Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaDermatovenerológiaDetská chirurgiaDetská dermatovenerológiaDetská psychiatriaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoInfektológiaJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS metabolickáKlinická imunológia a alergológiaKlinická onkológiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická imunológia a alergiológiaPediatrická neurológiaPediatrická oftalmológiaPediatrická ortopédiaPediatrická otorinolaryngológiaPediatrická urológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:00607231
Adresa:Limbová 1, 833 40 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@dfnsp.sk
Web:www.dfnsp.sk/2013/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,99*
  Správanie lekárov na oddelení**1,91*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**2,15*
  Správanie sestier na oddelení**1,71*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,91*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,74*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,55*
  Kvalita stravy na oddelení**2,61*
  Kvalita upratovania na oddelení**2,02*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,77*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,83*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,83*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,84*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,2 %0,1 %0,3 %0,2 %0,4 %0,72
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,2 %0,0 %0,2 %0,2 %0,3 %0,27
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,47
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,7 %17,0 %6,7 %9,4 %10,6 %0,24
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,8 %23,7 %12,0 %14,5 %14,9 %0,09
  Reoperovanosť14,2 %4,0 %2,0 %7,6 %5,9 %-0,85
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,1 %1,3 %1,5 %1,9 %0,37
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,7 %0,7 % 
  Operovanosť**0,0 %5,3 %5,3 %0,00
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 1761 67110 50616 3539 233 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,95,36,67,10,62
  Točivosť pacienta3,8 %3,4 %3,7 %4,3 %0,37
  Prijaté preklady1,2 %3,1 %1,7 %2,2 %-1,00
  Odchádzajúce preklady0,5 %1,4 %0,7 %1,4 %1,10
  Plánovanosť38,1 %41,1 %38,8 %29,9 %0,63
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 1666813 6386 4852 994 
  Počet lôžok397397  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti30 688 842 €10 608 208 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám80,7 %52,0 %-0,80
  Tržby38 033 454  €20 388 965  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-5 193 529  €-1 689 363  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 202 261  €1 484 846  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-7,9 %-1,0 %-0,80
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti44,0 %47,1 %-0,49
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,063,610,80
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazDoc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.
MUDr. Lubomír Barák, CSc.
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
 Top lekár - finalistiDoc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
MUDr. Ján Šuba
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.