Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Cievna chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (1)JIS cievnej chirurgie  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (1)JIS ortopedická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pediatrická intenzívna medicína  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Radiačná onkológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37954571
Adresa:Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec zobraziť na mape
E-mail:info@lcnsp.sk
Web:www.lcnsp.sk/old/web
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,651,732,972,212,17-0,14
  Správanie lekárov na oddelení1,461,672,241,821,77-0,17
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,521,762,421,931,970,16
  Správanie sestier na oddelení1,591,622,531,981,90-0,30
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,481,482,421,871,80-0,26
  Starostlivosť sestier na oddelení1,571,522,501,951,87-0,30
  Kvalita ubytovania na oddelení2,122,052,842,412,31-0,24
  Kvalita stravy na oddelení2,242,383,312,712,48-0,65
  Kvalita upratovania na oddelení1,461,432,501,891,950,19
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,591,572,301,881,890,01
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,511,572,501,931,940,04
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,712,102,822,232,11-0,40
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,571,622,551,992,120,50
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,142,142,200,10
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,602,602,42-0,30
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,7 %2,0 %3,5 %2,9 %3,2 %0,09
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**14,4 %13,9 %11,8 %-0,16
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí20,8 %*2,3 %5,9 %4,6 %-0,33
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,6 %2,7 %14,2 %12,8 %12,8 %0,00
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %0,4 %2,9 %2,3 %2,0 %-0,21
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,7 %2,9 %4,5 %4,0 %5,4 %0,47
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti53,6 %65,7 %63,3 %61,8 %36,8 %-1,40
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,06
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,0 %11,6 %8,7 %8,8 %6,5 %-1,05
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,9 %15,0 %10,3 %14,7 %11,8 %-0,83
  Reoperovanosť4,3 %2,0 %2,0 %2,7 %2,7 %-0,00
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)5,6 %5,6 %2,0 %3,2 %3,0 %-0,12
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť81,0 %68,8 %76,6 %76,9 %58,5 %1,44
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0980,9750,67
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 4061 6248 90814 9389 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,95,25,35,25,80,26
  Točivosť pacienta17,0 %1,0 %6,8 %9,2 %8,2 %-0,26
  Prijaté preklady1,7 %1,2 %1,5 %1,5 %2,2 %-0,06
  Odchádzajúce preklady1,4 %1,5 %2,3 %2,0 %3,0 %0,81
  Plánovanosť20,0 %16,6 %38,6 %30,8 %26,9 %0,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 0276034 3046 9342 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,816,11,20
  Počet lôžok452  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu6060102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu9494121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti10 940 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %14,8 %0,45
  Tržby18 139 975  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení330 602  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku576 785  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,0 %4,2 %0,08
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti37,9 %51,8 %-0,87
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií1,345,140,55