Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaAngiológiaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaHrudníková chirurgiaInfektológiaJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS hrudníková chirurgiaJIS internáKardiochirurgiaKardiológiaKlinická onkológiaNefrológiaNeonatológiaNukleárna medicínaOftalmológiaPediatriaPediatrická hematológia a onkológiaPneumológia a ftizeológiaRádiológiaÚrazová chirurgiaVnútorné lekárstvo

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36601284
Adresa:Ondavská 8, 040 11 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@vusch.sk
Web:www.vusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,331,331,521,381,450,64
  Správanie lekárov na oddelení1,191,501,401,271,290,21
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,311,101,731,411,430,26
  Správanie sestier na oddelení1,211,301,251,221,401,12
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,211,301,001,161,290,85
  Starostlivosť sestier na oddelení1,221,301,471,291,400,90
  Kvalita ubytovania na oddelení1,181,001,401,231,441,11
  Kvalita stravy na oddelení1,681,602,461,881,80-0,83
  Kvalita upratovania na oddelení1,241,201,331,261,370,82
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,191,201,251,211,310,74
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,331,201,401,341,450,99
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,421,601,601,481,530,43
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,431,701,901,571,660,71
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,060,89
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,000,96-0,89
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Rekonštrukčný výkon na periférnych artériách **** 
  Implantácia ICD *848487 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,0 %1,0 %1,2 %1,1 %1,0 %-0,53
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii3,2 %3,0 %3,2 %3,2 %3,0 %-0,17
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí5,0 %6,5 %4,6 %4,8 %4,2 %-0,57
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***8,3 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch3,2 %0,9 %1,7 %2,4 %1,4 %-1,59
  Úmrtnosť po operačných výkonoch4,1 %5,4 %5,3 %5,0 %3,8 %-0,67
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,4 %0,0 %2,1 %1,0 %0,9 %-0,85
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti36,6 %62,5 %39,8 %46,3 %0,72
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,2 %0,2 %0,1 %-1,03
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní32,5 %5,9 %23,7 %25,5 %21,2 %-0,89
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní36,6 %10,7 %29,2 %30,4 %26,9 %-0,94
  Reoperovanosť42,7 %5,5 %4,5 %18,8 %14,6 %-0,58
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,3 % 
  Operovanosť86,8 %98,7 %95,5 %93,4 %82,4 %1,31
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 6407898 11712 5469 356 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,33,13,23,80,48
  Točivosť pacienta10,7 %11,2 %10,8 %11,4 %0,11
  Prijaté preklady9,1 %17,2 %10,5 %8,5 %1,15
  Odchádzajúce preklady1,6 %3,5 %1,9 %8,2 %1,06
  Plánovanosť20,8 %30,5 %22,5 %41,0 %-0,25
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 0851851 270812 
  Počet lôžok154171  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €0 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,1 %0,85
  Tržby56 795 003  €48 293 163  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 063 449  €1 039 608  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 322 685  €1 983 098  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,0 %6,3 %-0,06
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti61,8 %56,5 %0,33
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,385,61-0,30
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - finalistiMUDr. Adrián Kolesár, PhD.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Pavol Torok, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
MUDr. František Sabol, PhD.
 Sestra roka - finalistiPhDr. Ľubica Vlasatá