Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaAngiológiaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDetská chirurgiaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyDlhodobo chorýchDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaHrudníková chirurgiaInfektológiaJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS hrudníková chirurgiaJIS infekčnáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS pediatrickáJIS pneumologická a ftizeologickáJIS popáleninováJIS úrazováKardiochirurgiaKardiológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaMaxilofaciálna chirurgiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaNukleárna medicínaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPaliatívna medicínaPatologická anatómiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická imunológia a alergiológiaPediatrická infektológiaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická oftalmológiaPediatrická urológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaRadiačná onkológiaRádiológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Univerzitná nemocnica Martin

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00365327
Adresa:Kollárova 2, 036 01 Martin zobraziť na mape
E-mail:info@unm.sk
Web:www.unm.sk
Prevádzkovateľ:Univerzitná nemocnica Martin
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,651,612,141,852,182,13
  Správanie lekárov na oddelení1,451,361,521,471,892,22
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,531,641,901,702,092,44
  Správanie sestier na oddelení1,541,402,261,832,101,80
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,451,441,751,581,952,16
  Starostlivosť sestier na oddelení1,511,362,141,762,041,91
  Kvalita ubytovania na oddelení2,072,042,812,372,671,22
  Kvalita stravy na oddelení2,291,922,872,502,751,38
  Kvalita upratovania na oddelení1,611,522,231,862,181,65
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,521,481,901,682,022,18
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,541,521,931,702,052,24
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,691,842,141,892,242,09
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,651,842,281,932,212,31
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,791,792,461,32
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,551,552,201,43
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  PTCA koronárnych artérií 195*130141141 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu386136411384201 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu350133432390219 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,9 %1,3 %2,4 %2,0 %2,6 %1,11
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,4 %0,0 %2,8 %2,3 %3,6 %0,89
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti7,7 %*5,6 %5,8 %7,4 %0,81
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,0 %0,0 %3,6 %3,3 %4,9 %0,47
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu7,6 %7,1 %15,8 %13,7 %12,4 %-0,67
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,5 %0,3 %0,2 %-0,46
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch2,1 %0,0 %1,1 %1,5 %2,5 %0,27
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,8 %1,1 %2,5 %2,3 %2,3 %0,11
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,1 %2,5 %15,6 %9,2 %10,6 %0,23
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti62,2 %61,9 %62,2 %39,3 %-1,28
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,9 %0,8 %0,6 %-0,47
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní22,9 %22,4 %14,2 %16,5 %11,4 %-1,38
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,2 %23,7 %17,9 %19,9 %14,9 %-1,36
  Reoperovanosť32,5 %1,8 %2,5 %8,6 %6,0 %-0,78
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,2 %*1,8 %1,9 %2,4 %0,68
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza2,5 %1,2 % 
  Operovanosť83,3 %72,7 %83,4 %82,8 %74,2 %0,81
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 0881 67821 25031 01634 016 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,55,45,96,40,57
  Točivosť pacienta9,9 %4,1 %9,0 %6,4 %-1,30
  Prijaté preklady1,8 %2,5 %1,9 %1,5 %0,66
  Odchádzajúce preklady1,6 %2,6 %1,8 %2,0 %0,41
  Plánovanosť27,3 %30,1 %27,7 %27,0 %0,07
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 9545546 26010 76810 585 
  Počet lôžok828838  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti26 080 864 €37 716 471 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám39,9 %61,9 %0,83
  Tržby65 321 114  €61 564 290  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-5 918 450  €-8 446 130  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 855 966  €3 947 439  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-4,7 %-7,3 %0,27
  Krátkodobé záväzky38 139 066  €48 167 378  € 
  Dlhodobé záväzky2 256 307  €308 736  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €218 339  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti58,5 %57,4 %0,08
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,166,920,71
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Ďalšie úspechy či silné stránkyposkytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti vysoko kvalifikovaný personál kontinuálna obmena techniky realizácia klinických štúdií spolupráca s JLF UK, pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie spokojnosť pacientov
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamihrudníková chirurgia ortopédia radiačná onkológia diabetológia a metabolizmus patologická anatómia
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazProf. MUDr. Katarína Adamicová
 Top lekár - finalistiDoc. MUDr. Milan Minárik, PhD.
MUDr. Igor Homola, PhD.
MUDr. Libor Nečas, PhD.
Prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD.
Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Zibolen, CSc.
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Igor Ondrejka
MUDr. Dušan Krkoška, PhD.
MUDr. František Kovář, PhD.
MUDr. Július De Riggo, PhD.
MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
MUDr. Peter Szépe
Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Prof. MUDr. Lukáš Plank
Prof. MUDr. Mirko Zibolen CSc.
Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Prof. MUDr. Marian Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Prof. MUDr. Marián Mokáň, FRCP, DrSc.
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
 Sestra roka - víťazMgr. Adriana Simová
 Sestra roka - finalistiJela Stehlíková
 Sestra roka - ostatní nominovaníMgr. Adriana Simová