Zoznam ukazovateľov

1. Spokojnosť pacientov

1.13.Celková spokojnosť pacienta
Opis:
Priemerná odpoveď z 12 otázok prieskumu spokojnosti pacientov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.1.Správanie lekárov na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.2.Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.3.Správanie sestier na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.4.Starostlivosť lekárov na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.5.Starostlivosť sestier na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.6.Kvalita ubytovania na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.7.Kvalita stravy na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.8.Kvalita upratovania na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.9.Poskytnutá zdravotná starostlivosť
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.10.Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.11.Informácie od sestier o ďalšom postupe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.12.Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.14.Absolvovanie liečby v nemocnici opäť
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Všeobecná zdravotná poisťovňa
1.15.Odporučenie nemocnice príbuzným a známym
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Všeobecná zdravotná poisťovňa

2. Čakacie lehoty (dni)

2.1.operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
Opis:
operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.2.operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie
Opis:
operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.3.operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia
Opis:
operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.4.operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty alebo v. pulmonalis
Opis:
operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty alebo v. pulmonalis
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.5.operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
Opis:
operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.6.operácia aneuryzmy aorty
Opis:
operácia aneuryzmy aorty
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.7.operácia na koronárnych artériách
Opis:
operácia na koronárnych artériách
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.8.PTCA koronárnych artérií
Opis:
PTCA koronárnych artérií
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.9.koronarografia
Opis:
koronarografia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.10.rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
Opis:
rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.11.implantácia ICD
Opis:
implantácia ICD
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.12.implantácia TEP bedrového kĺbu
Opis:
implantácia TEP bedrového kĺbu
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.13.implantácia TEP kolenného kĺbu
Opis:
implantácia TEP kolenného kĺbu
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.14.operácia artrózy iných kĺbov
Opis:
operácia artrózy (vrátane implantácie endoprotézy) iných kĺbov
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.15.operácie instabilít a deformít na chrbtici
Opis:
operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia externých a interných fixátorov chrbtice)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.16.operácie instabilít a deformít na chrbtici
Opis:
operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia spondyloplastických metód)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.17.skríningová mamografia
Opis:
skríningová mamografia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.18.korekčná operácia rázštepu podnebia
Opis:
korekčná operácia rázštepu podnebia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.19.korekčná operácia rázštepu podnebia s rázštepom pery
Opis:
korekčná operácia rázštepu podnebia s rázštepom pery
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.20.liečba rádiojódom
Opis:
liečba rádiojódom
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.21.implantácia kardiostimulátora, RFA, EVF
Opis:
TKS (implantácia kardiostimulátora), RFA (ablácia arytmogénneho fokusu), EVF (elektrofyziologické vyšetrenie srdca)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne

3. Štátne indikátory kvality

3.1.Úmrtnosť - celková
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.2.Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii (kód výkonu 5140a a 5140b) do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia. PCI – perkutánna koronárna intervencia je zavedenie stentu (balónika) v zúženom mieste, úlohou ktorého je rozšírenie zúženej cievy a zníženie nebezpečenstva náhleho uzáveru cievy.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.3.Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.00 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (dg. S72.00 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.4.Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (I21.0 až I21.9, alebo I22.0 až I22.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.5.Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo - cievnou príhodou (I61.0 až I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.6.Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov (s dg. M16.0 až M16.9) po plánovanej náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov (s dg. M16.0 až M16.9), ktorí podstúpili plánovanú náhradu bedrového kĺbu.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.7.Úmrtnosť po intervenčných výkonoch
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.8.Úmrtnosť po operačných výkonoch
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.9.Materská úmrtnosť
Opis:
Pomer počtu zomretých poisteniek, ktoré umreli v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom, eklampsiou a HELLP syndrómom (O15.1, O15.2 a O15.9), krvácaním v rámci mimomaternicovej ťarchavosti (O0.01, O0.02 a O0.08), krvácaním po pôrode (O72.1, O72.2 a O72.3) a puerperálnou sepsou (O85) u daného poskytovateľa bez prerušenia hospitalizácie, k celkovému počtu pôrodov na gynekologicko–pôrodníckom oddelení daného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.10.Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti
Opis:
Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím, k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.11.Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti
Opis:
Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.12.Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov na oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov na oddelení
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.13.Rehospitalizovanosť celková do 30 dní
Opis:
Pomer počtu poistencov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.14.Rehospitalizovanosť celková do 90 dní
Opis:
Pomer počtu poistencov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 90 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.15.Reoperovanosť
Opis:
Pomer počtu reoperovaných pacientov u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení po operačnom výkone u hodnoteného poskytovateľa k celkovému počtu operovaných pacientov u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.16.Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)
Opis:
Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR s dg. J12.0 až J18.9 (vrátane všetkých štvormiestnych podpoložiek) do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa s dg. J12.0 až J18.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní u hodnoteného poskytovateľa s dg. J12.0 až J18.9.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.17.Dekubity (preležaniny)
Opis:
Pomer počtu identifikovaných pacientov s dg. L89.00 až L89.99 (dekubitus), vzniknutou počas hospitalizácie na ktoromkoľvek oddelení poskytovateľa ku všetkým hospitalizovaným pacientom poskytovateľa.
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.18.Nozokomiálna (nemocničná) nákaza
Opis:
Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov. Nozokomiálna nákaza je každá infekcia vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení.
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva SR. Pre roky 2014, 2015 a 2016 bol zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie (rozumej: vyššie) čísla o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní
3.19.Operovanosť
Opis:
Pomer počtu pacientov operovaných na oddeleniach chirurgických odborov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne

