Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS geriatrickáJIS internáKardiológiaNeonatológiaNeurológiaNovorodenecké posteleOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaUrológiaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36084221
Adresa:Winterova 66, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@naw.sk
Web:www.naw.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,73*2,822,252,08-0,89
  Správanie lekárov na oddelení1,51*2,502,001,82-0,85
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,66*2,842,232,02-1,02
  Správanie sestier na oddelení1,64*2,662,141,99-0,72
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,50*2,532,001,86-0,69
  Starostlivosť sestier na oddelení1,62*2,722,161,96-0,87
  Kvalita ubytovania na oddelení2,00*3,172,562,44-0,31
  Kvalita stravy na oddelení2,50*3,332,872,57-1,23
  Kvalita upratovania na oddelení1,59*2,802,182,01-0,62
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,60*2,642,101,95-0,77
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,61*2,742,151,97-0,83
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,87*2,962,392,16-1,08
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,69*2,942,292,19-0,50
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,842,842,51-0,70
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,522,522,19-0,69
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu**206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,5 %0,7 %4,5 %3,5 %3,2 %-0,11
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*6,4 %5,7 %12,3 %1,03
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %0,0 %4,7 %0,96
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %*17,1 %16,7 %13,6 %-0,33
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*1,7 %0,9 %0,4 %-0,07
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch7,7 %*14,3 %7,0 %-0,28
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,7 %2,1 %2,4 %1,8 %2,5 %0,45
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,8 %12,4 %11,8 %11,1 %-0,05
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti9,5 %9,5 %42,8 %1,92
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,8 %1,13
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,0 %16,7 %4,8 %5,5 %10,9 %1,62
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,6 %15,2 %8,2 %8,7 %14,4 %1,73
  Reoperovanosť9,9 %0,0 %2,6 %5,3 %4,1 %-0,62
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)10,0 %2,3 %2,9 %2,2 %-0,16
  Dekubity (preležaniny)0,2 %0,5 %0,2 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,7 %0,5 % 
  Operovanosť68,0 %55,3 %49,1 %53,9 %59,1 %-0,36
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 3174386 2417 9968 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,54,36,15,76,40,28
  Točivosť pacienta4,3 %5,0 %10,9 %8,3 %8,3 %-0,01
  Prijaté preklady1,6 %0,7 %1,4 %1,4 %0,00
  Odchádzajúce preklady0,9 %2,1 %3,0 %2,5 %2,7 %0,14
  Plánovanosť29,5 %19,2 %33,6 %31,1 %20,1 %0,60
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7781301 1462 0541 914 
  Počet lôžok247243  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 020 733 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám28,1 %15,2 %-0,44
  Tržby10 071 000  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-387 711  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku326 256  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-0,6 %4,0 %-0,56
  Krátkodobé záväzky4 289 021  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky37 534  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,9 %38,7 %0,29
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií13,766,25-1,14
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica A.Wintera, n.o. je všeobecnou nemocnicou s ôsmimi lôžkovými oddeleniami, vyše tridsiatimi ambulanciami a šiestimi spoločnými a liečebnými zložkami (SVaLZ). Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v týchto lôžkových oddeleniach: -.Interné oddelenie -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie -Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny -Pediatrické oddelenie -Novorodenecké oddelenie -Gynekologické a pôrodnické oddelenie -Chirurgické oddelenie -Ortopedické oddelenie V oblasti SVaLZ poskytuje nemocnica služby v týchto oddeleniach: -RDG oddelenie a CT pracovisko -Hematologické a transfuziologické oddelenie -Klinická biochémia -Klinická Mikrobiológia -Patologická anatómia -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie