Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS internáKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaNeurológiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaVnútorné lekárstvo

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00738301
Adresa:Súdna 15, 911 96 Trenčín zobraziť na mape
E-mail:sekretariatn@zvjs.sk
Web:www.zvjs.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,8 %0,6 %0,7 %0,7 %1,1 %0,11
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %4,5 %0,10
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %0,0 %11,3 %0,29
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch*****
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti****0,5 %*
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti****83,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS*0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,56
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,7 %14,8 %9,6 %11,8 %6,3 %-0,54
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,3 %21,6 %17,6 %19,4 %12,5 %-0,59
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***28,6 %2,0 %-2,56
  Dekubity (preležaniny)0,3 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5113488591 7181 845 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)25,010,225,922,411,3-1,60
  Točivosť pacienta4,3 %0,3 %2,1 %2,4 %4,0 %0,25
  Prijaté preklady4,9 %6,0 %5,1 %5,2 %4,8 %0,07
  Odchádzajúce preklady2,9 %6,6 %7,3 %5,9 %2,1 %-2,20
  Plánovanosť60,5 %62,4 %58,9 %60,1 %59,1 %0,03
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0000372 
  Počet lôžok177177177  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €542 €0,04
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,270,04
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií23,281,90-2,19
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín je štátna rozpočtová organizácia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Považuje sa za špecializovanú nemocnicu, ktorá poskytuje špecifické výkony osobám vo výkone väzby a výkone trestu.