4. Ostatné indikátory kvality

4.1.Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV
Opis:
Počet hospitalizácií ukončených v kalendárnom roku vrátane osobitne hradených výkonov (OHV) a časti výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS)
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.2.Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)
Opis:
Priemerná dĺžka hospitalizácie ukončenej v danom roku
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.3.Podiel hospitalizácií dlhších ako 180 dní
Opis:
Podiel hospitalizácií ukončených v kalendárnom roku, ktoré trvali aspoň 180 dní a všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.4.Točivosť pacienta
Opis:
Podiel počtu prekladov na iné oddelenie v rámci zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.5.Prijaté preklady
Opis:
Podiel počtu prijatých prekladov z iného zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.6.Odchádzajúce preklady
Opis:
Podiel počtu odchádzajúcich prekladov do iného zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.7.Plánovanosť
Opis:
Podiel počtu plánovaných hospitalizácií na všetkých hospitalizáciách
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.9.Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV
Opis:
Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane osobitne hradených výkonov (OHV) a časti výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS)
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.10.Počet lôžok
Opis:
Počet lôžok, ktoré sú na oddeleniach (odbornostiach) zazmluvnených zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.11.Nežiaduce udalosti
Opis:
Zdravotníckymi zariadeniami hlásené nežiaduce udalosti v rámci systému povinného hlásenia nežiaducich udalostí na základe Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006; nežiaduce udalosti = akákoľvek neočakávaná udalosť, ktorá mohla spôsobiť, alebo spôsobila neúmyselné poškodenie pacienta postupom zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu (úrazy a pády, neúmyselné poškodenia bez trvalých následkov, závažné udalosti končiace s trvalými následkami alebo smrťou, preventabilné a nepreventabilné udalosti, udalosti súvisiace s užívaním lieku, diagnostikou a liečbou, nozokomiálne infekcie vzniknuté pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl, pooperačné infekcie rán (bez serómov))
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
4.12.Nozokomiálne infekcie pri zavádzaní katétrov a kanýl
Opis:
Pomer nozokomiálnych infekcií vzniknutých pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl k celkovému počtu pacientov, ktorým sa uvedený výkon v danom zariadení realizoval
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe hlásení zdravotníckych zariadení podľa Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006
4.13.Pooperačné infekcie rán
Opis:
Pomer pooperačných infekcií rán (bez serómov) k celkovému počtu všetkých chirurgických zákrokov v danom zariadení
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe hlásení zdravotníckych zariadení podľa Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006

