Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaCievna chirurgiaDetská chirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieDomáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS)Gynekológia a pôrodníctvoJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS infekčnáJIS internáJIS neurologickáJIS pediatrickáJIS úrazováKlinická onkológiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOtorinolaryngológiaPaliatívna medicínaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická ortopédiaPediatrická urológiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaTransplantačnéÚrazová chirurgiaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335469
Adresa:Palárikova 2311, 022 01 Čadca zobraziť na mape
E-mail:kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
Web:www.kysuckanemocnica.sk
Prevádzkovateľ:Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,732,502,092,08-0,06
  Správanie lekárov na oddelení1,532,231,871,82-0,21
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,712,482,082,02-0,27
  Správanie sestier na oddelení1,842,362,091,99-0,46
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,522,271,881,86-0,08
  Starostlivosť sestier na oddelení1,582,482,011,96-0,21
  Kvalita ubytovania na oddelení1,952,872,392,440,15
  Kvalita stravy na oddelení2,232,852,522,570,18
  Kvalita upratovania na oddelení1,742,271,992,010,07
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,552,401,951,95-0,00
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,612,452,011,97-0,19
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,742,482,092,160,33
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,712,802,232,19-0,18
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,762,762,51-0,53
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,202,202,19-0,01
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %1,7 %4,0 %3,8 %3,2 %-0,23
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*7,5 %7,2 %12,3 %0,79
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %1,0 %0,9 %4,7 %0,78
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu0,0 %*11,4 %10,9 %13,6 %0,30
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,5 %0,0 %2,2 %2,1 %2,5 %0,28
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,3 %3,4 %22,5 %19,3 %11,1 %-0,56
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti12,5 %72,4 %29,7 %42,8 %0,76
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %1,0 %1,0 %0,8 %-0,39
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní13,4 %*15,8 %15,6 %10,9 %-1,43
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,0 %*19,0 %18,8 %14,4 %-1,33
  Reoperovanosť3,8 %0,0 %2,1 %2,4 %4,1 %0,83
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %3,2 %3,0 %2,2 %-0,18
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,3 %0,5 % 
  Operovanosť71,2 %71,6 %63,2 %64,2 %59,1 %0,35
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 18918710 73212 1088 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,15,36,47,06,4-0,22
  Točivosť pacienta5,1 %8,0 %22,8 %17,9 %8,3 %-1,76
  Prijaté preklady1,1 %1,1 %1,1 %1,4 %-0,09
  Odchádzajúce preklady0,5 %1,1 %1,6 %1,5 %2,7 %0,76
  Plánovanosť10,6 %3,7 %2,5 %4,6 %20,1 %-0,85
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV426601 7202 2061 914 
  Počet lôžok436460  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 234 132 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám20,8 %15,2 %-0,19
  Tržby19 241 663  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 035 676  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku836 407  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje9,7 %4,0 %0,69
  Krátkodobé záväzky8 642 005  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky310 056  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti45,7 %38,7 %0,49
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 478 €3 776 €0,19
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,832,020,46
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,616,25-0,05
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2014: plaketa Baby friendly Hospital - Unicef
rok 2014: rebríček pôrodníc za rok 2013 - 3. miesto v SR - HPI
rok 2014: rebríček poisťovne Dôvera za rok 2013 - 4. míesto medzi všetobecnými nemocnicami
 Ďalšie úspechy či silné stránkyPozitívne hospodárenie, priama digitalizácia rádiologického oddelenia - bezfilmová technológia, rýchla a presná diagnostika v našich laboratóriách
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamigynekologicko-pôrodnícke odd.,rádiologické oddelenie- plná priama digitalizácie / bezfilmová technológia : CT, 2x RTG, mamograf/, aplikácia ozonoterapie s použitím kmeňových buniek a rastových faktorov pod CT kontrolou
 Zákroky s najväčšími odborníkmiOzónoterapia s použitím kmeňových buniek a rastových faktorov pod CT kontrolou, mamografické centrum, spektrum operačných zákrokov na gynekologicko-pôrodníckom, chirurgickom a traumatologickom oddelení a OAIM