Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaAngiológiaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDetská chirurgiaDetská psychiatriaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyDlhodobo chorýchGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS infekčnáJIS internáJIS kardiochirurgickáJIS neurochirurgickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická neurológiaPediatrická otorinolaryngológiaPneumológia a ftizeológiaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37954571
Adresa:Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec zobraziť na mape
E-mail:info@lcnsp.sk
Web:www.lcnsp.sk/old/web
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,761,712,652,182,08-0,52
  Správanie lekárov na oddelení1,491,562,311,891,82-0,34
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,761,692,462,092,02-0,33
  Správanie sestier na oddelení1,611,502,712,131,99-0,64
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,551,632,421,971,86-0,56
  Starostlivosť sestier na oddelení1,651,502,752,161,96-0,90
  Kvalita ubytovania na oddelení2,272,003,092,642,44-0,54
  Kvalita stravy na oddelení2,292,193,062,652,57-0,33
  Kvalita upratovania na oddelení1,661,632,382,002,010,04
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,671,632,612,121,95-0,82
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,551,692,462,001,97-0,11
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,711,632,812,232,16-0,33
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,841,882,772,292,19-0,47
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,572,572,51-0,13
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,382,382,19-0,39
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu**206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,6 %4,5 %3,4 %3,2 %-0,06
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti16,7 %*12,2 %12,7 %12,3 %-0,07
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*11,8 %10,9 %4,7 %-1,27
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu13,5 %0,0 %18,7 %17,2 %13,6 %-0,39
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,4 %0,04
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %0,7 %2,7 %2,0 %2,5 %0,37
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,1 %5,9 %15,3 %9,6 %11,1 %0,10
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti53,0 %52,5 %52,9 %42,8 %-0,58
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,4 %1,4 %1,2 %0,8 %-0,87
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní18,5 %14,2 %12,2 %14,0 %10,9 %-0,95
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,6 %16,0 %14,9 %16,5 %14,4 %-0,64
  Reoperovanosť20,4 %1,3 %2,0 %8,7 %4,1 %-2,34
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %1,2 %1,0 %2,2 %0,24
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,1 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,5 % 
  Operovanosť80,8 %72,6 %75,0 %76,4 %59,1 %1,19
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 9971 4379 37614 8108 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,34,57,46,16,40,12
  Točivosť pacienta7,6 %2,5 %12,0 %9,4 %8,3 %-0,21
  Prijaté preklady1,2 %1,7 %1,3 %1,4 %-0,04
  Odchádzajúce preklady0,9 %1,8 %2,0 %1,7 %2,7 %0,66
  Plánovanosť17,1 %18,4 %34,4 %26,7 %20,1 %0,36
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 9215243 3355 7801 914 
  Počet lôžok452452  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti6 685 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %15,2 %0,52
  Tržby16 819 218  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení856 514  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku593 777  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje8,6 %4,0 %0,56
  Krátkodobé záväzky1 793 553  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky37 408  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci2 244  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti45,1 %38,7 %0,45
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,706,250,54