Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36182672
Adresa:Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy zobraziť na mape
E-mail:konatel@nemkrompachy.sk
Web:www.nemkrompachy.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,51*2,361,982,050,28
  Správanie lekárov na oddelení1,48*1,751,631,790,71
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,50*2,231,901,980,30
  Správanie sestier na oddelení1,35*2,542,021,97-0,19
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,40*1,891,661,830,73
  Starostlivosť sestier na oddelení1,36*2,542,001,94-0,24
  Kvalita ubytovania na oddelení1,76*2,892,382,36-0,03
  Kvalita stravy na oddelení1,76*2,802,342,510,55
  Kvalita upratovania na oddelení1,52*2,402,001,98-0,07
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,41*2,301,901,930,11
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,45*2,011,761,960,82
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,62*2,572,142,140,01
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,52*2,401,992,160,76
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,1 %1,3 %2,8 %1,8 %3,0 %0,40
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**0,0 %0,0 %12,2 %1,58
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***4,8 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***12,2 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,5 %2,3 %2,6 %1,3 %2,0 %0,05
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,4 %0,0 %5,3 %4,5 %5,8 %0,24
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti1,5 %0,0 %12,4 %7,3 %35,3 %1,45
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,2 %0,0 %0,0 %0,2 %0,77
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,3 %8,6 %5,8 %8,2 %6,3 %-0,72
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní15,8 %10,0 %8,7 %12,5 %11,3 %-0,31
  Reoperovanosť2,6 %2,3 %4,7 %3,4 %2,6 %-0,11
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)6,1 %10,0 %3,0 %5,6 %3,1 %-0,54
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,6 % 
  Operovanosť66,9 %16,4 %46,3 %53,0 %56,9 %-0,32
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,7020,902-1,03
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 3264811 7855 5928 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,06,35,86,50,26
  Točivosť pacienta3,8 %0,8 %5,7 %4,1 %9,4 %0,96
  Prijaté preklady1,0 %0,8 %2,4 %1,4 %2,4 %-0,11
  Odchádzajúce preklady2,0 %3,1 %9,7 %4,5 %2,7 %-1,10
  Plánovanosť1,4 %6,2 %12,5 %5,3 %12,5 %-0,40
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8991081501 1571 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)12,915,81,05
  Počet lôžok115115115  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti110 532 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám2,0 %13,3 %0,40
  Tržby5 661 406  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení57 622  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku71 311  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,3 %4,0 %-0,28
  Krátkodobé záväzky799 881  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky94 302  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti34,5 %44,7 %-0,68
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,365,800,09
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovrok 2010 - Chirurgické oddelenie - najlepšie oddelenie spoločnosti AGEL SK a.s.
  Ďalšie úspechy či silné stránkydobré meno nemocnice v širšom regióne, v anketách spokojnosti pacientov na popredných miestach, diagnostické pracoviská.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiChirurgické oddelenie, Detské oddelenie, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Stavebné investície zabezpečuje Mesto, ktoré je vlastníkom budov z utrženého prenájmu - min. 50 000 EUR ročne.