Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Pediatria  (1)

Detská ozdravovňa Kremnické Bane

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch****
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,1 %60,5 %*18,8 %2,4 %-2,04
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní1,7 %60,5 %*19,1 %2,6 %-2,06
  Reoperovanosť****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %*0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %*0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV177825264498 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)20,321,419,420,619,3-1,00
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,00
  Prijaté preklady0,0 %1,2 %0,0 %0,4 %0,0 %2,06
  Odchádzajúce preklady0,0 %2,4 %0,0 %0,8 %0,5 %-1,36
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %98,3 %0,71
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10010 
  Počet lôžok40  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00