Zoznam ukazovateľov

1. Spokojnosť pacientov

1.13.Celková spokojnosť pacienta
Opis:
Priemerná odpoveď z 12 otázok prieskumu spokojnosti pacientov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.1.Správanie lekárov na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.2.Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.3.Správanie sestier na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.4.Starostlivosť lekárov na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.5.Starostlivosť sestier na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.6.Kvalita ubytovania na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.7.Kvalita stravy na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.8.Kvalita upratovania na oddelení
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.9.Poskytnutá zdravotná starostlivosť
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.10.Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.11.Informácie od sestier o ďalšom postupe
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.12.Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
1.14.Absolvovanie liečby v nemocnici opäť
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Všeobecná zdravotná poisťovňa
1.15.Odporučenie nemocnice príbuzným a známym
Opis:
Priemer z odpovedí respondentov na škále 1 - 5, kde: 1 - spokojný 2 - viac spokojný ako nespokojný 3 - ani spokojný ani nespokojný 4 - viac nespokojný ako spokojný 5 - nespokojný
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Všeobecná zdravotná poisťovňa

2. Čakacie lehoty (dni)

2.1.operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
Opis:
operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.2.operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie
Opis:
operácia vrodeného defektu srdcovej priehradky a/alebo Fallotovej tetralógie
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.3.operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia
Opis:
operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho a/alebo mitrálneho ústia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.4.operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty alebo v. pulmonalis
Opis:
operácia vrodenej stenózy/atrézie aorty alebo v. pulmonalis
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.5.operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
Opis:
operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.6.operácia aneuryzmy aorty
Opis:
operácia aneuryzmy aorty
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.7.operácia na koronárnych artériách
Opis:
operácia na koronárnych artériách
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.8.PTCA koronárnych artérií
Opis:
PTCA koronárnych artérií
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.9.koronarografia
Opis:
koronarografia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.10.rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
Opis:
rekonštrukčný výkon na periférnych artériách
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.11.implantácia ICD
Opis:
implantácia ICD
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.12.implantácia TEP bedrového kĺbu
Opis:
implantácia TEP bedrového kĺbu
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.13.implantácia TEP kolenného kĺbu
Opis:
implantácia TEP kolenného kĺbu
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.14.operácia artrózy iných kĺbov
Opis:
operácia artrózy (vrátane implantácie endoprotézy) iných kĺbov
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.15.operácie instabilít a deformít na chrbtici
Opis:
operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia externých a interných fixátorov chrbtice)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.16.operácie instabilít a deformít na chrbtici
Opis:
operácie instabilít a deformít na chrbtici (vrátane použitia spondyloplastických metód)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.17.skríningová mamografia
Opis:
skríningová mamografia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.18.korekčná operácia rázštepu podnebia
Opis:
korekčná operácia rázštepu podnebia
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.19.korekčná operácia rázštepu podnebia s rázštepom pery
Opis:
korekčná operácia rázštepu podnebia s rázštepom pery
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.20.liečba rádiojódom
Opis:
liečba rádiojódom
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
2.21.implantácia kardiostimulátora, RFA, EVF
Opis:
TKS (implantácia kardiostimulátora), RFA (ablácia arytmogénneho fokusu), EVF (elektrofyziologické vyšetrenie srdca)
Orientácia:
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
Zdroj:
zdravotné poisťovne

3. Štátne indikátory kvality

3.1.Úmrtnosť - celková
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.2.Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii (kód výkonu 5140a a 5140b) do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia. PCI – perkutánna koronárna intervencia je zavedenie stentu (balónika) v zúženom mieste, úlohou ktorého je rozšírenie zúženej cievy a zníženie nebezpečenstva náhleho uzáveru cievy.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.3.Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.00 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (dg. S72.00 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.4.Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (I21.0 až I21.9, alebo I22.0 až I22.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.5.Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo - cievnou príhodou (I61.0 až I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.6.Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov (s dg. M16.0 až M16.9) po plánovanej náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov (s dg. M16.0 až M16.9), ktorí podstúpili plánovanú náhradu bedrového kĺbu.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.7.Úmrtnosť po intervenčných výkonoch
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.8.Úmrtnosť po operačných výkonoch
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.9.Materská úmrtnosť
Opis:
Pomer počtu zomretých poisteniek, ktoré umreli v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom, eklampsiou a HELLP syndrómom (O15.1, O15.2 a O15.9), krvácaním v rámci mimomaternicovej ťarchavosti (O0.01, O0.02 a O0.08), krvácaním po pôrode (O72.1, O72.2 a O72.3) a puerperálnou sepsou (O85) u daného poskytovateľa bez prerušenia hospitalizácie, k celkovému počtu pôrodov na gynekologicko–pôrodníckom oddelení daného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.10.Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti
Opis:
Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím, k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.11.Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti
Opis:
Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.12.Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS
Opis:
Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov na oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov na oddelení
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.13.Rehospitalizovanosť celková do 30 dní
Opis:
Pomer počtu poistencov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.14.Rehospitalizovanosť celková do 90 dní
Opis:
Pomer počtu poistencov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 90 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.15.Reoperovanosť
Opis:
Pomer počtu reoperovaných pacientov u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení po operačnom výkone u hodnoteného poskytovateľa k celkovému počtu operovaných pacientov u hodnoteného poskytovateľa.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.16.Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)
Opis:
Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR s dg. J12.0 až J18.9 (vrátane všetkých štvormiestnych podpoložiek) do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa s dg. J12.0 až J18.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní u hodnoteného poskytovateľa s dg. J12.0 až J18.9.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.17.Dekubity (preležaniny)
Opis:
Pomer počtu identifikovaných pacientov s dg. L89.00 až L89.99 (dekubitus), vzniknutou počas hospitalizácie na ktoromkoľvek oddelení poskytovateľa ku všetkým hospitalizovaným pacientom poskytovateľa.
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
zdravotné poisťovne
3.18.Nozokomiálna (nemocničná) nákaza
Opis:
Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov. Nozokomiálna nákaza je každá infekcia vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení.
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva SR. Pre roky 2014, 2015 a 2016 bol zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie (rozumej: vyššie) čísla o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní
3.19.Operovanosť
Opis:
Pomer počtu pacientov operovaných na oddeleniach chirurgických odborov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne

