Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováJIS urologickáKardiológiaKlinická onkológiaLekárska genetikaMaxilofaciálna chirurgiaMedicína drogových závislostíNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická ortopédiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17335825
Adresa:Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina zobraziť na mape
E-mail:sekretariat.r@fnspza.sk
Web:www.fnspza.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,052,023,042,442,18-1,67
  Správanie lekárov na oddelení1,811,712,702,161,89-1,46
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,012,042,822,342,09-1,51
  Správanie sestier na oddelení1,841,883,022,322,10-1,42
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,871,712,832,241,95-1,66
  Starostlivosť sestier na oddelení1,901,712,942,302,04-1,68
  Kvalita ubytovania na oddelení2,722,793,703,122,67-1,81
  Kvalita stravy na oddelení2,542,633,352,882,75-0,65
  Kvalita upratovania na oddelení2,071,832,932,392,18-1,03
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,881,672,992,302,02-1,81
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,862,042,982,332,05-1,78
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,042,253,252,552,24-1,85
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,041,962,982,412,21-1,65
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,283,282,46-1,62
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,912,912,20-1,57
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu221397371201 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu243412387219 
  Operácie instabilít a deformít na chrbtici 588588380 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %1,2 %3,6 %3,2 %2,6 %-1,06
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti3,1 %*7,6 %7,2 %7,4 %0,10
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí9,7 %*8,1 %8,2 %4,9 %-0,95
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu7,8 %*14,4 %13,9 %12,4 %-0,76
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu2,7 %0,0 %0,9 %0,2 %-2,36
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**5,6 %2,5 %-0,80
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %0,9 %2,3 %2,1 %2,3 %0,36
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,9 %1,5 %18,5 %11,8 %10,6 %-0,19
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti38,4 %68,5 %45,4 %39,3 %-0,34
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,7 %1,3 %1,2 %0,6 %-1,66
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní21,1 %19,6 %18,3 %18,7 %11,4 %-1,98
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,5 %24,6 %21,1 %21,5 %14,9 %-1,82
  Reoperovanosť34,0 %2,0 %2,3 %12,0 %6,0 %-1,77
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %2,2 %2,0 %2,4 %0,55
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,9 %1,2 % 
  Operovanosť84,1 %78,7 %79,8 %80,6 %74,2 %0,60
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 95499221 37427 32034 016 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,35,46,96,4-0,70
  Točivosť pacienta12,4 %2,8 %10,9 %6,4 %-2,28
  Prijaté preklady0,9 %1,0 %0,9 %1,5 %-0,94
  Odchádzajúce preklady1,3 %1,5 %1,3 %2,0 %1,17
  Plánovanosť17,8 %20,4 %18,2 %27,0 %-0,92
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 4573524 7737 58210 585 
  Počet lôžok715715  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti19 371 380 €37 716 471 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám46,3 %61,9 %0,59
  Tržby41 876 022  €61 564 290  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-3 862 029  €-8 446 130  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 004 372  €3 947 439  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-2,0 %-7,3 %0,55
  Krátkodobé záväzky25 284 277  €48 167 378  € 
  Dlhodobé záväzky2 131  €308 736  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €218 339  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,6 %57,4 %-0,72
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 892 €2 882 €-0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,731,170,82
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,056,92-0,46
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazMUDr. Richard Hrubý, PhD.
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Ivan Mačuga
MUDr. Juraj Popluhár, CSc.