Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Gerontopsychiatria  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Psychiatria  (4)

Psychiatrická nemocnica Veľké zálužie

0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,64*1,641,680,20
  Správanie lekárov na oddelení1,46*1,441,530,54
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,54*1,541,730,96
  Správanie sestier na oddelení1,54*1,541,630,48
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,53*1,531,590,39
  Starostlivosť sestier na oddelení1,58*1,581,57-0,04
  Kvalita ubytovania na oddelení2,13*2,121,84-0,86
  Kvalita stravy na oddelení2,04*2,061,89-0,76
  Kvalita upratovania na oddelení1,75*1,721,59-0,74
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,58*1,581,600,05
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,44*1,421,650,67
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,58*1,581,740,79
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,56*1,581,740,75
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %0,72
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,8 %2,4 %6,0 %16,5 %1,26
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní13,3 %6,8 %12,0 %23,5 %1,06
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5693134 6855 5673 380 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)49,638,818,222,623,60,20
  Točivosť pacienta0,2 %0,3 %0,0 %0,0 %2,5 %0,80
  Prijaté preklady19,0 %18,8 %7,2 %9,0 %6,7 %0,59
  Odchádzajúce preklady0,5 %1,6 %0,4 %0,5 %1,7 %1,56
  Plánovanosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %29,4 %-0,77
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,517,80,11
  Počet lôžok410  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,593,950,07