Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36084221
Adresa:Winterova 66, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@naw.sk
Web:www.naw.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,851,862,822,332,05-1,13
  Správanie lekárov na oddelení1,641,272,512,061,79-1,16
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,881,822,852,361,98-1,38
  Správanie sestier na oddelení1,721,732,782,251,97-1,07
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,651,552,512,071,83-1,01
  Starostlivosť sestier na oddelení1,621,732,772,201,94-0,98
  Kvalita ubytovania na oddelení2,192,363,142,672,36-0,73
  Kvalita stravy na oddelení2,242,823,172,742,51-0,75
  Kvalita upratovania na oddelení1,791,822,552,171,98-0,58
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,701,732,622,161,93-0,85
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,941,912,962,441,96-1,93
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,971,733,012,472,14-1,18
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,841,912,902,372,16-0,97
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,0 %3,7 %3,1 %3,0 %-0,04
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*7,6 %7,1 %12,2 %0,66
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %4,3 %4,8 %0,08
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu25,0 %12,9 %14,1 %12,2 %-0,14
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*1,7 %1,1 %0,3 %-2,41
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %0,0 %6,6 %0,29
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,0 %0,0 %2,4 %1,9 %2,0 %0,01
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,8 %8,8 %7,8 %5,8 %-0,39
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti2,8 %8,0 %7,1 %35,3 %1,46
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,98
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní4,9 %28,6 %2,4 %2,9 %6,3 %1,23
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,7 %40,0 %4,0 %5,4 %11,3 %1,49
  Reoperovanosť1,7 %0,0 %1,9 %1,7 %2,6 %0,12
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**2,2 %1,9 %3,1 %0,27
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,4 %0,3 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 %0,6 % 
  Operovanosť69,2 %25,9 %56,9 %57,5 %56,9 %0,05
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8900,902-0,06
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 7085205 0497 2778 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,24,64,36,50,81
  Točivosť pacienta8,9 %1,3 %7,1 %9,4 %0,42
  Prijaté preklady1,8 %1,0 %1,3 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady1,1 %1,2 %1,1 %2,7 %0,92
  Plánovanosť8,6 %14,2 %9,9 %12,5 %-0,15
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9481201 1502 2181 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,015,8-0,45
  Počet lôžok247243200  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**212 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu172172217 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 075 404 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám25,8 %13,3 %-0,44
  Tržby11 927 059  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení418 018  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku315 096  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,1 %4,0 %0,33
  Krátkodobé záväzky4 295 428  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky23 729  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti59,0 %44,7 %0,94
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,875,80-0,21
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Nemocnica A.Wintera, n.o. je všeobecnou nemocnicou s ôsmimi lôžkovými oddeleniami, vyše tridsiatimi ambulanciami a šiestimi spoločnými a liečebnými zložkami (SVaLZ). Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v týchto lôžkových oddeleniach: -.Interné oddelenie -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie -Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny -Pediatrické oddelenie -Novorodenecké oddelenie -Gynekologické a pôrodnické oddelenie -Chirurgické oddelenie -Ortopedické oddelenie V oblasti SVaLZ poskytuje nemocnica služby v týchto oddeleniach: -RDG oddelenie a CT pracovisko -Hematologické a transfuziologické oddelenie -Klinická biochémia -Klinická Mikrobiológia -Patologická anatómia -Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie