Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS úrazováJIS urologickáKardiológiaKlinická onkológiaMaxilofaciálna chirurgiaMedicína drogových závislostíNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická ortopédiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:17335825
Adresa:Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina zobraziť na mape
E-mail:sekretariat.r@fnspza.sk
Web:www.fnspza.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,742,042,662,142,11-0,20
  Správanie lekárov na oddelení1,572,142,542,021,85-1,14
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,722,072,622,122,04-0,47
  Správanie sestier na oddelení1,661,862,602,052,03-0,22
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,591,892,391,941,88-0,37
  Starostlivosť sestier na oddelení1,651,712,321,921,970,39
  Kvalita ubytovania na oddelení2,192,793,132,642,53-0,50
  Kvalita stravy na oddelení2,372,753,322,802,67-0,61
  Kvalita upratovania na oddelení1,591,462,541,942,090,77
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,621,962,462,001,94-0,35
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,581,792,501,962,000,22
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,702,042,662,122,170,35
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,672,002,842,172,15-0,16
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu268407384210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu225470437234 
  Operácie instabilít a deformít na chrbtici 617617593 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,3 %1,4 %3,1 %2,9 %2,6 %-0,62
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti12,9 %10,5 %10,8 %9,3 %-0,52
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí11,5 %0,0 %5,4 %6,1 %3,7 %-1,19
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,7 %*13,7 %13,9 %13,4 %-0,37
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch15,4 %*0,0 %8,0 %3,6 %-1,12
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,0 %1,4 %2,1 %2,1 %1,9 %-0,34
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,5 %0,9 %3,6 %3,4 %4,8 %0,47
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti43,2 %66,7 %76,6 %73,4 %49,8 %-0,93
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,2 %0,4 %0,4 %0,3 %-0,79
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní25,9 %24,1 %13,5 %15,3 %9,0 %-1,89
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní29,1 %19,1 %20,7 %21,9 %15,2 %-1,80
  Reoperovanosť34,8 %3,2 %2,4 %9,4 %5,7 %-1,19
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*1,6 %1,9 %3,2 %1,00
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,2 %1,2 % 
  Operovanosť84,4 %42,3 %77,8 %77,3 %72,4 %0,49
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 7861 01119 30425 10131 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,55,67,97,57,0-0,76
  Točivosť pacienta28,1 %1,6 %11,3 %14,3 %9,2 %-2,06
  Prijaté preklady1,0 %0,8 %1,2 %1,1 %1,9 %-0,93
  Odchádzajúce preklady1,0 %1,3 %3,1 %2,6 %3,3 %0,64
  Plánovanosť17,3 %21,8 %17,1 %17,3 %22,2 %-0,70
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 8393625 0768 27711 225 
  Počet lôžok768763733  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti25 287 893 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám55,4 %70,8 %0,49
  Tržby45 656 369  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-5 522 329  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 901 725  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-5,7 %-8,9 %0,32
  Krátkodobé záväzky32 111 465  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky349  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,5 %63,1 %-1,15
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 992 €794 €-1,48
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,800,52-0,74
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií10,367,83-0,85