4. Ostatné indikátory kvality

4.1.Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV
Opis:
Počet hospitalizácií ukončených v kalendárnom roku vrátane osobitne hradených výkonov (OHV) a časti výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS)
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.2.Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)
Opis:
Priemerná dĺžka hospitalizácie ukončenej v danom roku
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.3.Podiel hospitalizácií dlhších ako 180 dní
Opis:
Podiel hospitalizácií ukončených v kalendárnom roku, ktoré trvali aspoň 180 dní a všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.4.Točivosť pacienta
Opis:
Podiel počtu prekladov na iné oddelenie v rámci zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.5.Prijaté preklady
Opis:
Podiel počtu prijatých prekladov z iného zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.6.Odchádzajúce preklady
Opis:
Podiel počtu odchádzajúcich prekladov do iného zariadenia a počtu všetkých hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.7.Plánovanosť
Opis:
Podiel počtu plánovaných hospitalizácií na všetkých hospitalizáciách
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.9.Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV
Opis:
Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane osobitne hradených výkonov (OHV) a časti výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JAS)
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
zdravotné poisťovne
4.14.Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)
Opis:
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
4.10.Počet lôžok
Opis:
Počet lôžok, ktoré sú na oddeleniach (odbornostiach) zazmluvnených zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
4.11.Nežiaduce udalosti
Opis:
Zdravotníckymi zariadeniami hlásené nežiaduce udalosti v rámci systému povinného hlásenia nežiaducich udalostí na základe Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006; nežiaduce udalosti = akákoľvek neočakávaná udalosť, ktorá mohla spôsobiť, alebo spôsobila neúmyselné poškodenie pacienta postupom zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu (úrazy a pády, neúmyselné poškodenia bez trvalých následkov, závažné udalosti končiace s trvalými následkami alebo smrťou, preventabilné a nepreventabilné udalosti, udalosti súvisiace s užívaním lieku, diagnostikou a liečbou, nozokomiálne infekcie vzniknuté pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl, pooperačné infekcie rán (bez serómov))
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
4.12.Nozokomiálne infekcie pri zavádzaní katétrov a kanýl
Opis:
Pomer nozokomiálnych infekcií vzniknutých pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl k celkovému počtu pacientov, ktorým sa uvedený výkon v danom zariadení realizoval
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe hlásení zdravotníckych zariadení podľa Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006
4.13.Pooperačné infekcie rán
Opis:
Pomer pooperačných infekcií rán (bez serómov) k celkovému počtu všetkých chirurgických zákrokov v danom zariadení
Orientácia:
Nižšia hodnota predstavuje lepší výsledok v prípade, ak zariadenia sledujú tento indikátor poctivo a údaje nie sú podhodnotené. Na Slovensku tomu tak momentálne nie je, a preto nemusí mať zariadenie s vykázanou relatívne vysokou hodnotou v realite horšie výsledky ako iné zariadenie s vykázanou nižšou hodnotou. Môže len poctivejšie a pravdivejšie pristupovať k sledovaniu a reportovaniu tohto indikátora.
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na základe hlásení zdravotníckych zariadení podľa Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006

