Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (4)Arytmia a koronárna jednotka  (1)Chirurgia  (4)Chirurgia ruky  (1)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  (1)Dlhodobo chorých  (4)Doliečovacie  (1)Foniatria  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (2)Gastroenterológia  (1)Geriatria  (2)Gerontopsychiatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (3)Hematológia a transfuziológia  (1)Hrudníková chirurgia  (1)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (3)JIS chirurgická  (1)JIS geriatrická  (1)JIS hematologická  (1)JIS neurologická  (1)JIS urologická  (1)Klinická onkológia  (1)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Neonatológia  (4)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (4)Oftalmológia  (2)Ortopédia  (2)Otorinolaryngológia  (2)Pediatria  (1)Pediatrická infektológia  (1)Pediatrická pneumológia a ftizeológia  (2)Plastická chirurgia  (2)Pneumológia a ftizeológia  (4)Popáleninové  (1)Psychiatria  (3)Spondylochirurgia  (1)Úrazová chirurgia  (2)Urológia  (3)Vnútorné lekárstvo  (6)

Univerzitná nemocnica Bratislava

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:31813861
Adresa:Pažítková 4, 821 01 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:hovorca@unb.sk, sekretariat@unb.sk
Web:www.unb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,111,942,642,312,11-1,35
  Správanie lekárov na oddelení1,891,702,191,981,85-0,85
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,051,882,612,262,04-1,39
  Správanie sestier na oddelení2,001,932,542,222,03-1,70
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,961,692,262,031,88-0,99
  Starostlivosť sestier na oddelení1,971,852,412,141,97-1,39
  Kvalita ubytovania na oddelení2,592,633,142,842,53-1,49
  Kvalita stravy na oddelení2,552,613,152,832,67-0,76
  Kvalita upratovania na oddelení2,182,052,762,412,09-1,58
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,951,622,382,071,94-0,76
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,051,732,602,222,00-1,32
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,191,932,842,422,17-1,57
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,951,682,782,262,15-0,93
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %1,1 %3,5 %3,0 %2,6 %-0,68
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti3,1 %13,6 %7,2 %6,9 %9,3 %0,92
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,2 %0,0 %9,1 %7,4 %3,7 %-1,86
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,6 %9,7 %14,0 %13,0 %13,4 %0,30
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 %-0,17
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch4,7 %*6,1 %5,6 %3,6 %-0,50
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %1,1 %1,2 %1,1 %1,9 %1,28
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %*4,0 %2,9 %4,8 %0,63
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti14,4 %*1,2 %4,6 %49,8 %1,78
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1,63
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,7 %8,4 %2,5 %3,2 %6,7 %1,35
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,9 %11,7 %4,5 %6,3 %11,3 %1,46
  Reoperovanosť2,9 %2,4 %2,2 %2,4 %3,1 %0,78
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,4 %6,3 %1,9 %2,4 %3,2 %0,64
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,7 %1,2 % 
  Operovanosť85,3 %57,8 %80,5 %79,8 %72,4 %0,73
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1831,1210,54
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV16 9935 55456 69879 24531 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,06,16,87,00,35
  Točivosť pacienta9,1 %1,5 %7,2 %9,2 %0,80
  Prijaté preklady1,1 %1,7 %2,2 %1,9 %1,9 %0,05
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,3 %1,5 %3,3 %1,76
  Plánovanosť15,1 %19,0 %16,1 %22,2 %-0,87
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10 1622 36318 19430 71911 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,217,00,73
  Počet lôžok2 5962 5582 418  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu169130163163210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu164205162164234 
  Operácie instabilít a deformít na chrbtici ***593 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti207 681 474 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám121,4 %70,8 %-1,62
  Tržby171 092 718  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-47 700 877  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku5 697 271  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-24,6 %-8,9 %-1,55
  Krátkodobé záväzky247 771 956  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky354 302  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci1 090 818  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,0 %63,1 %-1,19
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií297 €794 €0,61
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,630,52-0,30
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,367,83-1,19