Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)JIS interná  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36119369
Adresa:Ul. M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zobraziť na mape
E-mail:nspnm@nspnm.sk
Web:www.nspnm.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,48*2,612,132,170,10
  Správanie lekárov na oddelení1,22*1,751,521,770,87
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,39*2,291,901,970,25
  Správanie sestier na oddelení1,42*2,231,881,900,07
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,22*1,831,571,800,87
  Starostlivosť sestier na oddelení1,39*2,051,771,870,38
  Kvalita ubytovania na oddelení1,41*1,981,752,311,35
  Kvalita stravy na oddelení2,18*2,682,452,480,09
  Kvalita upratovania na oddelení1,50*2,171,891,950,19
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,44*2,141,851,890,14
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,46*2,291,931,940,04
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,56*2,682,242,11-0,45
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,59*2,682,222,12-0,37
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,202,202,20-0,01
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,322,322,420,17
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,9 %7,6 %7,0 %6,5 %3,2 %-0,90
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**11,8 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**8,3 %7,0 %4,6 %-0,60
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu16,7 %*6,7 %11,4 %12,8 %0,10
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,7 %*6,2 %6,8 %5,4 %-0,47
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti25,0 %*22,2 %22,8 %36,8 %0,78
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,10
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,0 %*4,2 %6,0 %6,5 %0,25
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,0 %*6,5 %10,6 %11,8 %0,34
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,0 %1,3 %3,0 %0,92
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,2 %0,9 %0,3 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8340,975-0,76
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV777872 5663 4309 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,45,96,86,75,8-0,35
  Točivosť pacienta18,1 %0,0 %1,9 %5,5 %8,2 %0,70
  Prijaté preklady2,6 %3,4 %3,3 %3,1 %2,2 %0,08
  Odchádzajúce preklady2,3 %6,9 %7,2 %6,1 %3,0 %-2,32
  Plánovanosť17,0 %27,6 %45,8 %38,9 %26,9 %0,69
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV006086082 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,016,11,10
  Počet lôžok80  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 411 271 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám64,7 %14,8 %-1,52
  Tržby5 276 110  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-828 888  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku400 330  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-8,1 %4,2 %-1,34
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti43,7 %51,8 %-0,50
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií437 €762 €0,25
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,920,76-1,97
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNsP v novembri roku 2006 zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý rozvíja a v súlade s požiadavkami aj pravidelne ročne úspešne obhajuje pod dohľadom certifikačného orgánu. Ostatným certifikačným auditom akreditovaným certifikačným orgánom CERTICOM bolo preukázané, že zavedený systém manažérstva kvality v NsP spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001 : 2009/ISO 9001 : 2008 v certifikovanej oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Platnosť certifikátu je do 17. 12. 2015.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyS pomocou európskych štrukturálnych fondov a vlastných finančných prostriedkov bolo do prevádzky spustené novovybudované nadštandardné interné oddelenie A s jedno až dvojlôžkovými izbami s kompletným vlastným sociálnym zariadením, vo vybraných izbách aj s bezbariérovým prístupom, klimatizáciou, privolávacím signalizačným zariadením, TV prijímačom s DO. Izby sú vybavené novými polohovateľnými lôžkami s potrebným vybavením. Súčasne bola z fondov vybudovaná nová kuchyňa s moderným zariadením a jedáleň, opravená a vynovená fasáda. Z vlastných prostriedkov, za pomoci vedenia mesta Nové Mesto nad Váhom a prispenia sponzorov sme rekonštruovali strechu, vymenili strešné horizontálne a vertikálne zvody, vymenili okná za plastové, sprístupnili budovu bezbariérovo, zaviedli v stravovaní pacientov tabletový systém. Na novozriadených ambulanciách ortopedickej a chirurgickej sú k dispozícii nové operačné stoly a lampy a kompletne vybavený aseptický operačný sál na nenáročné zákroky.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiEndoskopické centrum prevencie kolorektálneho karcinómu pri gastroenterologickej ambulancii - rádiologické pracovisko s digitálnym rontgenom, CT, digitálny mamograf, denzitometer - kardiologická ambulancia s ECHO KG - angiologická ambulancia s USG - interné a pneumologické ambulancie s bronchoskopickým pracoviskom - pracovníci sú dostatočne erudovaní a všetky pracoviská disponujú modernými diagnostickými prístrojmi a zaučeným personálom