Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDlhodobo chorýchGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJIS chirurgickáJIS internáOrtopédiaPediatriaPediatrická pneumológia a ftizeológiaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaVnútorné lekárstvo

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:31908977
Adresa:Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nspvk.sk
Web:www.nspvk.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,19*2,762,452,08-1,89
  Správanie lekárov na oddelení2,19*2,552,341,82-2,46
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,27*2,762,492,02-2,25
  Správanie sestier na oddelení2,11*2,872,461,99-2,21
  Starostlivosť lekárov na oddelení2,20*2,572,371,86-2,54
  Starostlivosť sestier na oddelení2,00*2,812,381,96-1,84
  Kvalita ubytovania na oddelení2,41*3,032,742,44-0,79
  Kvalita stravy na oddelení2,31*3,022,672,57-0,43
  Kvalita upratovania na oddelení1,83*2,292,042,01-0,10
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť2,06*2,652,331,95-1,86
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,40*2,602,461,97-2,35
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,25*2,892,542,16-1,76
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,31*3,082,662,19-2,37
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,912,912,51-0,84
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,442,442,19-0,52
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,3 %2,7 %7,9 %5,5 %3,2 %-0,98
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti22,2 %*13,2 %16,9 %12,3 %-0,72
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**10,5 %9,7 %4,7 %-1,03
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,3 %5,0 %22,5 %18,3 %13,6 %-0,51
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,9 %5,0 %5,8 %4,8 %2,5 %-1,52
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,5 %0,0 %14,7 %11,1 %11,1 %0,00
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti20,5 %9,5 %18,3 %42,8 %1,41
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %1,3 %1,1 %0,8 %-0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,7 %8,3 %7,1 %9,5 %10,9 %0,42
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní16,3 %12,6 %12,1 %13,9 %14,4 %0,17
  Reoperovanosť5,3 %0,0 %4,9 %4,8 %4,1 %-0,39
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,5 %4,3 %3,9 %2,2 %-0,36
  Dekubity (preležaniny)0,3 %0,4 %0,8 %0,5 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,5 % 
  Operovanosť61,6 %48,1 %51,2 %55,5 %59,1 %-0,25
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 0965032 8935 4928 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,85,46,56,4-0,05
  Točivosť pacienta5,0 %2,8 %4,7 %8,3 %0,66
  Prijaté preklady1,3 %1,2 %1,2 %1,4 %-0,05
  Odchádzajúce preklady1,4 %3,2 %1,7 %2,7 %0,63
  Plánovanosť4,6 %6,0 %4,8 %20,1 %-0,83
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV300402726121 914 
  Počet lôžok119122  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 199 951 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám22,7 %15,2 %-0,26
  Tržby5 556 493  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 064  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku218 829  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje4,0 %4,0 %-0,00
  Krátkodobé záväzky1 792 073  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky338 479  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci546 744  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti20,5 %38,7 %-1,28
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,286,25-0,16