Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Angiológia  (2)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Cievna chirurgia  (2)JIS cievnej chirurgie  (1)Kardiochirurgia  (1)Kardiológia  (2)Rádiológia  (2)

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36601284
Adresa:Ondavská 8, 040 11 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@vusch.sk
Web:www.vusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,311,951,851,551,52-0,35
  Správanie lekárov na oddelení1,131,731,531,311,29-0,56
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,321,912,011,611,46-1,24
  Správanie sestier na oddelení1,291,821,771,501,510,14
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,251,911,531,391,34-0,95
  Starostlivosť sestier na oddelení1,261,731,581,401,440,42
  Kvalita ubytovania na oddelení1,231,731,941,521,540,13
  Kvalita stravy na oddelení1,662,182,642,051,92-1,04
  Kvalita upratovania na oddelení1,181,911,481,341,470,92
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,172,091,681,421,36-0,73
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,342,181,811,571,50-0,68
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,302,001,851,541,570,33
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,602,182,351,911,80-0,76
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,6 %0,8 %1,5 %1,2 %1,0 %-0,91
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,1 %1,1 %4,6 %3,4 %2,7 %-1,46
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,5 %2,7 %5,8 %4,5 %4,6 %0,10
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,8 %2,5 %1,5 %2,2 %1,0 %-1,77
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,0 %1,2 %5,5 %4,6 %3,2 %-0,86
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %0,0 %0,9 %0,4 %0,5 %0,87
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti36,0 %73,0 %106,9 %70,7 %54,4 %-0,88
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 %-1,51
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní13,1 %9,4 %8,1 %9,6 %8,1 %-0,76
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní40,0 %8,8 %10,0 %18,2 %15,9 %-0,69
  Reoperovanosť8,6 %11,1 %5,9 %7,3 %5,1 %-0,81
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,4 % 
  Operovanosť81,8 %43,5 %93,9 %86,7 %80,1 %1,34
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index3,1252,2371,12
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 5367584 6628 9567 501 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,43,93,53,90,32
  Točivosť pacienta25,8 %12,0 %23,4 %26,2 %0,20
  Prijaté preklady11,1 %17,5 %14,2 %13,3 %10,7 %1,15
  Odchádzajúce preklady1,8 %2,4 %1,9 %9,5 %0,94
  Plánovanosť21,4 %28,0 %22,5 %37,4 %-0,85
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 02015501 175824 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,322,2-0,11
  Počet lôžok177171141  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia ICD **76 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €30 910 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,1 %0,96
  Tržby56 116 646  €49 869 518  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 772 099  €1 332 734  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 658 103  €1 731 112  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,9 %6,1 %0,55
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti57,4 %45,0 %0,78
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €383 €1,17
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,001,001,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,357,000,74