5. Hospodárenie

5.8.Dlh po lehote splatnosti
Opis:
Celkové záväzky po lehote splatnosti zdravotníckeho zariadenia
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Ministerstvo zdravotníctva SR; samosprávne kraje; INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.1.Dlh po lehote splatnosti voči tržbám
Opis:
Pomer záväzkov po lehote splatnosti (stav ku koncu roka) k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Ministerstvo zdravotníctva SR; samosprávne kraje; INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.11.Tržby
Opis:
Tržby nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.12.Hospodársky výsledok po zdanení
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Hospodársky výsledok po zdanení'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.17.Odpisy dlhodobého majetku
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Odpisy dlhodobého majetku'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.2.Schopnosť generovať vlastné zdroje
Opis:
Ukazovateľ má vypovedať o schopnosti nemocnice generovať vlastné zdroje na obnovu a modernizáciu majetku a je definovaný ako pomer súčtu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.13.Rezervy
Opis:
Rezervy
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
5.14.Krátkodobé záväzky
Opis:
Krátkodobé záväzky
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.15.Dlhodobé záväzky
Opis:
Dlhodobé záväzky
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.16.Bankové úvery a výpomoci
Opis:
Bankové úvery a výpomoci
Orientácia:
Menšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok)
5.18.Investície - obstaranie dlhodobého majetku
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Investície - obstaranie dlhodobého majetku, vrátane majetku na finančný lízing'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.20.Využitie lôžkového fondu (obložnosť)
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Využitie lôžkového fondu (obložnosť, v %)'
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.7.Obstaraný objem
Opis:
Obstaraný objem vo verejných obstarávanaich vyhlásených zdravotníckym zariadením
Orientácia:
Nedá sa povedať, či je lepšia menšia alebo väčšia hodnota
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.6.Priemerný počet ponúk v obstarávaniach
Opis:
Priemerný počet ponúk vo verejných obstarávaniach vyhlásených zdravotníckym zariadením (bez ohľadu na obstaraný objem v každom obstarávaní)
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.10.Vážený priemerný počet ponúk v obstarávaniach
Opis:
Vážený priemerný počet ponúk vo verejných obstarávaniach vyhlásených zdravotníckym zariadením, pričom váha daného obstarávania v celkovom priemere je rovná obstaranému objemu
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.9.Podiel obstarávaní s jedinou ponukou
Opis:
Podiel obstaraného objemu zdravotníckym zariadením v tendroch, kde sa zúčastnil iba jeden záujemca, na celkovom obstaranom objeme zdravotníckym zariadením
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko
5.21.Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky)'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.22. - z toho: lekárov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky) - z toho: lekárov'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
5.23. - z toho: zdravotných sestier
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný na celé úväzky) - z toho: zdravotných sestier'
Orientácia:
Väčšia hodnota predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení

6. Transparentnosť

6.1.Index transparentnosti
Opis:
Index transparentnosti predstavuje komplexné hodnotenie jednotlivých zariadení na základe úrovne kvality poskytovania informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Skladá sa zo 19 skúmaných oblastí: aké informácie poskytujú nemocnice o čakaní na liečbu, o poskytovaných zákrokoch a liečebných metódach, o kvalite a efektívnosti, o právach pacienta, o postupe pri hospitalizácii, o cenníku služieb, o hospodárení, o vlastníkoch a vedení zariadenia, o sponzoroch, ako informujú verejnosť ohľadne možnosti podať sťažnosť, infožiadosť, ako nahlásiť korupciu, či zverejňujú etický kódex zamestnanca, návštevné hodiny, kontakt na primára a nežiaduce udalosti. Skúmaná bola tiež náročnosť získania informácií na web stránke, jednoduchosť prístupu k zmluvám a ich zverejňovanie na internete, odozva na zaslanú žiadosť, odozva na žiadosť VšZP, či zariadenie súhlasí so zverejnením údajov o niektorých ukazovateľoch kvality tretím osobám, ako aj ochota odpovedať na otázky o liečbe od fiktívnych pacientov v rámci mystery shoppingu (posledné len za rok 2013).

