Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS hematologickáJIS internáJIS neurologickáJIS pneumologická a ftizeologickáKlinická onkológiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická otorinolaryngológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaTransplantačnéÚrazová chirurgiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:47249048
Adresa:Nemocničná 7, 066 01 Humenné zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.he@svetzdravia.com
Web:he.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,68*2,712,062,080,11
  Správanie lekárov na oddelení1,33*2,521,781,820,19
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,49*2,641,912,020,50
  Správanie sestier na oddelení1,66*2,662,011,99-0,08
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,39*2,461,781,860,41
  Starostlivosť sestier na oddelení1,64*2,401,901,960,29
  Kvalita ubytovania na oddelení1,99*3,142,432,440,03
  Kvalita stravy na oddelení2,40*3,222,702,57-0,53
  Kvalita upratovania na oddelení1,64*2,401,922,010,35
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,46*2,661,921,950,16
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,60*2,691,991,97-0,09
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,84*2,882,232,16-0,30
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,72*2,862,162,190,17
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,742,742,51-0,48
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,462,462,19-0,58
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,9 %1,4 %5,1 %3,6 %3,2 %-0,17
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,1 %10,2 %9,8 %12,3 %0,39
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*6,9 %4,8 %4,7 %-0,02
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,5 %10,0 %12,4 %12,0 %13,6 %0,18
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu2,0 %0,8 %1,2 %0,4 %-0,10
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,0 %0,3 %2,4 %1,6 %2,5 %0,60
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,8 %10,3 %40,2 %23,7 %11,1 %-0,85
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti15,6 %17,9 %16,1 %42,8 %1,54
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,4 %1,2 %1,0 %0,8 %-0,49
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní19,3 %9,3 %7,3 %11,4 %10,9 %-0,18
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,6 %11,9 %10,8 %14,5 %14,4 %-0,03
  Reoperovanosť3,9 %1,3 %2,8 %3,0 %4,1 %0,55
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,3 %0,8 %2,1 %2,2 %0,02
  Dekubity (preležaniny)1,1 %0,4 %1,8 %1,4 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,5 % 
  Operovanosť76,5 %69,6 %68,5 %71,4 %59,1 %0,85
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 2871 1154 8489 2508 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,55,57,36,76,4-0,14
  Točivosť pacienta7,7 %2,2 %12,9 %9,5 %8,3 %-0,23
  Prijaté preklady1,2 %1,7 %1,3 %1,4 %-0,03
  Odchádzajúce preklady4,0 %5,4 %4,5 %4,4 %2,7 %-1,08
  Plánovanosť16,5 %7,7 %12,3 %13,4 %20,1 %-0,36
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9903055311 8261 914 
  Počet lôžok332362  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti31 792 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,2 %15,2 %0,52
  Tržby12 120 532  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení189 364  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku10 695  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,7 %4,0 %-0,29
  Krátkodobé záväzky2 043 668  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky8 682  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,4 %38,7 %0,89
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií3 351 €3 776 €0,06
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií3,242,02-0,47
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií12,976,25-1,03
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - finalistiMUDr. Mária Vasilová
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Jaroslav Nemjo
 Sestra roka - manažér - finalistiPhDr. Tatiana Kosťová, MPH