Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Neurológia  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00738301
Adresa:Súdna 15, 911 96 Trenčín zobraziť na mape
E-mail:sekretariatn@zvjs.sk
Web:www.zvjs.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,53*
  Správanie lekárov na oddelení**1,27*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,39*
  Správanie sestier na oddelení**1,38*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,32*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,33*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,66*
  Kvalita stravy na oddelení**1,80*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,51*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,35*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,40*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,50*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,72*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,3 %0,0 %0,4 %0,3 %1,1 %0,25
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**2,4 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí******
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***0,0 %2,9 %1,38
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,9 %11,9 %5,7 %8,2 %3,8 %-0,56
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,7 %15,7 %10,4 %13,3 %7,8 %-0,66
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**9,1 %18,8 %2,1 %-2,40
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,4 %0,2 %0,2 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4051,0820,80
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4923107351 5372 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)21,810,425,021,110,0-1,83
  Točivosť pacienta3,9 %0,3 %1,9 %2,2 %4,7 %0,53
  Prijaté preklady6,9 %6,5 %3,5 %5,2 %4,5 %0,12
  Odchádzajúce preklady2,4 %4,2 %5,0 %4,0 %1,9 %-0,39
  Plánovanosť55,7 %55,8 %59,9 %57,7 %69,3 %-0,40
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00127127491 
  Počet lôžok177  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií19 519 €777 €-4,30
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií6,510,26-4,30
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,511,55-2,24
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín je štátna rozpočtová organizácia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Považuje sa za špecializovanú nemocnicu, ktorá poskytuje špecifické výkony osobám vo výkone väzby a výkone trestu.