Porovnanie
zdravotníckych zariadení

Viac ako 770 000 údajov o lôžkových zariadeniach
a ich oddeleniach (bez polikliník či ambulancií),
na základe ktorých sa budete môcť lepšie rozhodnúť

Nemocnica roka 2018

Štvrtý ročník ocenenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017. Zobraziť tlačovú správu vrátane metodiky hodnotenia. Výsledky predcházajúcich ročníkov: 2017, 2016, 2015.

Zobraziť hodnotenie všetkých nemocníc  
Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe nateraz dostupných údajov. Tieto – najmä indikátory kvality – nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami. Niektoré údaje môžu byť ovplyvnené malou početnosťou vzorky a nemusia tak verne vystihovať realitu v danom zariadení. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Prípadné chyby sa snažíme zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.

Profily zariadení

Kde je najbližšia všeobecná, fakultná alebo univerzitná nemocnica? Nájdite si na mape vaše zariadenie a zobrazte si v prehľadnej forme všetky dostupné údaje o ňom a jeho jednotlivých oddeleniach za posledných 9 rokov.

Zobraziť mapu zariadení

Rebríčky

Na ktorej chirurgii sú pacienti najspokojnejší so starostlivosťou lekárov a sestier? Ktoré zariadenia majú na svojom webe najlepšie spracované informácie pre pacientov? Vytvorte si vlastný rebríček, pomocou ktorého nájdete odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky.

Vytvoriť vlastný rebríček
Podrobnejšie o projekte

Poskytovaním objektívnych údajov chceme pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam.

Čo web ponúka

Stránka umožňuje zobrazovať profily jednotlivých lôžkových zdravotníckych zariadení a odborností (oddelení), ktoré sa v týchto zariadeniach nachádzajú, ako aj rebríčky vybraných zariadení alebo oddelení podľa vybraných ukazovateľov - najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, čakacích lehôt na operácie, hospodárenia a transparentnosti.

S akými údajmi pracujeme

Údaje pochádzajú od zdravotných poisťovní - poisťovne Union, poisťovne Dôvera a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, samosprávnych krajov, Transparency International Slovensko a z vlastných analýz. Niektoré údaje môžu byť skreslené napríklad malou početnosťou vzorky a nemusia tak zodpovedať realite v danom zariadení.

Najspokojnejší pacienti

Zariadenia s najlepšou priemernou spokojnosťou pacienta
1 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice 1,15
2 Oftal s.r.o., Špec. nem. v odbore oftalmológie vo Zvolene 1,22
3 Rieka, s.r.o., Šútovo 1,23
4 Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica 1,25
5 Vysokošpec. odborný ústav geriatrický v Košiciach 1,30
Celý rebríček

Najvyššia transparentnosť

Zariadenia s najvyšším indexom transparentnosti
1 Nem. s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 87,9 %
2 Nemocnica Poprad, a.s. 84,0 %
3 FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82,6 %
4 Ľubovnianska nemocnica, n.o. 82,2 %
5 FNsP J.A.Reimana Prešov 80,2 %
Celý rebríček

Najvyšší dlh

Zariadenia s najvyšším dlhom po lehote splatnosti voči tržbám
1 Univerzitná nemocnica Bratislava 150,0 %
2 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 133,6 %
3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 119,3 %
4 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 115,2 %
5 Nemocnica s poliklinikou Myjava 105,4 %
Celý rebríček

Najdlhšie čakacie lehoty

Zariadenia s najdlhším čakaním na implantáciu bedrového kĺbu (v dňoch)
1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 381
2 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 346
3 Univerzitná nemocnica Martin 256
4 Fakultná nemocnica Trnava 200
5 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 165
Celý rebríček