Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Doliečovacie  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249099
Adresa:MUDr. Pribulu 4, 089 01 Svidník zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.sk@svetzdravia.com
Web:sk.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,49*2,791,862,170,91
  Správanie lekárov na oddelení1,33*2,181,581,770,66
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,46*2,601,801,970,65
  Správanie sestier na oddelení1,31*2,331,591,901,16
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,37*2,261,631,800,64
  Starostlivosť sestier na oddelení1,31*2,411,601,871,01
  Kvalita ubytovania na oddelení1,67*2,181,832,311,16
  Kvalita stravy na oddelení2,09*2,912,312,480,49
  Kvalita upratovania na oddelení1,46*2,001,591,951,12
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,39*2,411,681,890,71
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,46*2,661,811,940,45
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,41*2,601,792,111,08
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,56*2,601,852,121,00
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,002,002,200,37
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,332,332,420,15
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,5 %1,8 %5,3 %4,5 %3,2 %-0,35
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*7,4 %7,0 %11,8 %0,35
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**3,7 %7,9 %4,6 %-0,83
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu3,7 %0,0 %10,0 %8,7 %12,8 %0,29
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %2,3 %1,6 %1,1 %2,0 %0,78
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti9,4 %0,0 %6,3 %6,3 %5,4 %-0,31
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti6,3 %0,0 %17,5 %15,3 %36,8 %1,20
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %0,04
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,8 %33,3 %2,7 %4,2 %6,5 %1,05
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,1 %26,9 %5,1 %7,8 %11,8 %1,15
  Reoperovanosť1,4 %0,0 %4,2 %2,9 %2,7 %-0,13
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %26,3 %3,9 %5,4 %3,0 %-1,31
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť65,6 %33,8 %37,9 %43,8 %58,5 %-1,14
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8820,975-0,50
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 4565705 4217 4479 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,36,25,96,05,8-0,08
  Točivosť pacienta7,5 %0,9 %9,1 %8,1 %8,2 %0,04
  Prijaté preklady1,8 %2,1 %2,1 %2,1 %2,2 %-0,01
  Odchádzajúce preklady3,1 %2,6 %6,3 %5,4 %3,0 %-1,80
  Plánovanosť5,7 %2,6 %31,7 %24,5 %26,9 %-0,14
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV222481 7482 0182 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,816,1-0,25
  Počet lôžok187  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti9 918 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %14,8 %0,45
  Tržby7 659 063  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení213 407  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku83 938  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,9 %4,2 %-0,04
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti60,5 %51,8 %0,54
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 551 €762 €-1,40
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,690,76-1,76
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,375,14-0,03