Porovnanie
zdravotníckych zariadení

Viac ako 420 000 údajov o lôžkových zariadeniach
a ich oddeleniach (bez polikliník či ambulancií),
na základe ktorých sa budete môcť lepšie rozhodnúť

Nemocnica roka 2015

Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2011-2014. V úvodnom ročníku ocenenia Nemocnica roka sme sa rozhodli zverejniť len najúspešnejšie nemocnice, aby sme minimalizovali riziko poškodenia dobrej povesti zdravotníckych zariadení v prípade neprávom zlého hodnotenia z titulu chybných dát či rozdielneho výkladu definície ukazovateľov a rôznej metodiky zberu a vyhodnocovania údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní.

Zobraziť viac informácií
Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe nateraz dostupných údajov. Tieto – najmä indikátory kvality – nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami. Niektoré údaje môžu byť ovplyvnené malou početnosťou vzorky a nemusia tak verne vystihovať realitu v danom zariadení. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Prípadné chyby sa snažíme zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.

Profily zariadení

Kde je najbližšia všeobecná, fakultná alebo univerzitná nemocnica? Nájdite si na mape vaše zariadenie a zobrazte si v prehľadnej forme všetky dostupné údaje o ňom a jeho jednotlivých oddeleniach za posledných 7 rokov.

Zobraziť mapu zariadení

Rebríčky

Na ktorej chirurgii sú pacienti najspokojnejší so starostlivosťou lekárov a sestier? Ktoré zariadenia majú na svojom webe najlepšie spracované informácie pre pacientov? Vytvorte si vlastný rebríček, pomocou ktorého nájdete odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky.

Vytvoriť vlastný rebríček
Podrobnejšie o projekte

Poskytovaním objektívnych údajov chceme pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam.

Čo web ponúka

Stránka umožňuje zobrazovať profily jednotlivých lôžkových zdravotníckych zariadení a odborností (oddelení), ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú, ako aj rebríčky vybraných zariadení alebo oddelení podľa vybraných ukazovateľov - najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, čakacích lehôt na operácie, hospodárenia a transparentnosti.

S akými údajmi pracujeme

Údaje pochádzajú od zdravotných poisťovní - poisťovne Union, poisťovne Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávnych krajov, Transparency International Slovensko a z vlastných analýz. Niektoré údaje môžu byť skreslené napríklad malou početnosťou vzorky a nemusia tak zodpovedať realite v danom zariadení.

Najspokojnejší pacienti

Zariadenia s najlepšou priemernou spokojnosťou pacienta
1 ORL Humenné, s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore ORL 1,12
2 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 1,26
3 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice 1,28
3 Sanatórium Karpatia Limbach, s.r.o. 1,28
5 SI Medical, s.r.o., Bratislava, Nemocnica s poliklinikou Medissimo 1,31
Celý rebríček

Najvyššia transparentnosť

Zariadenia s najvyšším indexom transparentnosti
1 Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 64,4 %
2 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 63,8 %
3 Kúpele Nový Smokovec, a.s. 63,0 %
4 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 62,0 %
5 Kúpele Bojnice, a.s. 61,6 %
Celý rebríček

Najvyšší dlh

Zariadenia s najvyšším dlhom po lehote splatnosti na jednu hospitalizáciu
1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 858 €
2 Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 309 €
3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 270 €
4 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 208 €
5 Univerzitná nemocnica Bratislava 1 119 €
Celý rebríček

Najdlhšie čakacie lehoty

Zariadenia s najdlhším čakaním na implantáciu bedrového kĺbu (v dňoch)
1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 491
1 Fakultná nemocnica Trenčín 480
3 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 366
4 Univerzitná nemocnica Bratislava 314
5 Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 297
Celý rebríček