Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36084221
Adresa:Winterova 66, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@naw.sk
Web:www.naw.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,761,733,242,462,17-0,87
  Správanie lekárov na oddelení1,671,302,492,031,77-0,93
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,701,402,772,191,97-0,79
  Správanie sestier na oddelení1,641,502,592,081,90-0,66
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,641,502,492,031,80-0,87
  Starostlivosť sestier na oddelení1,551,702,492,011,87-0,50
  Kvalita ubytovania na oddelení2,052,603,132,612,31-0,73
  Kvalita stravy na oddelení2,272,903,232,782,48-0,86
  Kvalita upratovania na oddelení1,612,002,852,231,95-0,89
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,661,302,692,121,89-0,81
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,641,402,772,161,94-0,75
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,891,502,752,272,11-0,54
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,781,602,852,282,12-0,59
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,792,792,20-1,12
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,952,952,42-0,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,9 %1,1 %3,1 %2,6 %3,2 %0,17
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti14,3 %*11,0 %11,3 %11,8 %0,04
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,3 %3,4 %4,6 %0,28
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu16,7 %*16,7 %16,3 %12,8 %-0,24
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %*0,0 %7,3 %0,32
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %1,1 %3,0 %2,1 %2,0 %-0,11
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti13,8 %11,5 %11,7 %5,4 %-2,15
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti10,3 %3,6 %4,2 %36,8 %1,82
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní4,2 %15,4 %2,5 %2,9 %6,5 %1,66
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,6 %14,0 %4,3 %5,6 %11,8 %1,81
  Reoperovanosť1,0 %0,0 %2,2 %1,7 %2,7 %0,83
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**2,5 %2,1 %3,0 %0,46
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,3 %0,2 %0,3 % 
  Operovanosť67,1 %35,7 %48,5 %52,0 %58,5 %-0,50
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9330,975-0,22
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 7565217 1369 4139 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,15,04,64,55,80,51
  Točivosť pacienta9,9 %1,3 %4,5 %5,4 %8,2 %0,74
  Prijaté preklady2,0 %1,2 %1,2 %1,3 %2,2 %-0,08
  Odchádzajúce preklady0,8 %1,3 %2,1 %1,8 %3,0 %0,93
  Plánovanosť33,0 %10,2 %29,4 %29,0 %26,9 %0,12
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9331022 4263 4612 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,916,10,46
  Počet lôžok243  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu8181102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu7878121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 385 564 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám13,9 %14,8 %0,03
  Tržby17 162 727  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení559 483  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku355 314  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,3 %4,2 %0,12
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,6 %51,8 %-0,01
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 125 €762 €-1,06
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,120,76-1,24
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,695,14-0,95
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica A.Wintera, n.o. je všeobecnou nemocnicou s ôsmimi lôžkovými oddeleniami, vyše tridsiatimi ambulanciami a šiestimi spoločnými a liečebnými zložkami (SVaLZ). Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v týchto lôžkových oddeleniach: -.Interné oddelenie -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie -Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny -Pediatrické oddelenie -Novorodenecké oddelenie -Gynekologické a pôrodnické oddelenie -Chirurgické oddelenie -Ortopedické oddelenie V oblasti SVaLZ poskytuje nemocnica služby v týchto oddeleniach: -RDG oddelenie a CT pracovisko -Hematologické a transfuziologické oddelenie -Klinická biochémia -Klinická Mikrobiológia -Patologická anatómia -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie