Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886851
Adresa:Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa zobraziť na mape
E-mail:nspsl@nspsl.sk
Web:www.nspsl.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,291,492,121,702,171,39
  Správanie lekárov na oddelení1,151,331,801,471,771,05
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,331,601,901,631,971,27
  Správanie sestier na oddelení1,201,471,611,421,901,81
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,201,401,691,451,801,33
  Starostlivosť sestier na oddelení1,171,531,611,411,871,71
  Kvalita ubytovania na oddelení1,451,471,651,552,311,84
  Kvalita stravy na oddelení1,571,872,602,092,481,15
  Kvalita upratovania na oddelení1,201,401,531,381,951,80
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,231,331,841,521,891,27
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,271,471,941,601,941,16
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,291,472,181,722,111,30
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,361,532,451,892,120,85
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,401,402,201,49
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,211,212,422,04
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,6 %0,4 %1,3 %1,1 %3,2 %0,57
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*5,3 %4,9 %11,8 %0,51
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí****4,6 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu0,0 %*9,3 %9,0 %12,8 %0,27
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %1,3 %0,4 %0,4 %2,0 %1,42
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti5,6 %13,3 %7,3 %7,4 %5,4 %-0,68
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti13,9 %13,3 %13,2 %13,3 %36,8 %1,31
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,33
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,8 %10,5 %2,9 %4,0 %6,5 %1,16
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,9 %9,8 %5,0 %7,6 %11,8 %1,23
  Reoperovanosť1,8 %1,3 %1,1 %1,3 %2,7 %1,17
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,0 %11,6 %1,3 %2,6 %3,0 %0,19
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť58,0 %28,8 %55,3 %53,5 %58,5 %-0,39
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8350,975-0,76
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 9878118 17010 9689 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,25,25,75,65,80,08
  Točivosť pacienta5,9 %0,9 %4,8 %4,7 %8,2 %0,91
  Prijaté preklady1,1 %0,5 %1,0 %1,0 %2,2 %-0,11
  Odchádzajúce preklady1,7 %1,5 %1,8 %1,7 %3,0 %0,98
  Plánovanosť11,4 %4,1 %36,3 %29,4 %26,9 %0,14
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV377992 3862 8622 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,416,10,98
  Počet lôžok239  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby12 220 205  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení866 431  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku488 583  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje11,1 %4,2 %0,74
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti82,2 %51,8 %1,89
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 185 €762 €-0,33
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,820,76-0,97
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,655,140,22
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkySkúsenosti, odbornosť, kvalita, ľudskosť
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiOddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie Oddelenie dlhodobo chorých Rádio-diagnostické oddelenie
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Hodnotenie zdravotníckych zariadení" v časti - Hospodárenie" - "Podiel obstarávaní s jedinou ponukou (Obstaraný objem)" - nie sú zohľadnené všetky realizované verejné obstarávania – údaj je skresľujúci, neobjektívny.