Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,54*2,071,72-0,43
  Správanie lekárov na oddelení1,53*2,081,71-0,72
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,60*2,231,81-1,00
  Správanie sestier na oddelení1,43*1,911,61-0,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,48*2,161,69-0,68
  Starostlivosť sestier na oddelení1,43*1,821,60-0,32
  Kvalita ubytovania na oddelení1,58*1,911,670,37
  Kvalita stravy na oddelení1,63*2,371,93-0,26
  Kvalita upratovania na oddelení1,44*2,001,61-0,51
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,50*1,911,63-0,33
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,53*2,001,67-0,36
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,51*2,081,71-0,36
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,81*2,371,97-0,26
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,8 %0,0 %5,4 %4,0 %-0,20
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*****
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu9,4 %12,5 %10,1 %-0,89
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,65
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,1 %9,5 %2,2 %7,2 %-1,64
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,0 %10,5 %6,0 %11,0 %-1,20
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***8,3 %0,50
  Dekubity (preležaniny)1,7 %0,0 %3,6 %2,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9540,00
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4921146941 300 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,88,49,89,70,13
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,28
  Prijaté preklady9,8 %6,1 %20,6 %15,2 %-0,28
  Odchádzajúce preklady5,3 %11,4 %5,5 %5,9 %-0,65
  Plánovanosť10,6 %7,9 %19,6 %15,2 %-0,47
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0000 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)10,30,00
  Počet lôžok505555  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,00