Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Doliečovacie  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (2)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (2)Vnútorné lekárstvo  (1)

Vranovská nemocnica, a.s. (vrátane prevádzky v Stropkove)

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249021
Adresa:M.R. Štefánika 177 B, 093 01 Vranov nad Topľou zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.vt@svetzdravia.com
Web:vt.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,59*2,632,062,170,31
  Správanie lekárov na oddelení1,48*1,971,721,770,17
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,52*2,221,841,970,47
  Správanie sestier na oddelení1,48*2,011,721,900,67
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,42*1,971,681,800,44
  Starostlivosť sestier na oddelení1,46*2,051,731,870,53
  Kvalita ubytovania na oddelení1,79*2,712,252,310,15
  Kvalita stravy na oddelení2,22*3,082,622,48-0,41
  Kvalita upratovania na oddelení1,46*2,091,721,950,70
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,48*2,191,801,890,31
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,52*2,161,801,940,49
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,58*2,461,972,110,46
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,67*2,572,102,120,08
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,012,012,200,35
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,012,012,420,69
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,8 %2,2 %3,4 %2,7 %3,2 %0,13
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti2,4 %*8,8 %7,0 %11,8 %0,36
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*0,0 %9,7 %4,6 %-1,28
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu6,9 %8,3 %6,2 %6,5 %12,8 %0,45
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,3 %0,6 %2,6 %1,4 %2,0 %0,57
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,0 %10,3 %5,5 %6,2 %5,4 %-0,29
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti35,1 %48,3 %35,1 %36,0 %36,8 %0,05
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,06
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,5 %8,9 %2,8 %5,3 %6,5 %0,56
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,2 %14,0 %5,1 %12,1 %11,8 %-0,09
  Reoperovanosť3,2 %0,6 %1,7 %2,3 %2,7 %0,36
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,8 %14,6 %4,3 %5,2 %3,0 %-1,22
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť53,5 %35,7 %48,4 %48,5 %58,5 %-0,78
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9130,975-0,34
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 3411 4307 37213 1439 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,66,96,35,8-0,18
  Točivosť pacienta12,4 %0,9 %11,7 %10,7 %8,2 %-0,65
  Prijaté preklady6,5 %4,4 %5,4 %5,7 %2,2 %0,29
  Odchádzajúce preklady2,5 %2,5 %2,9 %2,7 %3,0 %0,27
  Plánovanosť11,7 %5,4 %29,4 %20,9 %26,9 %-0,34
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV6611651 4772 3032 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,416,11,35
  Počet lôžok365  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti5 524 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby12 818 100  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení341 746  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku314 814  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,1 %4,2 %0,10
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti53,0 %51,8 %0,07
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií533 €762 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,760,760,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,045,140,30