Zoznam odborností

Nukleárna medicína

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:35562340
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:inmm@inmm.sk
Web:www.inmm.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,08*1,081,481,61
  Správanie lekárov na oddelení1,03*1,031,261,06
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,09*1,121,401,39
  Správanie sestier na oddelení1,00*1,001,391,23
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,03*1,031,301,62
  Starostlivosť sestier na oddelení1,00*1,001,331,24
  Kvalita ubytovania na oddelení1,00*1,001,721,66
  Kvalita stravy na oddelení1,34*1,331,821,19
  Kvalita upratovania na oddelení1,09*1,091,471,46
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,03*1,031,351,03
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,03*1,031,431,47
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,06*1,061,521,76
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,25*1,271,731,32
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,4 %0,49
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,85
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,3 %1,1 %1,1 %9,0 %0,62
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní1,3 %3,8 %2,2 %2,1 %12,0 %0,79
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV88302123301 749 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,73,23,510,10,93
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %3,3 %0,87
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %3,2 %-0,49
  Odchádzajúce preklady0,0 %0,0 %0,0 %1,2 %0,71
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %65,7 %1,17
  Počet lôžok310  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €6 415 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 % 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,0 %