5. Hospodárenie

5.8.Dlh po lehote splatnosti
Opis:
Celkové záväzky po lehote splatnosti zdravotníckeho zariadenia
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Ministerstvo zdravotníctva SR; samosprávne kraje; INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.1.Dlh po lehote splatnosti voči tržbám
Opis:
Pomer záväzkov po lehote splatnosti (stav ku koncu roka) k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Ministerstvo zdravotníctva SR; samosprávne kraje; INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.11.Tržby
Opis:
Tržby nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.12.Hospodársky výsledok po zdanení
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Hospodársky výsledok po zdanení'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.17.Odpisy dlhodobého majetku
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Odpisy dlhodobého majetku'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.2.Schopnosť generovať vlastné zdroje
Opis:
Ukazovateľ má vypovedať o schopnosti nemocnice generovať vlastné zdroje na obnovu a modernizáciu majetku a je definovaný ako pomer súčtu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.13.Rezervy
Opis:
Rezervy
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
5.14.Krátkodobé záväzky
Opis:
Krátkodobé záväzky
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.15.Dlhodobé záväzky
Opis:
Dlhodobé záväzky
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.16.Bankové úvery a výpomoci
Opis:
Bankové úvery a výpomoci
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.18.Investície - obstaranie dlhodobého majetku
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Investície - obstaranie dlhodobého majetku, vrátane majetku na finančný lízing'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.20.Využitie lôžkového fondu (obložnosť)
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Využitie lôžkového fondu (obložnosť, v %)'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.7.Obstaraný objem
Opis:
Obstaraný objem vo verejných obstarávanaich vyhlásených zdravotníckym zariadením
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.6.Priemerný počet ponúk v obstarávaniach
Opis:
Priemerný počet ponúk vo verejných obstarávaniach vyhlásených zdravotníckym zariadením (bez ohľadu na obstaraný objem v každom obstarávaní)
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.10.Vážený priemerný počet ponúk v obstarávaniach
Opis:
Vážený priemerný počet ponúk vo verejných obstarávaniach vyhlásených zdravotníckym zariadením, pričom váha daného obstarávania v celkovom priemere je rovná obstaranému objemu
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.9.Podiel obstarávaní s jedinou ponukou
Opis:
Podiel obstaraného objemu zdravotníckym zariadením v tendroch, kde sa zúčastnil iba jeden záujemca, na celkovom obstaranom objeme zdravotníckym zariadením
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.21.Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky)'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.22. - z toho: lekárov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky) - z toho: lekárov'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.23. - z toho: zdravotných sestier
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky) - z toho: zdravotných sestier'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení

6. Transparentnosť

6.1.Index transparentnosti
Opis:
Index transparentnosti predstavuje komplexné hodnotenie jednotlivých zariadení na základe úrovne kvality poskytovania informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Skladá sa zo 19 skúmaných oblastí: aké informácie poskytujú nemocnice o čakaní na liečbu, o poskytovaných zákrokoch a liečebných metódach, o kvalite a efektívnosti, o právach pacienta, o postupe pri hospitalizácii, o cenníku služieb, o hospodárení, o vlastníkoch a vedení zariadenia, o sponzoroch, ako informujú verejnosť ohľadne možnosti podať sťažnosť, infožiadosť, ako nahlásiť korupciu, či zverejňujú etický kódex zamestnanca, návštevné hodiny, kontakt na primára a nežiaduce udalosti. Skúmaná bola tiež náročnosť získania informácií na web stránke, jednoduchosť prístupu k zmluvám a ich zverejňovanie na internete, odozva na zaslanú žiadosť, odozva na žiadosť VšZP, či zariadenie súhlasí so zverejnením údajov o niektorých ukazovateľoch kvality tretím osobám, ako aj ochota odpovedať na otázky o liečbe od fiktívnych pacientov v rámci mystery shoppingu (posledné len za rok 2013).

