Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Gemerclinic, n.o., Hnúšťa

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45736987
Adresa:Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa zobraziť na mape
E-mail:
Web:
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**3,392,902,17-2,17
  Správanie lekárov na oddelení**2,602,291,77-1,84
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**2,782,411,97-1,62
  Správanie sestier na oddelení**2,502,211,90-1,16
  Starostlivosť lekárov na oddelení**2,602,291,80-1,84
  Starostlivosť sestier na oddelení**2,782,461,87-2,19
  Kvalita ubytovania na oddelení**3,462,952,31-1,55
  Kvalita stravy na oddelení**3,182,892,48-1,19
  Kvalita upratovania na oddelení**2,862,521,95-1,78
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**2,862,471,89-2,03
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**2,692,401,94-1,59
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,862,522,11-1,38
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**2,692,492,12-1,40
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,063,062,20-1,62
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,723,722,42-2,20
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková5,0 %5,7 %5,0 %5,1 %3,2 %-0,51
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**11,8 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,6 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**12,8 %*
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch**2,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,8 %*2,8 %5,4 %6,5 %0,53
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní15,5 %28,6 %6,8 %10,2 %11,8 %0,45
  Reoperovanosť**2,7 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)***7,1 %3,0 %-2,25
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV227919311 2499 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)9,69,711,811,25,8-2,13
  Točivosť pacienta25,1 %4,4 %9,0 %11,8 %8,2 %-0,92
  Prijaté preklady3,5 %4,4 %5,5 %5,0 %2,2 %0,24
  Odchádzajúce preklady2,2 %4,4 %3,5 %3,4 %3,0 %-0,24
  Plánovanosť22,5 %18,7 %56,0 %47,2 %26,9 %1,17
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10012 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,816,11,21
  Počet lôžok62  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám14,8 % 
  Tržby931 701  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-152 108  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku78 547  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-7,9 %4,2 %-1,32
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti32,4 %51,8 %-1,21
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75