,74
  Kvalita ubytovania na oddelení2,201,423,132,582,44-0,38
  Kvalita stravy na oddelení2,302,173,022,622,57-0,20
  Kvalita upratovania na oddelení1,771,252,622,132,01-0,44
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,721,172,692,131,95-0,89
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,721,082,632,101,97-0,62
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,871,422,862,302,16-0,63
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,911,422,722,252,19-0,29
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,842,842,51-0,69
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,582,582,19-0,83
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %1,7 %5,2 %3,6 %3,2 %-0,13
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti13,8 %10,0 %14,3 %14,1 %12,3 %-0,28
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,3 %0,0 %3,2 %3,3 %4,7 %0,29
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,8 %5,9 %19,6 %17,4 %13,6 %-0,41
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,4 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,1 %2,1 %4,6 %3,2 %2,5 %-0,44
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti9,2 %9,4 %18,8 %13,8 %11,1 %-0,18
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti18,4 %22,4 %19,4 %42,8 %1,35
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,4 %0,4 %0,8 %0,75
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,3 %12,3 %7,0 %10,5 %10,9 %0,11
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,2 %15,5 %10,8 %14,0 %14,4 %0,14
  Reoperovanosť4,5 %1,7 %3,0 %3,5 %4,1 %0,30
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,5 %*2,4 %2,9 %2,2 %-0,15
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,2 %0,2 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,5 % 
  Operovanosť57,0 %50,8 %53,1 %54,3 %59,1 %-0,33
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 1223 41411 29422 8308 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,75,87,76,4-0,49
  Točivosť pacienta4,2 %5,5 %4,6 %8,3 %0,68
  Prijaté preklady1,3 %2,1 %1,5 %1,4 %0,02
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,7 %1,6 %2,7 %0,71
  Plánovanosť11,6 %6,0 %10,2 %20,1 %-0,54
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 1086981 3214 1271 914 
  Počet lôžok656668  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti145 636 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,6 %15,2 %0,50
  Tržby24 236 594  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení4 576 912  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku837 455  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje22,3 %4,0 %2,21
  Krátkodobé záväzky3 715 360  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky18 715  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti27,3 %38,7 %-0,80
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 102 €3 776 €0,24
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,752,020,10
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,856,250,52
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazMUDr. Peter Korcsog
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Slavomír Kemka