Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaAngiológiaArytmia a koronárna jednotkaCentrálny príjem / urgentný príjemChirurgiaChirurgia rukyCievna chirurgiaCystická fibrózaDermatovenerológiaDetská chirurgiaDetská psychiatriaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyDlhodobo chorýchDoliečovacieEndokrinológiaFoniatriaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGerontopsychiatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaHepatológiaHrudníková chirurgiaInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS geriatrickáJIS gynekologickáJIS hematologickáJIS infekčnáJIS internáJIS kardiologickáJIS metabolickáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS ortopedickáJIS otorinolaryngologickáJIS pediatrickáJIS pneumologická a ftizeologickáJIS popáleninováJIS psychiatrickáJIS spondylochirurgickáJIS úrazováJIS urologickáKardiochirurgiaKardiológiaKlinická imunológia a alergológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaLekárska genetikaMaxilofaciálna chirurgiaNefrológiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaNukleárna medicínaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPatologická anatómiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická infektológiaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická neurológiaPediatrická oftalmológiaPediatrická otorinolaryngológiaPediatrická pneumológia a ftizeológiaPediatrická urológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPopáleninovéPsychiatriaRadiačná onkológiaRádiológiaReprodukčná medicínaReumatológiaSpondylochirurgiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrgentná medicínaUrológiaVnútorné lekárstvo

Univerzitná nemocnica Bratislava

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:31813861
Adresa:Pažítková 4, 821 01 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:hovorca@unb.sk, sekretariat@unb.sk
Web:www.unb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,111,942,642,312,11-1,35
  Správanie lekárov na oddelení1,891,702,191,981,85-0,85
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,051,882,612,262,04-1,39
  Správanie sestier na oddelení2,001,932,542,222,03-1,70
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,961,692,262,031,88-0,99
  Starostlivosť sestier na oddelení1,971,852,412,141,97-1,39
  Kvalita ubytovania na oddelení2,592,633,142,842,53-1,49
  Kvalita stravy na oddelení2,552,613,152,832,67-0,76
  Kvalita upratovania na oddelení2,182,052,762,412,09-1,58
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,951,622,382,071,94-0,76
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,051,732,602,222,00-1,32
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,191,932,842,422,17-1,57
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,951,682,782,262,15-0,93
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu169130163163210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu164205162164234 
  Operácie instabilít a deformít na chrbtici ***593 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %1,1 %3,5 %3,0 %2,6 %-0,68
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti3,1 %13,6 %7,2 %6,9 %9,3 %0,92
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,2 %0,0 %9,1 %7,4 %3,7 %-1,86
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,6 %9,7 %14,0 %13,0 %13,4 %0,30
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 %-0,17
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch4,7 %*6,1 %5,6 %3,6 %-0,50
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %1,1 %1,2 %1,1 %1,9 %1,28
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %*4,0 %2,9 %4,8 %0,63
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti14,4 %*1,2 %4,6 %49,8 %1,78
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1,88
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,1 %8,4 %2,5 %4,2 %9,0 %1,45
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,9 %11,7 %8,6 %9,6 %15,2 %1,53
  Reoperovanosť5,4 %2,4 %2,2 %3,0 %5,7 %0,88
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,4 %6,3 %1,9 %2,4 %3,2 %0,64
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,7 %1,2 % 
  Operovanosť85,3 %57,8 %80,5 %79,8 %72,4 %0,73
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV16 9935 55456 69879 24531 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,06,16,87,00,35
  Točivosť pacienta9,1 %1,5 %7,2 %9,2 %0,80
  Prijaté preklady1,1 %1,7 %2,2 %1,9 %1,9 %0,05
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,3 %1,5 %3,3 %1,76
  Plánovanosť15,1 %19,0 %16,1 %22,2 %-0,87
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10 1622 36318 19430 71911 225 
  Počet lôžok2 5962 5582 418  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti207 681 474 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám121,4 %70,8 %-1,62
  Tržby171 092 718  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-47 700 877  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku5 697 271  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-24,6 %-8,9 %-1,55
  Krátkodobé záväzky247 771 956  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky354 302  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci1 090 818  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,0 %63,1 %-1,19
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií297 €794 €0,61
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,630,52-0,30
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,367,83-1,19
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazDoc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
 Top lekár - finalistiDoc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc., PhD.
Doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc.
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
MUDr. Boris Šteňo, PhD.
MUDr. Erika Vodrážková, MPH
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.
Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.
Doc. MUDr. Martin Demeš
Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Chynoranský, CSc.
Doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
MUDr. Andrej Švec, PhD.
MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
MUDr. Izabella Mátéffy
MUDr. Jaroslav Hasa, PhD.
MUDr. Jaroslava Macková
MUDr. Juraj Koutun, CSc.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Ladislav Košťál
MUDr. Marta Hájková, PhD., MPH
MUDr. Martin Petrenko, CSc.
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. Peter Maresch, CSc.
MUDr. Peter Pružinec, CSc.
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH
MUDr. Tibor Barta, PhD.
MUDr. Vladimír Rolný
MUDr. Vlastibor Minarovjech
Prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., P.A.H.
Prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš
 Sestra roka - ostatní nominovaníMgr. Ľubica Kaiserová
Mgr. Edita Jamerneggová
Dipl. s. Agneša Lipková
 Sestra roka - manažér - finalistiPhDr. Eva Somogyiová, MPH