Zoznam odborností

ChirurgiaGynekológia a pôrodníctvoNeurológiaOrtopédiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Železničná nemocnica Bratislava, Novapharm, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:35768568
Adresa:Šancová 110, 831 04 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:znap@novapharm.sk
Web:www.znap.sk/ba/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,622,462,152,08-0,37
  Správanie lekárov na oddelení1,302,031,761,820,27
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,512,392,072,02-0,24
  Správanie sestier na oddelení1,502,251,981,990,06
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,402,061,821,860,22
  Starostlivosť sestier na oddelení1,402,171,891,960,31
  Kvalita ubytovania na oddelení1,722,962,512,44-0,18
  Kvalita stravy na oddelení1,982,672,422,570,60
  Kvalita upratovania na oddelení2,102,862,582,01-2,12
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,372,271,941,950,03
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,512,322,031,97-0,25
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,852,522,282,16-0,54
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,862,992,582,19-1,92
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,302,302,510,44
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,032,032,190,35
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %3,2 %1,40
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**13,6 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,8 %1,46
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,9 %0,6 %1,3 %10,9 %2,89
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní6,9 %2,5 %3,1 %14,4 %3,41
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,5 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1107658758 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,96,96,4-0,20
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %8,3 %1,52
  Prijaté preklady1,8 %1,8 %1,4 %0,11
  Odchádzajúce preklady3,6 %3,6 %2,7 %-0,59
  Plánovanosť71,8 %71,8 %20,1 %2,81
  Počet lôžok36  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti33 383 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,4 %15,2 %0,51
  Tržby7 775 390  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení217 639  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku265 053  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,2 %4,0 %0,26
  Krátkodobé záväzky887 893  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky25 416  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti26,7 %38,7 %-0,84