Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (2)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36597341
Adresa:Špitálska 1, 048 01 Rožňava zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.rv@svetzdravia.com
Web:rv.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,731,543,322,342,17-0,51
  Správanie lekárov na oddelení1,581,382,671,991,77-0,79
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,561,542,852,071,97-0,35
  Správanie sestier na oddelení1,681,462,782,091,90-0,70
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,581,312,671,981,80-0,69
  Starostlivosť sestier na oddelení1,601,462,672,011,87-0,52
  Kvalita ubytovania na oddelení2,091,853,042,442,31-0,32
  Kvalita stravy na oddelení2,062,083,282,542,48-0,18
  Kvalita upratovania na oddelení1,671,772,592,041,95-0,29
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,631,312,591,971,89-0,29
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,771,382,672,081,94-0,50
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,931,382,872,252,11-0,46
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,581,543,112,182,12-0,22
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,872,872,20-1,26
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,183,182,42-1,28
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,3 %2,3 %3,1 %3,0 %3,2 %0,05
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti11,1 %*15,9 %15,7 %11,8 %-0,29
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*7,7 %4,2 %4,6 %0,10
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu17,6 %12,5 %12,4 %13,7 %12,8 %-0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,2 %0,7 %1,8 %1,7 %2,0 %0,24
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,0 %6,0 %7,7 %7,5 %5,4 %-0,74
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti33,7 %36,9 %37,5 %36,4 %36,8 %0,02
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,5 %0,1 %0,4 %0,4 %0,2 %-0,53
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,5 %14,1 %4,4 %7,2 %6,5 %-0,31
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,3 %18,2 %7,5 %14,4 %11,8 %-0,76
  Reoperovanosť1,9 %2,7 %2,6 %2,3 %2,7 %0,32
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %11,6 %2,4 %4,3 %3,0 %-0,74
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,1 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,6 %0,3 %0,3 % 
  Operovanosť63,8 %62,7 %60,6 %62,1 %58,5 %0,28
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9300,975-0,24
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6071 7676 54911 9239 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,47,29,48,85,8-1,16
  Točivosť pacienta18,1 %2,5 %8,8 %10,8 %8,2 %-0,66
  Prijaté preklady3,4 %2,3 %8,9 %6,3 %2,2 %0,35
  Odchádzajúce preklady3,0 %3,3 %5,5 %4,4 %3,0 %-1,04
  Plánovanosť15,9 %12,8 %41,2 %29,3 %26,9 %0,14
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5813411 3392 2612 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)20,016,1-1,37
  Počet lôžok325  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti970 914 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám7,9 %14,8 %0,21
  Tržby12 224 152  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení237 162  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku70 527  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,5 %4,2 %-0,19
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti66,9 %51,8 %0,94
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,035,140,02