Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS internáKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaNeurológiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaVnútorné lekárstvo

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00738301
Adresa:Súdna 15, 911 96 Trenčín zobraziť na mape
E-mail:sekretariatn@zvjs.sk
Web:www.zvjs.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,48*
  Správanie lekárov na oddelení**1,26*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,40*
  Správanie sestier na oddelení**1,39*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,30*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,33*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,72*
  Kvalita stravy na oddelení**1,82*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,47*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,35*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,43*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,52*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,73*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,3 %0,0 %0,5 %0,3 %1,4 %0,37
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**9,2 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***7,7 %7,7 %0,00
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***12,5 %9,9 %-0,27
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch****
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***0,8 %*
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti***7,7 %3,5 %-1,35
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti***75,8 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS*0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,85
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,2 %16,5 %7,0 %10,4 %9,0 %-0,11
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,9 %20,0 %13,3 %15,2 %12,0 %-0,25
  Reoperovanosť***3,3 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %1,2 %0,23
  Dekubity (preležaniny)0,5 %0,0 %0,0 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4803197221 5211 749 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)23,19,316,210,1-0,87
  Točivosť pacienta1,9 %0,9 %1,5 %3,3 %0,47
  Prijaté preklady2,3 %7,5 %4,4 %3,2 %0,19
  Odchádzajúce preklady1,9 %2,8 %2,3 %1,2 %-0,61
  Plánovanosť100,0 %64,9 %86,0 %65,7 %0,69
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV22469 
  Počet lôžok177297  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,574,15-0,35
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín je štátna rozpočtová organizácia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Považuje sa za špecializovanú nemocnicu, ktorá poskytuje špecifické výkony osobám vo výkone väzby a výkone trestu.