Zobraziť podrobnú metodiku (2014) a (2016) hodnotenia transparentnosti nemocníc (.pdf-formát).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko a INEKO (vlastný výskum); VšZP (odozva zariadení na žiadosť VšZP ohľadne udelenia súhlasu so zverejnením niektorých ukazovateľov kvality)
6.12.Ochota odpovedať na otázky o liečbe
Opis:
Hodnotili sa odpovede zariadení na e-mailové otázky fiktívnych osôb o liečbe v danom zariadení. Body sa udeľovali za rýchlosť (1b) a kvalitu odpovede (2b).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.4.Informácie o čakaní na liečbu
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť informácií o čakacích dobách pacientov na lekárske zákroky/umiestnenie do zariadenia na webstránke.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.6.Cenník služieb
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť cenníkov služieb poskytovaných zariadením na webstránke. Metodika hodnotenia cenníkov sa líši podľa typu zariadenia.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.5.Informácie o zákrokoch a metódach
Opis:
Hodnotí sa dostupnosť informácií o zákrokoch/diagnózach/službách, ktoré v zariadení liečia či poskytujú a zároveň informácie o operačných metódach/procedúrach/postupoch, ktoré na tento účel využívajú.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.7.Informácie o právach pacienta
Opis:
Ak má zariadenie aj 10 článkov podľa charty práv pacienta SR a zároveň aj 14 základných práv podľa charty EÚ, získava 0,5b. Ak iba jedno, získava 0,25b. Ak nič, má 0b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.11.Zverejnený etický kódex zamestnanca
Opis:
Hodnotí sa, či má zariadenie zverejnený etický kódex zamestnanca, ktorý môže pacient využiť v prípade podozrenia na nesprávne konanie personálu zariadenia.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.14.Zverejnenie nežiaducich udalostí
Opis:
Bolo hodnotené, či zdravotnícke zariadenie udelilo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) súhlas so zverejnením údajov o nežiaducich udalostiach tretej osobe (váha 50%) a rozsah nimi nahlasovaných nežiaducich udalostí (váha 50%) v rámci systému povinného a dobrovoľného hlásenia nežiaducich udalostí na základe Metodického usmernenia ÚDZS č.7/2006 (http://www.udzs-sk.sk/buxus/docs/MU_7_2006_o_hlaseniach_25_10_06.pdf). Nežiaduce udalosti = akákoľvek neočakávaná udalosť, ktorá mohla spôsobiť, alebo spôsobila neúmyselné poškodenie pacienta postupom zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu (úrazy a pády, neúmyselné poškodenia bez trvalých následkov, závažné udalosti končiace s trvalými následkami alebo smrťou, preventabilné a nepreventabilné udalosti, udalosti súvisiace s užívaním lieku, diagnostikou a liečbou, nozokomiálne infekcie vzniknuté pri zavádzaní katétrov a intravenóznych kanýl, pooperačné infekcie rán (bez serómov)) Vyššia hodnota (bodov) predstavuje lepší výsledok v rámci Indexu transparentnosti.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
ÚDZS a INEKO
6.8.Informácie ako podať sťažnosť
Opis:
Ak je známe komu, resp. kde (prípadne aj ako) podať sťažnosť a je spomenutý zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach = 0,5b. Ak je známe komu/kde/ako podať, ale chýba odkaz na zákon ALEBO je odkaz na zákon, ale nie je známe komu a kde podať sťažnosť = 2/3 bodu. Ak je na stránke k dispozícii iba dotazník spokojnosti = 1/3 bodu. Ak nič, alebo link na dotazník NKÚ, ktorý nie je aktuálny = 0b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.9.Informácie ako podať infožiadosť
Opis:
Hodnotí sa kvalita informácie o podaní infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z., §5 ods. 1. Týka sa len tých zariadení, ktoré sú povinnou osobou podľa §2 ods. 1 a 2.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.10.Informácie ako nahlásiť korupciu
Opis:
Hodnotí sa kvalita informácie o podaní infožiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z., §5 ods. 1. Týka sa len tých zariadení, ktoré sú povinnou osobou podľa §2 ods. 1 a 2.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.15.Informácie o hospodárení zariadenia
Opis:
Hodnotí sa, či sú na stránke zariadenia prístupné hospodárske informácie, konkrétne - aktíva a pasíva (A+P suvaha) - výnosy a náklady a hospodársky výsledok (V+N HV)
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.16.Informácie o vlastníkoch a vedení
Opis:
Hodnotí sa, či sú na stránke zariadenia prístupné informácie o jeho akcionároch/spoločníkoch/zriaďovateľoch/zakladateľoch, informácie o predstavenstve/konateľoch/správnej rade a informácie o vedení zariadenia (riaditeľ).
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.17.Informácie o sponzoroch
Opis:
Hodnotí sa rozsah informácií o sponzoroch, ich daroch a využití, ktoré zariadenie zverejňuje na svojej stránke.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.18.Prístup k zmluvám a ich zverejňovanie
Opis:
Hodnotia sa dve oblasti – prístup k zmluvám na stránke a hodnotenie (zverejňovania) zmlúv. Tento indikátor sa týka len povinných osôb podľa §2 ods. 1 a 2 a §2 ods.3 zákona č.211/2000 Z.z. v prípade, ak výlučným akcionárom/spoločníkom/zakladateľom je povinná osoba.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.26.Odozva na infožiadosť
Opis:
Zdravotnícke zaradiadenia, ktoré sú povinnými osobami v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli v mene občana, ktorý nie je žiadnym spôsobom asociovaný s organizáciami TIS alebo INEKO adresovaná žiadosť zisťujúca informácie o platovej politike riaditeľa, resp. rady riaditeľov nemocnice. Hodnotila sa kvalita odpovede na infožiadosť. 2 b – pozitívna odpoveď, ktorá pozostávala z 1) čísiel k základnej mzde, 2) konkrétnych prémií a 3)vymedzeniu ukazovateľov (výkonu) 1,75 b – pozitívna odpoveď, ktorá pozostávala z 1) čísiel k základnej mzde, 2) prémií alebo osobné hodnotenie uvedené aspoň v konkrétnych percentuálnych ukazovateľov a 3) odkaz, že ukazovatele pre hodnotenie nemajú 1,5 b – za pozitívnu odpoveď, ktorá pozostávala z 1) uvedenia čísiel k základnej mzde a 2) pri hodnotení a prémiách všeobecný odkaz na maximum 30% podľa smernice, alebo 1) uvedenie čísiel k základnej mzde a odkaz na to, že 2) vyhodnotenie ukazovateľov výkonu robí MR 1,25 b – za pozitívnu odpoveď, ale bez konkretizácie čísel, odkázanie na kolektívne zmluvy alebo smernice bez špecifikácie 1 b – za negatívnu odpoveď, v ktorej zariadenie odkázalo na VÚC alebo mesto alebo postúpilo na ministerstvo ale iný orgán 0,5 b – za odmietnutie poskytnúť informácie 0,25 b – za potvrdenie prijatia žiadosti alebo výzvu na doplnenie 0 b – žiadna odpoveď
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.19.Odozva na žiadosť
Opis:
Hodnotila sa reakcia a kvalita odpovede na identicky formulovanú žiadosť o poskytnutie štatistík o výskyte nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (pády pacientov, nozokomiálne (nemocničné) infekcie, preležaniny) za roky 2014 a 2015. Žiadosť sa neodvolávala na zákon o slobodnom prístupe k informáciám a bola adresovaná všetkým sledovaným zariadeniam, t.j. povinným i nepovinným osobám. V prípade, že nemocnica žiadané údaje poskytla, bola ohodnotená 2 bodmi. V prípade odmietnutia zaslať údaje, resp. neodpovedania na žiadosť, neboli udelené žiadne body.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.20.Povolenie sprístupnenia vybraných údajov cez VšZP a NCZI
Opis:
Zariadenia, ktoré Všeobecnej zdravotnej poisťovni udelili súhlas na sprístupnenie údajov inštitútu INEKO, boli ohodnotené 0,375 b. Zariadenia, ktoré tento súhlas neudelili boli ohodnotené 0 bodmi. Údaje sa týkali o priemernej dĺžke hospitalizácie, resp. priemerná ošetrovacia doba, točivosti pacienta, odchádzajúcich prekladoch pacienta a plánovanosti pacienta; pre všetky kategórie za obdobie roku 2016. Zariadenia, ktoré Národnému centru zdravotníckych informácií udelili súhlas na sprístupnenie údajov o zdravotníckej technike, v nadväznosti na infožiadosť TIS boli ohodnotené ďalšími 0,375 b.
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.21.Zverejnené návštevné hodiny
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.22.Zverejnený postup pri hospitalizacii
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.23.Zverejnený kontakt na primára
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.24.Informácie o kvalite a efektivnosti
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.25.Informácie o činnosti etickej komisie
Opis:
Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Transparency International Slovensko (kontakt: tis@transparency.sk)
6.101.Informácie o čakaní na liečbu
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o čakacích dobách pacientov na lekárske zákroky. Hodnotia sa dve oddelenia: chirurgia, ortopédia. Ak nejaké z nich nie je dostupné, hodnotí sa nasledujúce v tomto poradí: gynekologicko-pôrodnícke, urológia a ušno-nosovo-krčné oddelenie (ORL). V prípade úzko špecializovaných zdravotníckych zariadení sa hodnotia iné (ostatné) oddelenia.