Zobraziť podrobnú metodiku (2014) a (2016) hodnotenia transparentnosti nemocníc (.pdf-formát).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko a INEKO (vlastný výskum); VšZP (odozva zariadení na žiadosť VšZP ohľadne udelenia súhlasu so zverejnením niektorých ukazovateľov kvality)
6.12.Ochota odpovedať na otázky o liečbe
Opis:
Hodnotili sa odpovede zariadení na e-mailové otázky fiktívnych osôb o liečbe v danom zariadení. Body sa udeľovali za rýchlosť (1b) a kvalitu odpovede (2b).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.4.Informácie o čakaní na liečbu
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť informácií o čakacích dobách pacientov na lekárske zákroky/umiestnenie do zariadenia na webstránke.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.6.Cenník služieb
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť cenníkov služieb poskytovaných zariadením na webstránke. Metodika hodnotenia cenníkov sa líši podľa typu zariadenia.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.5.Informácie o zákrokoch a metódach
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť informácií o zákrokoch/diagnózach/službách, ktoré v zariadení liečia či poskytujú a zároveň informácie o operačných metódach/procedúrach/postupoch, ktoré na tento účel využívajú.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.7.Informácie o právach pacienta
Opis:
Ak má zariadenie aj 10 článkov podľa charty práv pacienta SR a zároveň aj 14 základných práv podľa charty EÚ, získava 0,5b. Ak iba jedno, získava 0,25b. Ak nič, má 0b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.11.Zverejnený etický kódex zamestnanca
Opis:
Hodnotí sa, či má zariadenie zverejnený etický kódex zamestnanca, ktorý môže pacient využiť v prípade podozrenia na nesprávne konanie personálu zariadenia.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.14.Zverejnenie nežiaducich udalostí
Opis:
Bolo hodnotené, či zdravotnícke zariadenie udelilo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) súhlas so zverejnením údajov o nežiaducich udalostiach tretej osobe (váha 50%) a rozsah nimi nahlasovaných nežiaducich udalostí (váha 50%) v rámci systému povinného a dobrovoľného hlásenia nežiaducich udalostí na základe Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006 (http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs/MU_7_2006_o_hlaseniach_25_10_06.pdf). Nežiaduce udalosti = akákoľvek neočakávaná udalosť, ktorá mohla spôsobiť, alebo spôsobila neúmyselné poškodenie pacienta postupom zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu (úrazy a pády, neúmyselné poškodenia bez trvalých následkov, závažné udalosti končiace s trvalými následkami alebo smrťou, preventabilné a nepreventabilné udalosti, udalosti súvisiace s užívaním lieku, diagnostikou a liečbou, nozokomiálne infekcie vzniknuté pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl, pooperačné infekcie rán (bez serómov)) Vyššia hodnota (bodov) predstavuje lepší výsledok v rámci Indexu transparentnosti.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
ÚDZS a INEKO
6.8.Informácie ako podať sťažnosť
Opis:
Ak je známe komu, resp. kde (prípadne aj ako) podať sťažnosť a je spomenutý zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach = 0,5b. Ak je známe komu/kde/ako podať, ale chýba odkaz na zákon ALEBO je odkaz na zákon, ale nie je známe komu a kde podať sťažnosť = 2/3 bodu. Ak je na stránke k dispozícii iba dotazník spokojnosti = 1/3 bodu. Ak nič, alebo link na dotazník NKÚ, ktorý nie je aktuálny = 0b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.9.Informácie ako podať infožiadosť
Opis:
Hodnotí sa kvalita informácie o podaní infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z., §5 ods. 1. Týka sa len tých zariadení, ktoré sú povinnou osobou podľa §2 ods. 1 a 2.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.10.Informácie ako nahlásiť korupciu
Opis:
Hodnotí sa kvalita informácie o podaní infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z., §5 ods. 1. Týka sa len tých zariadení, ktoré sú povinnou osobou podľa §2 ods. 1 a 2.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.15.Informácie o hospodárení zariadenia
Opis:
Hodnotí sa, či sú na stránke zariadenia prístupné hospodárske informácie, konkrétne - aktíva a pasíva (A+P suvaha) - výnosy a náklady a hospodársky výsledok (V+N HV)
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.16.Informácie o vlastníkoch a vedení
Opis:
Hodnotí sa, či sú na stránke zariadenia prístupné informácie o jeho akcionároch/spoločníkoch/zriaďovateľoch/zakladateľoch, informácie o predstavenstve/konateľoch/správnej rade a informácie o vedení zariadenia (riaditeľ).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.17.Informácie o sponzoroch
Opis:
Hodnotí sa rozsah informácií o sponzoroch, ich daroch a využití, ktoré zariadenie zverejňuje na svojej stránke.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.18.Prístup k zmluvám a ich zverejňovanie
Opis:
