Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Angiológia  (2)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Cievna chirurgia  (2)JIS cievnej chirurgie  (1)Kardiochirurgia  (1)Kardiológia  (2)Rádiológia  (2)

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36601284
Adresa:Ondavská 8, 040 11 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@vusch.sk
Web:www.vusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,371,241,971,621,620,04
  Správanie lekárov na oddelení1,271,091,651,411,38-0,28
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,391,181,901,591,48-0,68
  Správanie sestier na oddelení1,361,271,701,491,500,02
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,241,181,471,341,380,73
  Starostlivosť sestier na oddelení1,341,271,751,511,47-1,02
  Kvalita ubytovania na oddelení1,341,361,751,521,50-0,29
  Kvalita stravy na oddelení1,701,821,801,751,800,46
  Kvalita upratovania na oddelení1,281,181,591,401,480,43
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,241,091,471,331,340,40
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,311,091,941,561,55-0,07
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,521,271,941,681,63-0,32
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,461,092,151,721,730,06
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,291,291,340,22
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,291,291,340,22
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,9 %1,9 %1,7 %1,5 %1,0 %-1,21
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,2 %3,5 %4,6 %3,6 %3,0 %-0,66
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí3,8 %8,1 %7,2 %6,2 %5,0 %-0,81
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**19,2 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,2 %0,0 %1,5 %1,8 %1,0 %-1,55
  Úmrtnosť po operačných výkonoch4,1 %9,1 %5,4 %5,1 %3,5 %-0,96
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %1,5 %0,6 %0,5 %0,5 %-0,81
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti35,9 %54,4 %98,9 %68,7 %56,4 %-0,84
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 %-1,29
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní13,0 %9,4 %11,9 %12,1 %10,4 %-0,75
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní39,7 %9,1 %13,9 %20,8 %18,2 %-0,58
  Reoperovanosť8,7 %9,3 %6,3 %7,7 %5,2 %-1,24
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Operovanosť76,2 %53,3 %91,7 %84,8 %81,5 %0,49
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index3,2522,2271,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 4568467 42411 7269 027 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,43,83,03,23,40,16
  Točivosť pacienta27,8 %14,2 %21,6 %23,0 %23,1 %0,00
  Prijaté preklady12,1 %18,4 %9,9 %11,2 %9,3 %0,70
  Odchádzajúce preklady2,1 %2,8 %3,9 %3,3 %7,9 %0,74
  Plánovanosť24,6 %24,9 %49,9 %40,7 %45,8 %-0,70
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9721542 9734 0992 567 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)23,422,6-0,65
  Počet lôžok171  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia ICD 232341 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €6 164 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,0 %0,95
  Tržby52 717 605  €46 440 199  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 251 598  €1 136 502  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 701 903  €1 696 540  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,6 %6,1 %-0,08
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti61,8 %55,3 %0,52
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,713,880,85