Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Arytmia a koronárna jednotka  (1)Intervenčná rádiológia  (1)Kardiológia  (1)

Kardiocentrum Nitra s.r.o

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36562882
Adresa:Špitálska 6, 949 01 Nitra zobraziť na mape
E-mail:kardiocentrumnitra@kardiocentrumnitra.sk
Web:www.kardiocentrumnitra.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,20*2,011,431,521,06
  Správanie lekárov na oddelení1,09*1,621,241,291,01
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,23*1,701,371,460,73
  Správanie sestier na oddelení1,16*2,131,421,511,27
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,09*1,621,241,341,75
  Starostlivosť sestier na oddelení1,20*1,931,401,440,46
  Kvalita ubytovania na oddelení1,15*2,251,441,540,66
  Kvalita stravy na oddelení1,47*2,561,781,921,12
  Kvalita upratovania na oddelení1,20*2,131,451,470,15
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,14*1,701,291,360,77
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,17*1,861,351,501,55
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,23*2,131,471,571,23
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,33*2,561,651,801,15
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,8 %0,6 %1,0 %1,88
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,0 %0,0 %3,2 %2,5 %2,7 %0,56
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,7 %2,0 %3,0 %2,9 %4,6 %1,47
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,1 %*0,4 %0,7 %1,0 %0,45
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %*0,6 %0,6 %3,2 %1,65
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,96
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní25,2 %0,8 %6,4 %8,1 %0,89
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní32,7 %2,8 %9,6 %15,9 %1,90
  Reoperovanosť0,0 %*0,0 %0,0 %5,1 %1,78
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8892,237-1,70
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8821552 5823 6197 501 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)1,42,21,41,43,91,98
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %26,2 %1,88
  Prijaté preklady10,4 %9,7 %13,9 %12,9 %10,7 %0,99
  Odchádzajúce preklady17,8 %19,4 %26,0 %23,7 %9,5 %-1,75
  Plánovanosť28,6 %36,1 %54,7 %47,5 %37,4 %0,58
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV200167187824 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)20,322,21,63
  Počet lôžok172412  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Koronarografia*** 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €30 910 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,1 %0,96
  Tržby15 229 544  €49 869 518  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 768 989  €1 332 734  € 
  Odpisy dlhodobého majetku90 001  €1 731 112  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje12,2 %6,1 %1,92
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti16,0 %45,0 %-1,82
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €383 €1,17
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,001,001,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,007,001,42