Hodnotia sa dve oblasti – prístup k zmluvám na stránke a hodnotenie (zverejňovania) zmlúv. Tento indikátor sa týka len povinných osôb podľa §2 ods. 1 a 2 a §2 ods.3 zákona č.211/2000 Z.z. v prípade, ak výlučným akcionárom/spoločníkom/zakladateľom je povinná osoba.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.26.Odozva na infožiadosť
Opis:
Zdravotnícke zaradiadenia, ktoré sú povinnými osobami v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli v mene občana, ktorý nie je žiadnym spôsobom asociovaný s organizáciami TIS alebo INEKO adresovaná žiadosť zisťujúca informácie o platovej politike riaditeľa, resp. rady riaditeľov nemocnice. Hodnotila sa kvalita odpovede na infožiadosť. 2 b – pozitívna odpoveď, ktorá pozostávala z 1) čísiel k základnej mzde, 2) konkrétnych prémií a 3)vymedzeniu ukazovateľov (výkonu) 1,75 b – pozitívna odpoveď, ktorá pozostávala z 1) čísiel k základnej mzde, 2) prémií alebo osobné hodnotenie uvedené aspoň v konkrétnych percentuálnych ukazovateľov a 3) odkaz, že ukazovatele pre hodnotenie nemajú 1,5 b – za pozitívnu odpoveď, ktorá pozostávala z 1) uvedenia čísiel k základnej mzde a 2) pri hodnotení a prémiách všeobecný odkaz na maximum 30% podľa smernice, alebo 1) uvedenie čísiel k základnej mzde a odkaz na to, že 2) vyhodnotenie ukazovateľov výkonu robí MR 1,25 b – za pozitívnu odpoveď, ale bez konkretizácie čísel, odkázanie na kolektívne zmluvy alebo smernice bez špecifikácie 1 b – za negatívnu odpoveď, v ktorej zariadenie odkázalo na VÚC alebo mesto alebo postúpilo na ministerstvo ale iný orgán 0,5 b – za odmietnutie poskytnúť informácie 0,25 b – za potvrdenie prijatia žiadosti alebo výzvu na doplnenie 0 b – žiadna odpoveď
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.19.Odozva na žiadosť
Opis:
Hodnotila sa reakcia a kvalita odpovede na identicky formulovanú žiadosť o poskytnutie štatistík o výskyte nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (pády pacientov, nozokomiálne (nemocničné) infekcie, preležaniny) za roky 2014 a 2015. Žiadosť sa neodvolávala na zákon o slobodnom prístupe k informáciám a bola adresovaná všetkým sledovaným zariadeniam, t.j. povinným i nepovinným osobám. V prípade, že nemocnica žiadané údaje poskytla, bola ohodnotená 2 bodmi. V prípade odmietnutia zaslať údaje, resp. neodpovedania na žiadosť, neboli udelené žiadne body.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.20.Povolenie sprístupnenia vybraných údajov cez VšZP a NCZI
Opis:
Zariadenia, ktoré Všeobecnej zdravotnej poisťovni udelili súhlas na sprístupnenie údajov inštitútu INEKO, boli ohodnotené 0,375 b. Zariadenia, ktoré tento súhlas neudelili boli ohodnotené 0 bodmi. Údaje sa týkali o priemernej dĺžke hospitalizácie, resp. priemerná ošetrovacia doba, točivosti pacienta, odchádzajúcich prekladoch pacienta a plánovanosti pacienta; pre všetky kategórie za obdobie roku 2016. Zariadenia, ktoré Národnému centru zdravotníckych informácií udelili súhlas na sprístupnenie údajov o zdravotníckej technike, v nadväznosti na infožiadosť TIS boli ohodnotené ďalšími 0,375 b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.21.Zverejnené návštevné hodiny
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.22.Zverejnený postup pri hospitalizacii
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.23.Zverejnený kontakt na primára
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.24.Informácie o kvalite a efektivnosti
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.25.Informácie o činnosti etickej komisie
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)

7. Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

8. Ostatné ukazovatele

8.1.Suma pokút na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Suma pokút uložených ÚDZS na 10 000 hospitalizácií. Právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.2.Počet pokút na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet pokút uložených ÚDZS na 10 000 hospitalizácií. Právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.3.Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.4.Počet opodstatnených sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet opodstatnených podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.5.Počet neopodstatnených sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet neopodstatnených podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

9. Úspechy a doplňujúce informácie

9.1.Získané ocenenia za ostatných 5 rokov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Získané ocenenia za ostatných 5 rokov (uveďte prosím ocenenia Vášho zariadenia, ktorými by ste sa chceli pochváliť, spolu s rokmi ich získania)'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
9.2.Ďalšie úspechy či silné stránky
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Uveďte prosím Vaše ďalšie úspechy či silné stránky'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
9.3.Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťami
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Odbornosti, v ktorých ponúkate výnimočnú kvalitu a skúsenosti v porovnaní s ostatnými zariadeniami rovnakej kategórie (uveďte najviac 5)'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení