Zoznam odborností

ChirurgiaDlhodobo chorýchGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS internáOrtopédiaPediatriaÚstavná ošetrovateľská starostlivosťVnútorné lekárstvo

Gemerclinic, n.o., Hnúšťa

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45736987
Adresa:Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa zobraziť na mape
E-mail:
Web:
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,572,662,142,05-0,36
  Správanie lekárov na oddelení1,272,221,761,790,14
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,362,541,991,990,00
  Správanie sestier na oddelení1,212,541,921,980,22
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,332,441,901,84-0,28
  Starostlivosť sestier na oddelení1,432,331,911,940,12
  Kvalita ubytovania na oddelení2,213,402,852,37-1,13
  Kvalita stravy na oddelení2,133,122,642,52-0,42
  Kvalita upratovania na oddelení1,603,062,351,99-1,12
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,532,632,101,93-0,61
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,532,442,001,97-0,14
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,642,632,172,15-0,09
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,602,632,132,160,13
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,1 %5,7 %3,4 %3,9 %2,9 %-0,34
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**12,2 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***4,8 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***12,2 %*
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch**2,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1,27
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,9 %*2,3 %6,4 %8,7 %0,70
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,9 %*13,5 %15,6 %14,7 %-0,24
  Reoperovanosť**4,1 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***6,7 %3,1 %-1,02
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV278889161 2828 330 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,29,29,26,5-1,07
  Točivosť pacienta22,3 %2,3 %17,5 %9,5 %-1,45
  Prijaté preklady2,5 %4,5 %6,4 %5,5 %2,3 %0,37
  Odchádzajúce preklady2,5 %0,0 %1,9 %2,7 %0,45
  Plánovanosť21,6 %18,2 %20,8 %12,5 %0,48
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10011 770 
  Počet lôžok246239  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 861 667 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám13,9 % 
  Tržby1 065 493  €12 558 400  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-33 986  €-9 883  € 
  Odpisy dlhodobého majetku182 630  €498 686  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje14,0 %3,9 %1,57
  Krátkodobé záväzky461 092  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky951  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci528 599  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti0,0 %44,7 %-2,96
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 397 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,870,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,805,84-0,40