Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Medicína drogových závislostí  (1)

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Kategória:Centrá pre liečbu drogových závislostí
IČO:37957651
Adresa:Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:info@cpldz-bb.sk
Web:www.cpldz-bb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,012,011,61-1,40
  Správanie lekárov na oddelení1,901,901,34-1,52
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,901,901,50-1,44
  Správanie sestier na oddelení2,202,201,64-1,62
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,801,801,41-1,49
  Starostlivosť sestier na oddelení2,302,301,59-1,64
  Kvalita ubytovania na oddelení2,302,301,91-0,86
  Kvalita stravy na oddelení2,202,202,230,14
  Kvalita upratovania na oddelení2,002,001,78-0,49
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,801,801,48-1,30
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,801,801,39-1,44
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,781,781,52-0,88
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,102,101,59-1,74
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,8 %7,7 %8,6 %23,6 %1,79
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,5 %7,7 %15,7 %29,3 %1,71
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6023313396303 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)48,943,819,525,323,3-0,18
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Prijaté preklady25,0 %21,7 %2,9 %7,3 %5,2 %0,49
  Odchádzajúce preklady0,0 %8,7 %0,0 %0,5 %0,4 %-0,26
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %91,2 %0,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00000 
  Počet lôžok30  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00