Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Nukleárna medicína  (1)

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:35562340
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:inmm@inmm.sk
Web:www.inmm.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,14*1,151,531,70
  Správanie lekárov na oddelení1,07*1,061,271,14
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,07*1,091,391,64
  Správanie sestier na oddelení1,10*1,121,381,13
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,07*1,061,321,43
  Starostlivosť sestier na oddelení1,13*1,151,331,06
  Kvalita ubytovania na oddelení1,03*1,031,661,59
  Kvalita stravy na oddelení1,60*1,701,800,27
  Kvalita upratovania na oddelení1,17*1,151,511,11
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,07*1,091,351,36
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,07*1,061,401,59
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,07*1,091,501,47
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,20*1,241,721,77
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,2 %0,0 %0,4 %3,8 %0,44
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní2,3 %0,5 %1,1 %7,8 %0,81
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4211,0820,84
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV97272113352 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,45,44,64,610,00,91
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,7 %1,01
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,5 %-0,69
  Odchádzajúce preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,9 %0,34
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %69,3 %1,06
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0000491 
  Počet lôžok10  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,550,70