1.1. 75% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zariadenia zverejnená priemerná dĺžka čakania na úrovni nemocnice (príp. iná informácia o čakacích lehotách) alebo ak je zverejnená priemerná dĺžka na oboch kontrolovaných oddeleniach.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú dostupné čakacie lehoty len na jednom zo sledovaných oddelení.

1.2. 25% hodnotenia tvoria zverejnené základné pravidlá na webovej stránke zariadenia pre zaradenie plánovaného zákroku do čakacej listiny.

Polovičný počet bodov získalo zariadenie, ak boli dostupné pravidlá len na jednom zo sledovaných oddelení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.102.Informácie o zákrokoch a metódach
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o zákrokoch, diagnózach a službách, ktoré sa zariadení poskytujú a dostupnosť informácií o operačných metódach, procedúrach a postupoch, ktoré na tento účel využívajú. Hodnotia sa dve oddelenia: chirurgia, ortopédia. Ak nejaké z nich nie je dostupné, hodnotí sa nasledujúce v tomto poradí: gynekologicko-pôrodnícke, urológia a ušno-nosovo-krčné oddelenie (ORL). V prípade úzko špecializovaných zdravotníckych zariadení sa hodnotia iné (ostatné) oddelenia.

2.1 50% hodnotenia tvorí, ak sú na webovej stránke zariadenia zverejnené, aké výkony zariadenie ponúka.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú dostupné čakacie lehoty len na jednom zo sledovaných oddelení.

2.2 50% hodnotenia tvorí, ak sú na webovej stránke zariadenia zverejnené, aké metódy zariadenie pri liečbe využíva, a tiež spôsoby akými sú vykonávané.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú dostupné čakacie lehoty len na jednom zo sledovaných oddelení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.103.Cenník služieb
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1b

Hodnotí sa dostupnosť cenníkov služieb poskytovaných zariadením.

3.1 25% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zariadenia zverejnený cenník pre samoplatcu – napr. ceny za deň hospitalizácie na jednotlivých oddeleniach, prípadne plné ceny jednotlivých výkonov.

3.2 25% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zariadenia zverejnený cenník elektívnych položiek – napr. priama úhrada, neindikovaná liečba a výkony (znamienka, estetické procedúry, výber operatéra) – na vlastnú žiadosť.

3.3 25% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zariadenia zverejnený cenník nadštandardných služieb – napr. nadštandardné lôžko, strava, pripojenie na web, sprievodca, nadštandardné zdravotnícke materiály.

3.4 25% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zariadenia zverejnený administratívny cenník – napr. vystavenie rôznych potvrdení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.104.Informácie o právach pacienta
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť definície práv pacienta na webovej stránke zariadenia. Indikátor reflektuje zverejnenie 10 článkov podľa charty práv pacienta SR alebo 14 základných práv podľa charty EÚ, prípadne vlastnú formuláciu práv pacienta.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.105.Etický kódex
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť etického kódexu zamestnanca v zdravotníctve (znenie alebo dokument) na webovej stránke zariadenia.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.106.Informácie ako podať sťažnosť
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,75b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o možnosti podať sťažnosť. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 z. č. 211/2000 (t. j. nemocnice ako príspevkové organizácie štátu, obce, kraja) musia zverejniť podľa § 5 ods. 1 písm. b) kde možno podať sťažnosť.

Pri povinných ako aj nepovinných osobách musí byť použité výhradne slovo „sťažnosť“. Túto podmienku nespĺňa možnosť podať podnet, návrh, pripomienku, otázku.

