Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS centrálnaJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS geriatrickáJIS gynekologickáJIS hematologickáJIS hrudníková chirurgiaJIS infekčnáJIS internáJIS kardiochirurgickáJIS kardiologickáJIS metabolickáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS onkologickáJIS ortopedickáJIS otorinolaryngologickáJIS pediatrickáJIS pneumologická a ftizeologickáJIS popáleninováJIS úrazováJIS urologickáKlinická imunológia a alergológiaKlinická onkológiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická imunológia a alergiológiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249099
Adresa:MUDr. Pribulu 4, 089 01 Svidník zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.sk@svetzdravia.com
Web:sk.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,54*2,391,952,080,64
  Správanie lekárov na oddelení1,36*1,971,651,820,80
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,54*2,411,952,020,32
  Správanie sestier na oddelení1,46*2,461,951,990,19
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,40*2,091,741,860,61
  Starostlivosť sestier na oddelení1,52*2,291,891,960,31
  Kvalita ubytovania na oddelení1,68*2,662,152,440,79
  Kvalita stravy na oddelení2,04*2,892,442,570,51
  Kvalita upratovania na oddelení1,42*2,381,882,010,48
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,42*2,411,901,950,26
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,43*2,291,851,970,57
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,63*2,351,972,160,90
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,59*2,542,062,190,66
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,592,592,51-0,17
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,322,322,19-0,26
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %1,8 %4,5 %3,9 %3,2 %-0,30
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**9,3 %8,1 %12,3 %0,66
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*6,1 %4,2 %4,7 %0,11
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu9,1 %*9,2 %9,3 %13,6 %0,48
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %2,1 %3,0 %2,0 %2,5 %0,35
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,1 %0,0 %12,6 %11,3 %11,1 %-0,01
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti5,4 %10,0 %45,7 %45,7 %42,8 %-0,16
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,4 %0,4 %0,8 %0,69
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,8 %17,7 %7,2 %8,0 %10,9 %0,88
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,9 %17,5 %12,8 %13,2 %14,4 %0,36
  Reoperovanosť3,2 %2,1 %2,9 %2,9 %4,1 %0,56
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %3,9 %3,2 %2,2 %-0,23
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,2 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,8 %0,5 % 
  Operovanosť63,8 %34,8 %39,1 %44,2 %59,1 %-1,03
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 0194945 0246 5378 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,54,56,25,76,40,25
  Točivosť pacienta3,5 %5,1 %16,5 %12,2 %8,3 %-0,71
  Prijaté preklady0,5 %0,6 %0,5 %1,4 %-0,25
  Odchádzajúce preklady1,7 %3,0 %5,6 %4,7 %2,7 %-1,25
  Plánovanosť6,5 %1,4 %11,6 %9,4 %20,1 %-0,58
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV235482275101 914 
  Počet lôžok215187  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti4 737 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám1,9 %15,2 %0,46
  Tržby7 119 052  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-243 176  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku19 773  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-3,1 %4,0 %-0,86
  Krátkodobé záväzky1 787 570  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky13 085  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,4 %38,7 %0,89
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 836 €3 776 €0,28
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,532,020,19
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,656,25-0,21
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - ostatní nominovaníMudr. Viliam Revický