Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská psychiatria  (1)Gerontopsychiatria  (1)Psychiatria  (2)

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica

Kategória:Psychiatrické nemocnice a liečebne
IČO:00606987
Adresa:Československej armády 234/139, 967 12 Kremnica zobraziť na mape
E-mail:pnkca@stonline.sk
Web:pnkca@stonline.sk
Prevádzkovateľ:-
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,89*1,951,68-1,64
  Správanie lekárov na oddelení1,67*1,751,53-1,31
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,97*2,061,73-1,62
  Správanie sestier na oddelení1,73*1,811,63-0,97
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,79*1,871,59-1,95
  Starostlivosť sestier na oddelení1,67*1,751,57-1,08
  Kvalita ubytovania na oddelení2,35*2,451,84-1,88
  Kvalita stravy na oddelení1,87*1,881,890,05
  Kvalita upratovania na oddelení1,87*1,911,59-1,78
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,87*1,941,60-1,03
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,07*2,131,65-1,40
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,93*2,001,74-1,27
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,90*1,911,74-0,74
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,3 %0,0 %0,2 %0,4 %0,43
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,8 %29,6 %13,5 %16,5 %0,35
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,6 %32,9 %21,7 %23,5 %0,17
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4902072 3953 0923 380 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)38,939,919,423,823,6-0,06
  Točivosť pacienta5,7 %3,4 %2,2 %2,8 %2,5 %-0,11
  Prijaté preklady3,3 %7,7 %5,6 %5,3 %6,7 %-0,35
  Odchádzajúce preklady0,4 %1,9 %2,2 %1,9 %1,7 %-0,29
  Plánovanosť0,0 %71,0 %69,8 %58,8 %29,4 %0,77
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)11,917,81,97
  Počet lôžok260  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,233,950,15
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovCERTIFIKÁT, ktorým sa potvrdzuje, že sme zaviedli a aplikujeme systém manažerstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiNaša nemocnica poskytuje výnimočnú kvalitu na všetkých svojich oddeleniach a naviac máme Pedopsychiatrické odd., ako jediný v republike. V rámci liečenia poskytujeme aj hippoterapiu.
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
V rámci areálu nemocnice si naši pacienti môžu oddýchnúť pri prechádzkach v okolí jazera s rybami rôzneho druhu