6.1 50% hodnotenia pri štátnych zariadeniach tvorí, ak je na webovej stránke zverejnená informácia o možnosti podať sťažnosť s odvolaním sa na Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach alebo je zverejnená lehota na vybavenie sťažnosti.

Pri neštátnych zariadeniach sa hodnotí, či je zverejnená možnosť sťažovať sa napr. prostredníctvom kontaktného formulára.

6.2 50% hodnotenia pri štátnych zariadeniach tvorí, ak sú zverejnené informácie: miesto resp. kontaktná osobu, ktorej možno podať sťažnosť a zároveň postup ako podať sťažnosť. Pri neštátnych zariadeniach sa hodnotí, či je zverejnené spôsob vybavenia a zodpovedná osoba, ktorou bude sťažnosť vybavená.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.107.Informácie ako podať infožiadosť
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

7.1 50% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zverejnená informácia ako postupovať pri podaní infožiadosti (komu, resp. akým spôsobom, aké povinné obsahové náležitosti musia byť splnené, ale i lehoty na vybavenie, odvolací mechanizmus, sadzobník poplatkov).

7.2 50% hodnotenia tvorí, ak je na webovej stránke zverejnená informácia, že zariadenie umožňuje podať infožiadosť elektronicky a je uvedená e-mailová adresa.

Tento indikátor sa vzťahuje len na príspevkové organizácie ministerstva zdravotníctva.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.108.Návštevné hodiny
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o návštevných hodín zverejnených na webovej stránke zariadenia. Hodnotia sa dve oddelenia: chirurgia, interné. Ak nejaké z nich nie je dostupné, hodnotí sa nasledujúce v tomto poradí: geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a ušno-nosovo-krčné (ORL). V prípade špecializovaných zdravotníckych zariadení sa hodnotia iné (ostatné) oddelenia. Zariadenie získa rovnako plný bodový zisk, ak sú zverejnené návštevné hodiny, ktoré platia pre všetky oddelenia.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú návštevné hodiny zverejnené iba na jednom zo sledovaných oddelení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.109.Postup pri hospitalizácií
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť inštrukcií pre pacientov pred hospitalizáciou, zverejnených na webovej stránke zariadenia. Hodnotia sa dve oddelenia: chirurgia, interné. Ak nejaké z nich nie je dostupné, hodnotí sa nasledujúce v tomto poradí: geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a ušno-nosovo-krčné (ORL). V prípade špecializovaných zdravotníckych zariadení sa hodnotia iné (ostatné) oddelenia. Zariadenie získa rovnako plný bodový zisk, ak sú zverejnené informácie o postupe pri hospitalizácií, ktoré platia pre všetky oddelenia.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú informácie o postupe pri hospitalizácií zverejnené iba na jednom sledovanom oddelení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.110.Informácie o lekároch
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,75b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o lekároch, zverejnených na webovej stránke zariadenia. Hodnotia sa dve oddelenia: chirurgia, interné. Ak nejaké z nich nie je dostupné, hodnotí sa nasledujúce v tomto poradí: geriatrické, oddelenie dlhodobo chorých a ušno-nosovo-krčné (ORL). V prípade špecializovaných zdravotníckych zariadení sa hodnotia iné (ostatné) oddelenia.

10.1 33% hodnotenia tvorí zverejnený telefonický alebo emailový kontakt na primára/primárku.

10.2 33% hodnotenia tvoria informácie o atestáciách/špecializáciách primárov/primárok.

10.3 33% hodnotenia tvoria zverejnené mená lekárov priradených podľa oddelení.

Polovičný počet bodov získa zariadenie, ak sú predmetné informácie o lekároch uvedené iba na jednom zo sledovaných oddelení.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.111.Informácie o hospodárení
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o hospodárení nemocníc zverejnených na webovej stránke zariadenia. Za dostupné informácie o hospodárení sa považujú údaje, ktoré sú z účtovného obdobia za rok 2017 alebo 2016.

11.1 50% hodnotenia tvoria dostupné informácie o hospodárení (hospodárske informácie, účtovné závierky) alebo je zverejnený odkaz na portál Register účtovných závierok smerovaný na účtovné závierky príslušného zariadenia.

11.2 25% hodnotenia tvorí dostupná účtovná závierka zariadenia za rok 2017 na stránkach Registra účtovných závierok.

11.3 25% hodnotenia tvorí, ak sú prílohy účtovnej závierky strojovo čitateľné a kopírovateľné

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.112.Informácie o vlastníkoch a vedení
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o vlastníckej a riadiacej štruktúre nemocnice zverejnenej na webovej stránke zariadenia.

12.1 50% hodnotenia tvoria informácie o zakladateľovi, zriaďovateľovi, spoločníkoch, či akcionároch.

12.2 50% hodnotenia tvorí kontakt na riaditeľa (e-mail alebo telefón) alebo sekretariát.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.113.Informácie o sponzoroch
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o sponzoroch a ich daroch, ktoré zariadenie zverejňuje na svojej stránke alebo v strojovo čitateľnej výročnej správe. Za dostupné informácie o sponzoroch sa považujú údaje, ktoré nie sú staršie ako z roku 2016.

13.1 50% hodnotenia tvoria informácie o daroch a darcoch (kým bol dar poskytnutý).

13.2 50% hodnotenia tvorí zoznam sponzorov.

