Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)Ústavná hospicová starostlivosť  (1)

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36119385
Adresa:Štúrova 3, 019 01 Ilava zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nspilava.sk
Web:www.nspilava.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,51*2,722,142,05-0,38
  Správanie lekárov na oddelení1,37*2,261,821,79-0,14
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,26*2,601,971,980,06
  Správanie sestier na oddelení1,50*2,772,151,97-0,68
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,23*2,441,831,83-0,00
  Starostlivosť sestier na oddelení1,54*2,602,061,94-0,45
  Kvalita ubytovania na oddelení2,03*3,252,712,36-0,82
  Kvalita stravy na oddelení1,79*2,922,412,510,33
  Kvalita upratovania na oddelení1,53*2,802,191,98-0,64
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,29*2,521,911,930,05
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,43*2,742,131,96-0,66
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,66*2,972,362,14-0,80
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,53*2,742,172,16-0,04
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková8,4 %2,9 %11,5 %9,7 %3,0 %-2,32
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***12,2 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí5,0 %8,3 %6,8 %4,8 %-0,42
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,0 %*16,7 %12,2 %-0,34
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,4 %0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,02
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,8 %5,4 %8,3 %6,3 %-0,75
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,0 %*9,8 %13,1 %11,3 %-0,47
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*6,9 %4,3 %3,1 %-0,25
  Dekubity (preležaniny)0,1 %1,5 %0,1 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9130,9020,06
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV918681 6932 6798 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)10,67,910,46,5-1,47
  Točivosť pacienta7,8 %0,0 %7,3 %9,4 %0,39
  Prijaté preklady7,1 %11,8 %35,4 %25,1 %2,4 %2,62
  Odchádzajúce preklady2,7 %11,8 %3,3 %2,7 %-0,39
  Plánovanosť13,4 %30,9 %14,6 %12,5 %0,12
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV741007411 708 
  Počet lôžok84138147  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti4 786 076 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám113,1 %13,3 %-3,53
  Tržby4 230 364  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-343 426  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku131 526  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-5,0 %4,0 %-1,42
  Krátkodobé záväzky5 241 897  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky217 488  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,9 %44,7 %0,21
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,475,80-0,33
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNie sú.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyKrátke čakacie lehoty, ponúkame vybrané zdravotnícke služby 7 dní v týždni, aj v popoludňajších hodinách ( mamografické, sonografické vyšetrenia do 20:00 hod.), krátke čakacie lehoty pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializovaných odboroch chirurgia, ortopédia a gynekológia. Pod hlavičkou jednodňovej chirurgiou robíme celoslovensy pravdepodobne najviac laparoskopických operácií prietrží, žlčníkov, slepých čriev a v tejto oblasti sme mimoriadne úspešní.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiMiniinvazívna chirurgia - laparoskopia a artroskopia Priama digitálna mamografia Extrakardiálna priama stimulácia srdca pri pomalých akciách srdca Laparoskopické operácie v gynekológii
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Som toho názoru, že v celom zdravotníckom rezorte a systéme je dostatok finančných prostriedkov, ale sú veľmi zle prerozdeľované. Do systému na potreby zdravotníctva dávame pomerne vysoký podiel hrubého domáceho produktu a taktiež pri komparácii s okolitými krajinami máme pomerne vysokú hodnotu celkových výdavkov na zdravotníctvo na jedného obyvateľa. Bohatí sú bohatší a chudobní sú chudobnejší ! V každom prípade pri subjektívnych hodnoteniach spokojnosti pacientov je kvôli objektivite mať potrebné údaje zo všetkých zdravotných poisťovní, t.j. aj od VšZP, nakoľko VšZP má dominantný podiel na trhu, ináč sú údaje skreslujúce a nekorektné, prípadne účelovo spracovávané.