Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)JIS interná  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36119369
Adresa:Ul. M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zobraziť na mape
E-mail:nspnm@nspnm.sk
Web:www.nspnm.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,432,291,842,050,83
  Správanie lekárov na oddelení1,181,891,521,791,16
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,322,571,911,980,25
  Správanie sestier na oddelení1,392,191,781,970,74
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,232,091,641,830,83
  Starostlivosť sestier na oddelení1,322,191,741,940,76
  Kvalita ubytovania na oddelení1,342,221,772,361,41
  Kvalita stravy na oddelení2,092,692,372,510,44
  Kvalita upratovania na oddelení1,372,091,711,980,81
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,332,051,671,930,95
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,362,541,931,960,15
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,512,592,022,140,40
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,662,351,992,160,77
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,5 %4,8 %7,1 %5,9 %3,0 %-1,03
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***12,2 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí8,3 %5,8 %6,3 %4,8 %-0,31
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu0,0 %**10,0 %12,2 %0,16
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,0 %18,2 %6,9 %6,0 %5,8 %-0,04
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti10,1 %9,1 %23,8 %20,8 %35,3 %0,75
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,5 %0,0 %0,2 %0,3 %0,2 %-0,51
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní13,2 %*4,4 %6,5 %6,3 %-0,08
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní26,4 %*7,2 %11,6 %11,3 %-0,08
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %2,1 %3,1 %0,22
  Dekubity (preležaniny)0,2 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,7820,902-0,62
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV788621 9712 8218 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,06,97,77,56,5-0,38
  Točivosť pacienta16,4 %0,0 %2,4 %6,3 %9,4 %0,56
  Prijaté preklady3,2 %11,3 %5,5 %5,0 %2,4 %0,29
  Odchádzajúce preklady3,8 %8,1 %8,7 %7,3 %2,7 %-2,74
  Plánovanosť22,6 %41,9 %42,4 %36,9 %12,5 %1,37
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00001 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,415,81,24
  Počet lôžok808080  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 716 608 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám49,7 %13,3 %-1,28
  Tržby5 470 218  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-483 057  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku385 918  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-1,8 %4,0 %-0,92
  Krátkodobé záväzky3 310 315  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky456 772  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci347 275  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti28,6 %44,7 %-1,06
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií3 545 €1 387 €-0,98
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií3,540,86-2,08
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,095,80-0,26
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNsP v novembri roku 2006 zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý rozvíja a v súlade s požiadavkami aj pravidelne ročne úspešne obhajuje pod dohľadom certifikačného orgánu. Ostatným certifikačným auditom akreditovaným certifikačným orgánom CERTICOM bolo preukázané, že zavedený systém manažérstva kvality v NsP spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001 : 2009/ISO 9001 : 2008 v certifikovanej oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Platnosť certifikátu je do 17. 12. 2015.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyS pomocou európskych štrukturálnych fondov a vlastných finančných prostriedkov bolo do prevádzky spustené novovybudované nadštandardné interné oddelenie A s jedno až dvojlôžkovými izbami s kompletným vlastným sociálnym zariadením, vo vybraných izbách aj s bezbariérovým prístupom, klimatizáciou, privolávacím signalizačným zariadením, TV prijímačom s DO. Izby sú vybavené novými polohovateľnými lôžkami s potrebným vybavením. Súčasne bola z fondov vybudovaná nová kuchyňa s moderným zariadením a jedáleň, opravená a vynovená fasáda. Z vlastných prostriedkov, za pomoci vedenia mesta Nové Mesto nad Váhom a prispenia sponzorov sme rekonštruovali strechu, vymenili strešné horizontálne a vertikálne zvody, vymenili okná za plastové, sprístupnili budovu bezbariérovo, zaviedli v stravovaní pacientov tabletový systém. Na novozriadených ambulanciách ortopedickej a chirurgickej sú k dispozícii nové operačné stoly a lampy a kompletne vybavený aseptický operačný sál na nenáročné zákroky.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiEndoskopické centrum prevencie kolorektálneho karcinómu pri gastroenterologickej ambulancii - rádiologické pracovisko s digitálnym rontgenom, CT, digitálny mamograf, denzitometer - kardiologická ambulancia s ECHO KG - angiologická ambulancia s USG - interné a pneumologické ambulancie s bronchoskopickým pracoviskom - pracovníci sú dostatočne erudovaní a všetky pracoviská disponujú modernými diagnostickými prístrojmi a zaučeným personálom