Tento indikátor sa nevzťahoval na súkromné zariadenia.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.114.Prístup k zmluvám a faktúram
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,75b

Hodnotí sa dostupnosť informácií o povinne zverejňovaných zmluvách ako aj spôsob, akým sa dá k povinne zverejňovaným zmluvám dostať a či sa dá vyhľadávať vo zverejňovaných faktúrach. Tento indikátor sa týkal len povinných osôb podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

14.1 80% hodnotenia tvorí dostupnosť zmlúv na webovej stránke zariadenia alebo prostredníctvom priameho odkazu na Centrálny register zmlúv s predvoleným názvom zariadenia (IČO).

14.2 20% hodnotenia tvorí, ak sa vo zverejnených faktúrach na stránke zariadenia dá vyhľadávať alebo zoraďovať podľa akéhokoľvek kritéria.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.115.Hodnotenie vlastností zverejnených zmlúv
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1,75b

Hodnotia sa vlastnosti povinne zverejňovaných zmlúv. Tento indikátor sa týkal len zariadení (povinných osôb2) podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Pri každom zariadení sa hodnotí jedna kúpna, jedna nájomná a jedna rámcová zmluva, ktorá neboli staršia ako jeden rok. V prípade nedostupnosti niektorého typu zmluvy, je nahradená zmluvou o dielo.

15.1 40% hodnotenia tvoria metadáta zmlúv – dostupnosť daných informácií viditeľných ešte pred ich otvorením: a) predmet zmluvy, b) protistrana c) hodnota d) dátum zverejnenia. Každý údaj tvorí 1/4 hodnotenia.

15.2 30% hodnotenia tvorí strojová čitateľnosť vlastností dokumentov:

  • a) funkčnosť nástroja vyhľadávania 1/2
  • b) funkčnosť nástroja kopírovania 1/2
  • 15.3 30% hodnotenia tvorí kompletnosť zmluvy s ohľadom na dostupnosť príloh ako neoddeliteľných súčastí danej zmluvy.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.116.dotazník spokojnosti
Opis:

Maximálny bodový zisk: 1b

Hodnotí sa, či dané zariadenie disponuje formulárom, prostredníctvom ktorého sa zbiera spätná väzba pacientov (dotazník spokojnosti pacientov).

Zisťovanie dostupnosti dotazníkov bolo realizované vyhľadávaním príslušného formulára na webovej stránke zariadenia. Každé zariadenie bolo zároveň oslovené s možnosťou nám tento dotazník odoslať prostredníctvom odkazu alebo elektronicky na e-mailovú adresu.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.117.Koeficient kvality webových stránok
Opis:

Maximálny bodový zisk: 0,5b

Hodnotí sa kvalita webovej stránky nemocníc. Hodnotenie je zložené z dvoch čiastkových ukazovateľov, ktoré spolu hodnotia kvalitu identity a prítomnosti danej nemocnice na internete.

50% hodnotenia tvorí koeficient, meraný prostredníctvom nástroja Nibbler (http://nibbler.silktide.com), ktorý hodnotí webovú stránku z pohľadu prístupnosti, marketingu, technológií, obsahu, prepojenosti a pod. Súhrnná hodnota koeficientu je medzi 0-10. Bodový zisk nemocnice sa vypočíta podľa vzorca “B = Nibbler koeficient * 0.025”.

50% hodnotenia tvorí prítomnosť informácií a kontaktných údajov na stránkach Google Maps: adresa, web, telefónne číslo, otváracie hodiny a či je daná stránka na Google Maps spravovaná (vlastnená). Každý údaj tvorí 1/5 hodnotenia.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.118.Poskytnutie údajov prostredníctvom dotazníka
Opis:

Maximálny bodový zisk: 3b

Hodnotí sa poskytnutie údajov, o ktoré sme žiadali prostredníctvom dotazníka odoslaného elektronicky adresovaného riaditeľom nemocníc. Kontakty pre tento účel boli zozbierané z verejne prístupných zdrojov (webových stránok nemocníc).

18.1 33% hodnotenia tvorí poskytnutie informácií o spôsobe objednávania na vyšetrenia a zbieraní spätnej väzby od pacientov.

18.2 33% hodnotenia tvorí poskytnutie informácií o počte zdravotníckeho personálu.

18.3 33% hodnotenia tvorí poskytnutie údajov o spôsobe obsadzovania voľných pracovných miest.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.119.Mystery shopping - pacient s diagnózou
Opis:

Maximálny bodový zisk: 3b

Hodnotí sa odozva a kvalita odpovedí (poskytnutých informácií) primárov chirurgických oddelení. Výskum bol realizovaný metódou mystery shopping a otázky boli odoslané elektronicky fiktívnym pacientom s určenou diagnózou.

Kontakty pre tento účel boli zozbierané z verejne prístupných zdrojov (webových stránok nemocníc). Ak bol e-mailový kontakt na primára nedostupný, použili sme všeobecný kontakt na chirurgické oddelenie, ak nebol dostupný ani ten použili sme všeobecný e-mail zariadenia.

19.1 25% hodnotenia tvorí odozva na e-mail (zaznamenaná odpoveď).

19.2 25% hodnotenia tvorí odpoveď na otázku, koľko zákrokov vykonávajú ročne. Pre akceptovanie odpovede je postačujúci približný počet (rádovo).

19.3 25% hodnotenia tvorí odpoveď na otázku, ktorí lekári patria k najskúsenejším.

