Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Doliečovacie  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249099
Adresa:MUDr. Pribulu 4, 089 01 Svidník zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.sk@svetzdravia.com
Web:sk.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,42*2,681,782,051,05
  Správanie lekárov na oddelení1,27*2,581,641,790,64
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,46*2,641,781,980,73
  Správanie sestier na oddelení1,27*2,641,661,971,20
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,21*2,641,631,830,85
  Starostlivosť sestier na oddelení1,28*2,861,741,940,74
  Kvalita ubytovania na oddelení1,51*2,441,762,361,42
  Kvalita stravy na oddelení1,96*3,202,342,510,55
  Kvalita upratovania na oddelení1,29*2,031,501,981,44
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,24*2,761,691,930,90
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,50*2,761,841,960,48
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,48*2,861,872,140,95
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,63*2,701,902,161,17
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,7 %2,3 %4,7 %4,2 %3,0 %-0,43
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**15,3 %14,3 %12,2 %-0,27
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*0,0 %0,0 %4,8 %0,97
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,1 %16,7 %6,8 %8,0 %12,2 %0,31
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %0,0 %3,2 %2,4 %2,0 %-0,03
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,6 %*7,8 %6,9 %5,8 %-0,21
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti7,9 %*14,5 %13,6 %35,3 %1,12
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,02
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,8 %27,3 %2,3 %3,7 %6,3 %0,95
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,0 %27,9 %5,2 %7,6 %11,3 %0,93
  Reoperovanosť0,4 %0,0 %2,4 %1,6 %2,6 %0,14
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %5,0 %2,3 %2,0 %3,1 %0,24
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,9 %0,6 % 
  Operovanosť66,5 %15,0 %39,6 %43,9 %56,9 %-1,06
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8340,902-0,35
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 4723984 0865 9568 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,95,76,50,31
  Točivosť pacienta9,3 %3,3 %8,0 %9,4 %0,26
  Prijaté preklady1,7 %1,8 %2,3 %2,1 %2,4 %-0,04
  Odchádzajúce preklady2,6 %2,0 %2,5 %2,7 %0,13
  Plánovanosť2,9 %4,8 %3,3 %12,5 %-0,52
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV248402325201 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,715,8-0,69
  Počet lôžok252187226  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti693 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby7 528 893  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení107 595  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku65 673  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,3 %4,0 %-0,27
  Krátkodobé záväzky2 338 232  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky425 625  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,6 %44,7 %-0,14
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,725,80-0,18