19.4 25% hodnotenia tvorí odpoveď na otázku, či je možný výber operatéra za poplatok a ak áno, v akej výške. Polovičný počet bodov získa zariadenie pri bližšie nešpecifikovanej výške poplatku.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.120.Mystery shopping - handikepovaný pacient
Opis:

Maximálny bodový zisk: 2b

Hodnotí sa kvalita odpovedí (poskytnutých informácií) od nemocničných pracovísk, nie teda konkrétna odpoveď (áno/nie), ale to, či zariadenie vie danú informáciu poskytnúť. Nehodnotí sa pravdivosť poskytnutej informácie, keďže overovanie týchto informácií by bolo náročné a vyžadovalo by fyzickú kontrolu každého zariadenia. Výskum bol realizovaný metódou mystery shopping prostredníctvom telefonického rozhovoru v mene hendikepovaného občana.

Primárne boli kontaktované skiagrafické pracoviská, ak neboli dostupné, kontaktovalo sa niektoré oddelenie nemocnice, pričom otázky zostali rovnaké a vzťahovali sa na konkrétne pracovisko. Kontaktované bolo najprv priamo pracovisko, ak sa po dvoch pokusoch nebolo možné dovolať, kontaktovali sme recepciu / spojovateľku / sekretariát.

Zloženie otázok bolo nasledovné:

  1. Je hlavný vstup do nemocnice bezbariérový, ak nie, tak ktorý je?
  2. Dá sa dostať na skiagrafické pracovisko bezbariérovo a ako?
  3. Sú v okolí skiagrafického pracoviska bezbariérové toalety, a ak áno, tak kde?

Odpoveď na každú z týchto otázok tvorí 1/3 z hodnotenia. Po prvom neúspešnom spojení je udelená penalizácia -15%, po druhom neúspešnom spojení -30%. V prípade tretieho neúspešného spojenia zariadenie získava 0 bodov.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko
6.121.Súhlas so sprístupnením štatistických údajov z NCZI
Opis:

Maximálny bodový zisk: 2b

Hodnotí sa udelenie súhlasu so sprístupnenie štatistických údajov pre výskumné účely inštitútu INEKO. Údaje boli sprístupňované na základe žiadosti adresovanej nemocniciam, ktorej odosielateľom bolo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

V žiadosti išlo o sprístupnenie nasledujúcich údajov: ročné výkazy o jednodňovej starostlivosti, ročné výkazy o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia, ročné výkazy o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za obdobie 2014-2017.

Orientácia:
Väčšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
INEKO, Transparency international Slovensko

7. Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

8. Ostatné ukazovatele

8.1.Suma pokút na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Suma pokút uložených ÚDZS na 10 000 hospitalizácií. Právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.2.Počet pokút na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet pokút uložených ÚDZS na 10 000 hospitalizácií. Právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.3.Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.4.Počet opodstatnených sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet opodstatnených podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
8.5.Počet neopodstatnených sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Opis:
Počet neopodstatnených podnetov a sťažností podaných na ÚDZS na 10 000 hospitalizácií
Orientácia:
Menšia hodnota vo všeobecnosti predstavuje lepší výsledok
Zdroj:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

9. Úspechy a doplňujúce informácie

9.1.Získané ocenenia za ostatných 5 rokov
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Získané ocenenia za ostatných 5 rokov (uveďte prosím ocenenia Vášho zariadenia, ktorými by ste sa chceli pochváliť, spolu s rokmi ich získania)'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
9.2.Ďalšie úspechy či silné stránky
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Uveďte prosím Vaše ďalšie úspechy či silné stránky'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení
9.3.Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťami
Opis:
Otázka z prieskumu so znením 'Odbornosti, v ktorých ponúkate výnimočnú kvalitu a skúsenosti v porovnaní s ostatnými zariadeniami rovnakej kategórie (uveďte najviac 5)'
Orientácia:
Zdroj:
Prieskum medzi riadiacimi pracovníkmi zdravotníckych zariadení

10. Náročnosť diagnóz

10.1.Case Mix Index
Opis:
Case Mix Index (CMI) nemocnice vyjadruje priemernú ekonomicko-medicínsku náročnosť pacientov hospitalizovaných v nemocnici za určité časové obdobie, v našom prípade za rok. Je aritmetickým priemerom relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité obdobie. Relatívna váha hospitalizačného prípadu je empiricky určená hodnota, ktorá vyjadruje pomer priemerných nákladov na hospitalizačný prípad príslušnej DRG skupiny (Diagnosis Related Groups), kde sú prípady zoskupené s podobnými klinickými charakteristikami a podobnými nákladmi liečby, voči priemerným nákladom na priemerný prípad. Hospitalizačné prípady s relatívnou váhou vyššou ako 1 sú klinicky a ekonomicky náročnejšie (nákladnejšie) ako priemer, pri váhe nižšej ako 1 je to naopak. Podobne to platí aj pre hodnoty CMI. Nemocnica s vyššou hodnotou Case Mix Indexu má v priemere pacientov s náročnejšími diagnózami ako nemocnica s nižšou hodnotou CMI.
Orientácia:
Vyššia hodnota vo všeobecnosti predstavuje klinicky a ekonomicky náročnejšie diagnózy, t.j. ťažších pacientov.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotníctva SR